Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Centrala handläggare

I den centrala ledningen finns centrala handläggare som under generalsekreteraren ansvarar för olika handläggningsområden. Respektive handläggares område framgår av arbetsordningen.

Uppdrag för Försvarsmakten
kontaktmejl

Uppdrag inom samhällets krisberedskap
Mats Nordström

Signalungdom
Lars-Erik Hallinder

Marknadsföring
Kent Ahlqvist

Information
Kent Ahlqvist

Samband
Ingvar Flinck

Materiel
Kenneth Wassberg

Funktionärsutveckling
Kent Ahlqvist

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök