Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Nöjda elever på kurs för samhällets krisberedskap

Under några intensiva veckor i juli pågår civila kurser på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Trots att solen gassar varmt och semestern står för dörren väljer många FRO:are att använda sin ledighet till att förkovra sig för att bli sambandsoperatör eller sambandsledare i samhällets krisberedskap eller för att lära sig mer om hot och säkerhet när det gäller IT. Att besöka Falsterbo Kursgård är lika underbart varje gång. Både som vanlig gäst, som skribent, instruktör eller som elev. Det är något i den skånska havsluften som gör att man mer än gärna vill återvända.

civillbild192LPå gräsmattan håller de blivande sambandsoperatörerna på att resa antenner.  Det är trångt om plats.

- Syftet med detta är att öva på att resa högantenn i en besvärlig eller som här trång miljö. Så ser det i allmänhet ut när vi kommer ut och det är allvar, säger kurschefen, Kenneth Wassberg.

Eleverna är indelade i två grupper om fem. I mina ögon ser det jättebra ut och eleverna jobbar metodiskt tillsammans.- Jag är verkligen imponerad, säger Kenneth Wassberg.
- De är redan en sammansvetsad grupp där alla vet sin plats. Och de jobbar mycket bra ihop.En av kurserna är IT hot och säkerhet.

IT-säkerhet
Att lyssna på kurschefen Fredrik Andersson på kursen IT-säkerhet är så intressant. För en, läs undertecknad, som ej är speciellt hemma på teknik och datorer är det oerhört spännande och lärorikt att sitta med någon timme. Man pratar om ID-kapningar och hur vanligt det är. Vad man kan göra för att skydda sig. 

När det gäller att spara dokument i ”Molntjänster” gäller det att vara noga med leverantören och att man noggrant läser användarvillkoren.
- Man vill inte att ens dokument kommer i orätta händer, säger Fredrik Andersson.Därför är det viktigt att man håller sig till kända seriösa företag. Björn Jansson, som är instruktör fäller in att man måste kolla vem som äger filerna.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Daisy Balkin Rung, Kent Ahlqvist

Läs mer...

Utbildning för sambandschefer i hemvärnet på Fårö

HurvardetnuNu har FRO:s kurser för chefer i hemvärnet startat på Fårö Kursgård. Ledningssystembefäl och gruppchefer utbildas för att kunna göra ett bra arbete på sina befattningar i staber på olika nivåer.

Kursen för Stabs- och sambandsgruppchef är lite längre och började därför lite tidigare. Unders första delen av kursen har vi fått hjälp av Lottakåren, genom Elisabeth Persson, som har kört hårt med eleverna med karta, stabsarbete och stabsspel. Eleverna tycker att det har varit bra repetition och de har dessutom lärt sig många nya bra saker. Under kvällen startar vi med enklare övningar som eleverna planerar och genomför med de övriga eleverna.

Senare i veckan kommer det att övas på terrängorientering samt rekognosering av stabsplats med allt som där hör till. Under kursen andra vecka övas i sambandsrekognosering i bataljons ram.

Boden Radio - SF100SAI

 radiobunkerlDen 10 juli uppmärksammade vi att radiobunkern i Boden fyller 103 år med specialsignalen SF100SAI. Boden Radio hade signalen SAI, därav jubileumssignalens suffix. SF står för Swedish Fortress och 100 uppmärksammar 100 års jubileet.

FRO:are, varav de flesta är radioamatörer, i framförallt Boden är även medlemmar i föreningen "Boden Radio - först i etern - och brukar vara med på att aktivera jubileumssignalen SF100SAI för att uppmärksamma att just i denna bunker har det varit hög aktivitet. Anläggningen utgick ur krigsorganisationen 1985. Nu pågår arbetet med att försöka byggnadsminnesförklara anläggningen för att bevara platsen för kommande generationer.

Den 12 juli 2021 är det 100 år sedan första rundradiosändningen skedd just ifrån denna radiobunker och detta kommer att uppmärksammas denna dag! Vill du veta mer om Boden Radio - först i etern?

http://bodenradio.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boden_radio
http://glomdhistoria.se/project/bodens-fastning-radiobunkern/

Signalungdom på sommarkurs

ungd19LSignalungdoms sommarkurser på Ledningsregementet är igång. Efter en inledande dag med uppstart, materieltjänst och exercis har grundkursen och fortsättningskursen bedrivit utbildning på varsitt håll. Grundkursen har börjat lära sig signalering och med enklare radiosystem genomfört en radiopromenad där de fått leta reda på svaret till frågor de fått via sin radio. Fortsättningskursens dag har varit i ledar-, chef- och följarskapets tecken.

Dagens gemensamma aktivitet var hinderbanan, där ungdomarna gruppvis skulle få ”Sune” (en vattendunk) runt hela hinderbanan utan att han nuddade marken. Grupperna leddes av ungdomar ur fortsättningskursen, som därigenom fick sitt första tillfälle att tillämpa det som lärts ut om ledarskap. Bägge kurserna trycker på vikten av samarbete och alla grupperna fick Sune runt banan på ett bra sätt.

Stödet från de frivilliga försvarsorganisationerna är viktigare än någonsin

KristofferlowKristoffer Alm Dahlin arbetar sedan några månader tillbaka på en nyinrättad tjänst som frivilligsamordnare på MSB. Vi blev självklart nyfikna på både honom och den tjänst han innehar.

Det är dagen före midsommarafton och det är fullkomligt kaos i trafiken inne i Stockholms City. Det verkar som om alla ska ut från stan samtidigt. Till råga på allt är det 28 grader och alla har något vilt i blicken. Kristoffer Alm Dahlin har precis parkerat cykeln och verkar så lugn.
- Det verkar vara det bästa sättet att ta sig från MSB och Kungsholmen denna eftermiddag, säger Kristoffer.

Tjänsten som frivilligsamordnare är nyinrättad.
- Det är ett projekt som pågår till februari 2021. Jag arbetar cirka 50 procent med frivilligperspektivet i TFÖ (Totalförsvarsövning 2020) och de övriga 50 procenten med andra satsningar på de frivilliga försvarsorganisationerna som MSB just nu genomför som en naturlig del i hela samhället.

Nästa års Totalförsvarsövning blir ett viktigt test av hur långt vi kommit med utvecklingen av totalförsvaret. Fokus i övningens moment ligger främst på samverkan och ledning. De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med såväl stöd vid planeringen av övningen som i deltagandet, både i militära befattningar och hos civila myndigheter i totalförsvaret.  Kristoffer menar att de frivilliga försvarsorganisationerna är ett viktigt uttryck för försvarsvilja och folkförankring i Sverige.
- Att inte utnyttja de frivilliga försvarsorganisationerna och den kunskap och det engagemang som finns hos deras medlemmar vore olyckligt, säger Kristoffer Alm Dahlin.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök