Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambands- och IT-konferens 2019

sbit19 3Årets sambands- och IT-konferens bjöd på en välfylld helg med information på många områden. Konferensen samlade ett 60-tal deltagare från 21 av förbunden. Även i år höll vi till på hotell Stinsen i Hallsberg.

Programmet omfattade IT-säkerhet, kodutveckling och spårbarhet för bland annat rationell webhantering, vad som händer med AMPERNet samt lite grundläggande kunskap om radioteknikutvecklingen. Ett avsnitt handlade om vågutbredning och hur man tolkar information om fenomen som påverkar radiovågor med hjälp av tillgängligt internetstöd. Försvarsdirektören Tiina Johansson från länsstyrelsen i Örebro berättade om hur myndigheten organiserar sig för samhällskriser och samverkar med andra. Tre av förbunden berättade om vad som händer på teknikområdet inom förbundet.

Programmet gav tillfälle till många spännande diskussioner och med erfarenheter från detta kunde konferensen avslutades med att alla fick föreslå förändringar i konceptet samt programpunkter för nästa konferens. Presentationerna från konferensen finns i FRODOK (inloggade användare).

Nätverksträff med FRO QN

eliseqn2FRO QN (kvinnligt nätverk) har i helgen haft en nätverksträff i Hallsberg. Under lördagsförmiddagen hade vi Elise Slotte som föreläsare och inspiratör. Hon fick oss att tänka på våra drivkrafter, engagemang och motivation. Vad vi gör och varför, hur vi ska tänka för att komma vidare i vårt arbete med FRO QN. Efteråt arbetade vi vidare med de frågor som väckts under föreläsningen.

Tillsammans med Sambands- och IT-konferensen lyssnade vi på Tiina Johansson från Länsstyrelsen i Örebro län och fick veta hur deras krisberedskap ser ut. FRO Ordförande berättade om sitt arbete och sina drivkrafter och FRO Generalsekreterare informerade om uppdrag och utbildning i FRO. Arbetsgruppen fick tankar och idéer om fortsatt arbete som kommer att bearbetas under nästa år.

Ökad militär förmåga ger signaler ut i världen

peter hultqvist”Jag har fått insikt i hur trögt det är och tar tid”. Orden är försvarsminister Peter Hultqvists. Visserligen sagda med glimten i ögat, men dock. Anmärkningsvärt eller kanske rentav sunt realistiska. Läs om när jag träffade ministern och vad det är som går trögt.

Försvarsministern tar emot och är på ett strålande humör.  Om det beror på att solen just denna dag skiner in genom fönstren mot Gustaf Adolfs Torg eller något annat förtäljer inte historien. Han väntar på svar från Försvarsmakten på Försvarsberedningens slutrapport  ”Värnkraft – inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025”.
- En viktig milstolpe inför propositionen som ska läggas under 2020.  Sverige ska med extra 20 miljarder under fem år öka sin militära förmåga. Det ska ge viktiga signaler till anställda i Försvarsmakten, till svenska folket, till omvärlden och till våra samarbetspartners, säger Peter Hultqvist.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läs mer...

”På sikt kommer detta bli riktigt bra”

stefanhallenDet är säkerligen inte bara jag som undrat hur den nya Frivilligsektionen på Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning, förkortat LEDS TF Friv (ja den är lång), fungerar. Så vi gjorde slag i saken och hälsade på hos Stefan Hallén som är chef för sektionen, för att få svar på några frågor.

Stefan Hallén är alltid på ett strålande humör, åtminstone de gånger jag haft nöjet att träffa honom. Vi tar en liten rundtur genom korridorerna för att hitta ett ledigt konferensrum. Inne i konferensrummet serverar Stefan kaffe, som jag redan innan jag börjat dricka spiller ut på både golv och bord. Snyggt sätt att starta på! Men Stefan Hallén ler sitt största leende och torkar upp. Och så sätter vi igång med intervjun.

- Att vi numera ingår i Totalförsvarsavdelningen tycker jag är bra och naturligt.  Det är en relativt nystartad sektion och vi sitter också i Ledningsstaben. Både ÖB och generaldirektören har beslutat och uttryckt att Försvarsmakten ska stödja de frivilliga försvarsorganisationernas arbete, säger Stefan Hallén.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök