Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordost

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordost
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: skanenordost@fro.se

 Välkommen till FRO Skåne Nordost

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband
Bilderna visar: Antennmätning i fält - Sambandstjänst vid hästtävling - Samband vid hemvärnsövning

 

Verksamhetsdag

Från vecka 34 har vi vår verksamhetskväll på onsdagar efter ett beslut som styrelsen tog i våras
Välkomna till vår verksamhet och till vår lokal som ligger på gamla soldathemmet vid högskolan i Kristianstad
Vår planerade verksamhet kan ni se i fliken aktiviteter till vänster.
Höstens aktiviteter är ännu ej beslutade men kommer nästa vecka

Äventyrsgolf 2019

Onsdagen den 19 juni har vi lite roligt tillsammans och spelar Äventyrsgolf
Vi träffas utanför golfbanan klockan 19.00 och spelar en timme 
Vi behöver dock ha anmälan för att veta vilka vi ska vänta in.
Anmäl i avdelningslokalen eller till
Lillemor Bohlin

Regementets dag 2019

Torsdag 30 maj hade P7 Regementets dag.
En dag full av försvarsinformation och FRO fanns på plats
I vårt tält fanns alla fyra skånska FRO avdelningar och alla skånes bataljoners sambandssektioner representerade
Tältet var fullt av intresserade hela dagen, vi fick prata mycket FRO och hemvärnssignalering.
FRO Skånes ungdomsavdelning fanns på plats och fick utöka sig med en ny medlem under dagen

20190530 09140420190530 142724

Krisberedskapsveckan 2019

Under vecka 19 var det en central Krisberedskapsvecka. En vecka då kommuner vill att alla ska bli medvetna om vad som händer med medborgarna under en kris.
I  Kristianstad kommun anordnades utställningar på torget
FRO Skåne Nordost fanns på plats i ett av utställningstälten med information om FRO och vårt arbete med IT-säkerhet

 

IMG 4547 LITEN

Ny aktivitetskväll

Vi har under en tid diskuterat att byta kväll för våra avdelningsaktiviteter.

På senaste styrelsemötet togs beslut på att vi under en period skall flytta våra aktiviteter till onsdagar.

Detta kommer att börja med att vi kör dubbelt under vecka 19, det vill säga både den 6/5 och 8/5, sedan blir det onsdagar i fortsättningen.

Vi kommer att köra onsdagar under ett par månader för att sedan utvärdera hur det fungerar.

Välkomna till oss och vår verksamhet

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök