Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Oskarshamn

Frivilliga RadioorganisationenFROhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Frivilliga_Radioorganisationenhttps://www.facebook.com/frivilligaradioorganisationen/
Postadress:c/o Mats Petersson
Tjuståsa 21
572 93 OSKARSHAMN
E-post:mats.049161014@telia.com
Telefon:0491-61014
Del av förbundFRO Kalmar län

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök