Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordost

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordost
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: skanenordost@fro.se

 Välkommen till FRO Skåne Nordost

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband
Bilderna visar: Antennmätning i fält - Sambandstjänst vid hästtävling - Samband vid hemvärnsövning

 

Regementets dag 2020

Söndag 26 april är det Regementets dag och Totalförsvarets dag på P7 i Revinge
Självklart kommer FRO att vara med och rekrytera till våra uppdrag.
Vi kommer att ha ett tält där vi tillsammans med sambandsfunktionen (S6) i våra fyra hemvärnsbataljoner visar upp vår verksamhet. 
Vi är ett Skåne som rekryterar tillsammans och är starka i den kunskap och erfarenhet vi har.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök