Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO och Molos bistår vid storstörning i tre län

Viskan3loMolos förmåga att kunna leverera både kommunikationer och transporter med bandvagnar lyftes fram då FRO och Molos inbjöds att medverka vid torsdagens storstörningsmöte som elnätsföretaget E.ON Energidistribution genomförde på grund av det då pågående snöovädret i området kring Sundsvall. Bara timmarna efter mötet var en hemställan om Molos medverkan inlämnad och strax efter kom Svenska Kraftnäts positiva beslut.

Tre dagar senare kan vi konstatera att det i första hand har handlat om transporter samt framtagande av lägesbilder. Mobiltelefonnäten har fortfarande har relativt god användbarhet men Molos håller löpande koll på såväl mobiltelefon- som Rakelnätens täckning för att snabbt kunna sätta in åtgärder då behov uppstår. 

Fyra bandvagnar från Svenska Kraftnäts elberedskapsförråd i Sundsvall har med förare från Molosgrupperna i Sundsvall och Boden varit aktiva från tidig morgon till sen kväll sedan i fredags med att transportera linjemontörer och skogsröjare med tillhörande utrustningar i de drabbade skogarna i tre län. Bevakningen av kommunikationsnäten har pågått fortlöpande av samma personal.

Molos är Svenska Kraftnäts beredskapsresurs för ledning och samband. Molos bemannas med förstärkningsresurser ur FRO. Personalen får utbildning och övning och står till samhällets förfogande. Kontakta FRO om du vill veta mer! 

FRO förstärker i snöovädret

sno2101Trafikverkets bandvagnsstyrka har till uppgift att stödja Trafikverket vid exempelvis svåra vädersituationer. Bandvagnarna bemannas av förare från FAK och Bilkåren samt sambandspersonal från FRO.

Kommande dygn förväntas mycket besvärliga förhållanden för väg- och järnvägstrafiken i Norrland. I det rådande snöovädret har beredskapsresurserna uppdrag att förstärka beredskapen i olika delar av landet. I Östersund finns delar av bandvagnsstyrkan. De har förmåga att arbeta i väldigt besvärligt snöoväder. Samverkan sker bland annat mellan Trafikverket, Länsstyrelser och Försvarsmakten.  

Även Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation Molos, med personal ur FRO, är engagerade i snöovädret och förstärker elbolagens reparationsstyrkor.

Foto: Markus Tapper, Trafikverket

Kurser 2021 för personal till civila förstärkningsresurser

sbled19k2FRO har som frivillig försvarsorganisation i uppdrag att förse det civila totalförsvaret med förstärkningsresurser för ledningsstöd och samband. Vi ser ett kommande stort behov av välutbildade sambandsoperatörer, sambandsledare och andra specialister. Kurserna genomförs på uppdrag från MSB. 

Förbunden rekryterar personal till färdiga sambandsenhet för placering vid någon myndighet eller kommun. Hör med ditt förbund om vilka behov och möjligheter som finns.

Du som är medlem och vill göra skillnad kan se om du själv  passar in eller om du kanske kan bidra med någon som kan vara lämplig att ta med i FRO. Tillsammans kan vi nå våra mål!

Kurserna finns presenterade i Utbildningskatalogen. 

Under året erbjuds grundkurser för Sambandsoperatörer, Sambandsledare samt Sakkunnig Ledningsstöd och Samband. Dessutom finns en kompletteringskurs för kortvågsoperatörer och en generell repetitionskurs. 

Planera ditt deltagande redan nu!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök