Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Stockholm ordande sambandet vid bilrallyt Fönstersprinten

Rally1Söndagen den 29 september var vi från FRO Stockholm ute på sambandsuppdrag för en rallytävling, en s.k. sprint, vilket innebär att man kör en sträcka flera gånger, i detta fall tre! Arrangör är Rimbo Motorklubb, RiMo, klubben som Björn Waldegård körde för.

Dagen hade samlat ett sjuttiotal starter i olika klasser så det var att förbereda sig på ett par radiotimmar i LC. Vår uppgift var säkerhetssamband samt tidsrapportering. Vi testkörde DMR, vilket utföll och fungerade alldeles lysande, operatörerna på fältet lovordade det klara och tydliga ljudet. Vi hade en analog kanal som backup, det konstaterades efter några provanrop att det var en himmelsvid skillnad mellan systemen...

Vi började med antenn- och radioriggning vid åttasnåret. Tre varv och åtta timmar senare kunde vi börja avrustningen efter en lyckad dag utan incidenter, förutom ett par rent bilmekaniska. Vi tackar åter MK RiMo för förtroendet, vi har haft dem som uppdragsgivare i en väldigt massa år nu och tydligen gör vi ett bra jobb...

Inbjudan till FRO QN Konferens 2019

QN bild1LFRO QN (FRO kvinnliga nätverk) inbjuder alla kvinnliga medlemmar i FRO till en konferens 23-24 november på Hotell Stinsen i Hallsberg. Vi samlas dagen före, på fredag 22 november och startar med gemensam middag klockan 20.00. Vi avslutar konferensen på söndag 14.00.

Årets konferens kommer att handla om inspiration till fortsatt arbete, målet är att få igång verksamhet i förbunden Vi kommer att ha en föreläsare som hjälper oss med inspirationen genom föreläsning och workshop.

Ansökan sker i FRO Utbildningskatalog senast 2019-10-25. Antalet konferensdeltagare är begränsat, så vänta inte med din ansökan.

Mejla dina frågor till FRO QN. Läs hela inbjudan här (inloggad)  

Vi hoppas på ett stort och kreativt deltagande i konferensen

Sambandsuppdrag "Roslagshöst 2019"

rh3FRO Stockholm körde även i år säkerhetssamband och ljud på cykeltävlingen Roslagshöst den 15 september, ett återkommande evenemang varvat halvårsvis med en Roslagsvår. Arrangör är cykelklubben Fredrikshof.

Vi samlades ett gäng tidig morgon i Vikskolan, Upplands Väsby och driftsatte LC samt PA-ljud på start- och målområdet.
Loppet går över ett geografiskt vitt område i gränslandet mellan upplands Väsby, Vallentuna samt Norrtälje med olika terrängförhållanden. Vi använde två länkade analoga repeaters för att täcka det. Vi utrustar även ett antal fordon med APRS för en bra och snabb överblick var olika resurser finns utmed banan. Idag tog vi ett steg och testkörde DMR parallellt, för utvärdera. Detta utföll mycket bra, med god hörbarhet över hela området, så det är nog framtidens melodi. Efter en lång dag med skyfall, tåg som fastnat tvärs över vägövergång, nedblåst kraftledning med avstängd väg som följd och lite andra smärre incidenter summerade vi en bra dag samt ett från vårt perspektiv lyckat uppdrag.

Ett auktoritärt och starkt Ryssland

gudrunNär jag i början av 2000-talet skrev artiklar och krönikor och varnade för Putin fick jag många gånger höra att det var att sprida rysskräck. Även så efter Georgienkriget 2008 då Ryssland ingrep och ställde sig på Sydossetiens sida. Nu är det 2019,  fem år sedan ryssarna invaderade Krimhalvön och det råder lite annat ljud i källan. Men hur står det till med Ryssland och dess militära förmåga idag? Ska vi i Sverige vara rädda för president Putin och hans maktfullkomlighet? Frågorna ställs till Gudrun Persson, docent och forskningsledare på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) med fokus på Ryssland. 

Det är en sen eftermiddag i slutet av augusti. Det är 27 grader utomhus men trots det bestämmer vi oss för att träffas inomhus, så mycket enklare att prata och intervjua där. Gudrun Persson menar att den ryska militära förmågan har stärkts och ökar. Det är också ett mer auktoritärt Ryssland som prioriterar satsningar på försvaret. Deras militärreform är modern och slagkraftig, de väpnade styrkorna har nått resultat.  Det västra militärdistriktet har fått mest resurser och luftförsvaret har hög kvalitet.

- Själva retoriken från Putin har också ändrats, han har exempelvis skärpt tonen mot Sverige och Finland. Med detta sagt framhävdar docent Persson att det är allvarligt nog att det finns resurser, men det finns inget hot om ett enskilt angrepp mot Sverige, säger Gudrun Persson. Men vi i Sverige och även i andra delar av västvärlden har, och är fortfarande en aning naiva. Trots att vi efter invasionen av Krimhalvön fick upp ögonen för vad ryssarna kan göra, så tar vi det inte på fullt allvar.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: FOI

Läs mer...

Konsten att förstora chefens hjärna

TaltresningFörväntansfullt anländer tiotalet kursdeltagare till Fårö Kursgård en varm lördag i juli. Samtliga förutom en deltagare som idag är plutonsignalist, tjänstgör i någon av hemvärnets kompani- eller bataljonsstaber. Under den följande veckan kommer vi lära oss mer om stabsarbete, men också utöka vår teoretiska grund om taktik/strid och ledningsprocesser. Till vår hjälp har vi kurschef Hans Lindgren och instruktör Joakim Carlsson.

Till skillnad från grundutbildningarna för signalist eller stabsassistent, så syftar denna kurs till att fördjupa förståelsen och bygga kontext, snarare än att lära ut specifika färdigheter, med målet att få stabsarbetet att fungera effektivare. Detta anknyter utbildningen till i delen om uppdragstaktik, den svenska ledningsdoktrinen som bygger på decentralisering, initiativförmåga och flexibilitet, men framförallt förståelse för högre chefs avsikt. Med dessa element och insikter kan även stabsmedlemmen agera i uppdragstaktikens anda, och exempelvis bidra till korrekt prioritering av signalering och snabbare beslutsfattande i staben.

Instruktörsduon återkommer till vikten av att kunna värdera konsekvensen på de grundläggande förmågorna: eld, rörlighet, skydd, ledning, uthållighet och underrättelse/info. Som specialist gäller det att inte fastna i sitt eget ”stuprör” – chefen behöver inte höra detaljer om trasiga batterier eller skadade antenner, men behöver veta om begränsningar i samband reducerar möjligheten till ledning. ”Er uppgift är att förstora chefens hjärna”, berättade Hans att någon hade uttryckt det som.

Ledningsplats Hemvärn har en stolt tradition av att vinna 2000-metersloppet som erbjuder en frivillig validering av soldatens förmåga att avverka denna sträcka på under 11:35 minuter. Detta skedde så även i år, efter en stark insats av kursdeltagaren Åke Axelsson. Utöver en givande och väl genomförd kurs så har kursdeltagarna, i vissa fall med medföljande familjer, njutit av den vackert belägna Fårö Kursgård.

Jag vill ge tillbaka av allt jag lärt mig genom åren

hollviken19 4På Falsterbo Kursgård i Höllviken besöker jag en instruktörskurs, IK T Samband. Eleverna har fullt upp med att förbereda sig inför morgondagen då de ska leda GU Sign1 (Grundkurs Signalist 1) under en trafikövning med Ra 180.

Det är nästan knäpptyst i salen och man kan märka koncentrationen. Kurschefen Cai Wendel pratar tyst med mig, nästan viskar.
-  Eleverna är indelade i tre grupper inför övningen imorgon eftermiddag. Då kommer de att ha 6 elever att instruera och hjälpa.  Det märks att de är lite spända inför hur det ska gå, säger Cai Wendel.

Jag har stämt träff med Anna Holmgren som går kursen. De har precis avslutat övnignen och Anna ser nöjd men lite trött ut.
- Det var rätt intensivt, men väldigt roligt. Jag tycker faktiskt att det gick över förväntningarna.  Nu får vi se vad vår kurschef Cai och instruktör Lars-Erik Hallinder säger.

Jag frågar Anna om varför hon går instruktörskursen, och hur det kom sig att hon hamnade här?
- Jag tyckte helt enkelt att det var dags att engagera sig i något där jag också kunde göra en samhällsinsats. Så jag har varit med i hemvärnet ett tag, jag är lotta från början. Och vi har en sådan bra sammanhållning i bataljonen att man helt enkelt vill göra mer. Efter det att jag gått GU-F:en och lite andra utbildningar så ville jag ge något tillbaka, och då passade det bra att bli instruktör, säger Anna.
Hon hoppas få hjälpa till i bataljonen och utveckla sina kunskaper ännu mer.
- Det ska bli så spännande och se om jag blir godkänd.  Att få lov att ge tillbaka för allt det jag lärt mig inom de frivilliga försvarsorganisationerna, det ser jag fram emot, säger Anna Holmgren som är med i FRO Örebro län.

Text och bild: Daisy Balkin Rung

Nyutbildad sambandspersonal för totalförsvarets civila delar

civil1907FRO utbildar sambandsoperatörer och sambandsledare. Kurserna är anpassade för de civila delarna av det nya totalförsvaret och genomförs på uppdrag av MSB. Eleverna skall efter kurserna kunna placeras i krisledningen hos länsstyrelser, regioner eller kommuner som civila förstärkningsresurser.

Kurserna avslutades med en tillämpad sambandsövning. Sambandsenheten för Vellinge kommun satte upp en ledningsplats på Räddningsstationen i Östra Grevie. Under ledning av sambandsledaren har utrymme för stab och samband upprättats i brandmännens fika- och lektionssal. Antenner har riggats på platser som inte ska hindra. Räddningstjänsten i Vellinge har välkomnat oss som en del i vårt samhällsuppdrag och räddningsstationen är ett exempel på en tillfällig ledningsplats. På andra platser och med andra förutsättningar har andra grupper agerat som länsstyrelsen i Skåne samt kommunerna Malmö och Staffanstorp.

Kurserna har pågått i två veckor med omväxlande praktik och teori. Sambandsoperatörerna har gnuggats i signalering på kortvåg, VHF och Rakel, samt övat lägestjänst på analoga kartor. Nytt för sambandsledarna är mer praktik i WIS som är ett informationssystem för samverkan mellan länsstyrelser och deras kommuner samt andra aktörer. Även RIB/Lupp, som är ett informationssystem som används främst inom räddningstjänsten, har praktiserats. Under en stabsdag informerades om bland annat stabsmetodik, informationssäkerhet och vad det kan innebär att vara en tjänsteman. Rakelutbildningen för sambandsledarna behandlade främst sambandsplanering för att ge en djupare kunskap om Rakel-systemet för ett optimalt utnyttjande vid stora händelser.

Nöjda elever på kurs för samhällets krisberedskap

Under några intensiva veckor i juli pågår civila kurser på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Trots att solen gassar varmt och semestern står för dörren väljer många FRO:are att använda sin ledighet till att förkovra sig för att bli sambandsoperatör eller sambandsledare i samhällets krisberedskap eller för att lära sig mer om hot och säkerhet när det gäller IT. Att besöka Falsterbo Kursgård är lika underbart varje gång. Både som vanlig gäst, som skribent, instruktör eller som elev. Det är något i den skånska havsluften som gör att man mer än gärna vill återvända.

civillbild192LPå gräsmattan håller de blivande sambandsoperatörerna på att resa antenner.  Det är trångt om plats.

- Syftet med detta är att öva på att resa högantenn i en besvärlig eller som här trång miljö. Så ser det i allmänhet ut när vi kommer ut och det är allvar, säger kurschefen, Kenneth Wassberg.

Eleverna är indelade i två grupper om fem. I mina ögon ser det jättebra ut och eleverna jobbar metodiskt tillsammans.- Jag är verkligen imponerad, säger Kenneth Wassberg.
- De är redan en sammansvetsad grupp där alla vet sin plats. Och de jobbar mycket bra ihop.En av kurserna är IT hot och säkerhet.

IT-säkerhet
Att lyssna på kurschefen Fredrik Andersson på kursen IT-säkerhet är så intressant. För en, läs undertecknad, som ej är speciellt hemma på teknik och datorer är det oerhört spännande och lärorikt att sitta med någon timme. Man pratar om ID-kapningar och hur vanligt det är. Vad man kan göra för att skydda sig. 

När det gäller att spara dokument i ”Molntjänster” gäller det att vara noga med leverantören och att man noggrant läser användarvillkoren.
- Man vill inte att ens dokument kommer i orätta händer, säger Fredrik Andersson.Därför är det viktigt att man håller sig till kända seriösa företag. Björn Jansson, som är instruktör fäller in att man måste kolla vem som äger filerna.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Daisy Balkin Rung, Kent Ahlqvist

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök