Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Centralstyrelse

FRO Centralstyrelse sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande
Georg Guldstrand, Borås

Vice ordförande
Sara Högström, Enköping

Kassaförvaltare
Benny Nord, Halmstad

Internrevisor
Utses vid styrelsens möte i oktober -16

Övriga ledamöter
Lillemor Bohlin, Kristianstad
Mathias Eriksson, Enköping
Markus Edholm, Hallsberg
Lars-Erik Hallinder, Katrineholm

Ersättare
Göran Spetz, Ljung
Jan Edenqvist, Österbybruk

Verkställande utskott
Löpande ärenden hanteras av ett verkställande utskott (VU) som består av ordf, v ordf, kassaförvaltaren och generalsekreteraren.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök