Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Jag vill inte åka hem

korrigerad bild 2LPå Ledningsregementet i Enköping pågår febril verksamhet även under sommaren. Då arrangerar Signalungdom två kurser. Vi åkte dit för att träffa eleverna och deras instruktörer.

Morgonen startar med strålande solsken och en trevlig biltur till Enköping. På Ledningsregementet tar kurschefen Mattias Edlund emot och vi följer med eleverna ut i skogen där de ska bygga fältkabel. Två kurser pågår parallellt, grundkurs och fortsättningskurs med sammanlagt 24 elever.
- Kurserna startade i måndags, vi är nu inne på femte dagen. De har verkligen tagit till sig det vi lär ut. Det märks på stämningen och sammanhållningen, säger Mattias Edlund.

Eleverna är nu uppdelade med fyra i varje grupp, blandat från båda kurserna. De som går fortsättningskursen prövar på det de lärt sig om ledarskap och grundkursarna lär och frågar.
- Det fungerar väldigt bra i grupperna. Vi har pratat mycket om gruppdynamik, hur viktigt det är att man i gruppen tar sitt ansvar för att lösa uppgiften. Nu ser vi att det börjar lossna ordentligt, säger Elin Janson som är biträdande instruktör på kurserna. Hon får medhåll av sin kollega Tobias Annerstedt, som också betonar hur viktiga dessa sommarkurser är för att informera om totalförsvaret.
- De ungdomar som anmäler sig och får komma hit får en fin bild av Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna. För många blir det sedan ett naturligt sätt att göra värnplikten eller gå med i hemvärnet.

Vi går runt och tittar på hur eleverna löser sina uppgifter. De är redan igång med att kommunicera över trådlinjerna de har byggt. Efter några timmar serveras det lunch i lilla matsalen. Regementet är stort och det blir många långa promenader för eleverna fram och tillbaka mellan skollokal, matsal, kasern och skog. Några har varit förutseende och tagit med de gröna regnkläderna till matsalen. Och mycket riktigt, efter maten öppnar sig himlen och regnet öser ner.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Mattias Edlund

Läs mer...

Boden Radio - SF100SAI

 radiobunkerlDen 10 juli uppmärksammade vi att radiobunkern i Boden fyller 103 år med specialsignalen SF100SAI. Boden Radio hade signalen SAI, därav jubileumssignalens suffix. SF står för Swedish Fortress och 100 uppmärksammar 100 års jubileet.

FRO:are, varav de flesta är radioamatörer, i framförallt Boden är även medlemmar i föreningen "Boden Radio - först i etern - och brukar vara med på att aktivera jubileumssignalen SF100SAI för att uppmärksamma att just i denna bunker har det varit hög aktivitet. Anläggningen utgick ur krigsorganisationen 1985. Nu pågår arbetet med att försöka byggnadsminnesförklara anläggningen för att bevara platsen för kommande generationer.

Den 12 juli 2021 är det 100 år sedan första rundradiosändningen skedd just ifrån denna radiobunker och detta kommer att uppmärksammas denna dag! Vill du veta mer om Boden Radio - först i etern?

http://bodenradio.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boden_radio
http://glomdhistoria.se/project/bodens-fastning-radiobunkern/

Signalungdom på sommarkurs

ungd19LSignalungdoms sommarkurser på Ledningsregementet är igång. Efter en inledande dag med uppstart, materieltjänst och exercis har grundkursen och fortsättningskursen bedrivit utbildning på varsitt håll. Grundkursen har börjat lära sig signalering och med enklare radiosystem genomfört en radiopromenad där de fått leta reda på svaret till frågor de fått via sin radio. Fortsättningskursens dag har varit i ledar-, chef- och följarskapets tecken.

Dagens gemensamma aktivitet var hinderbanan, där ungdomarna gruppvis skulle få ”Sune” (en vattendunk) runt hela hinderbanan utan att han nuddade marken. Grupperna leddes av ungdomar ur fortsättningskursen, som därigenom fick sitt första tillfälle att tillämpa det som lärts ut om ledarskap. Bägge kurserna trycker på vikten av samarbete och alla grupperna fick Sune runt banan på ett bra sätt.

Stödet från de frivilliga försvarsorganisationerna är viktigare än någonsin

KristofferlowKristoffer Alm Dahlin arbetar sedan några månader tillbaka på en nyinrättad tjänst som frivilligsamordnare på MSB. Vi blev självklart nyfikna på både honom och den tjänst han innehar.

Det är dagen före midsommarafton och det är fullkomligt kaos i trafiken inne i Stockholms City. Det verkar som om alla ska ut från stan samtidigt. Till råga på allt är det 28 grader och alla har något vilt i blicken. Kristoffer Alm Dahlin har precis parkerat cykeln och verkar så lugn.
- Det verkar vara det bästa sättet att ta sig från MSB och Kungsholmen denna eftermiddag, säger Kristoffer.

Tjänsten som frivilligsamordnare är nyinrättad.
- Det är ett projekt som pågår till februari 2021. Jag arbetar cirka 50 procent med frivilligperspektivet i TFÖ (Totalförsvarsövning 2020) och de övriga 50 procenten med andra satsningar på de frivilliga försvarsorganisationerna som MSB just nu genomför som en naturlig del i hela samhället.

Nästa års Totalförsvarsövning blir ett viktigt test av hur långt vi kommit med utvecklingen av totalförsvaret. Fokus i övningens moment ligger främst på samverkan och ledning. De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med såväl stöd vid planeringen av övningen som i deltagandet, både i militära befattningar och hos civila myndigheter i totalförsvaret.  Kristoffer menar att de frivilliga försvarsorganisationerna är ett viktigt uttryck för försvarsvilja och folkförankring i Sverige.
- Att inte utnyttja de frivilliga försvarsorganisationerna och den kunskap och det engagemang som finns hos deras medlemmar vore olyckligt, säger Kristoffer Alm Dahlin.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök