FRO Kansli

Adress
FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Lilla Nygatan 14

E-post: fro@fro.se

Telefon och besökstid: måndag från 13.00, tisdag–fredag kontorstid

Generalsekreterare
Kent Ahlqvist
E-post: generalsekreterare@fro.se
Telefon: 070-987 16 70

Ekonomiärenden
E-post: ekonomi@fro.se

Administration
Helena Battersby
E-post: adm@fro.se
Telefon: 08-528 077 30