Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

MSB:s förstärkningsmateriel VHF-radio

Bild1KWFRO har fått MSB:s förtroende att förvalta och driftsätta ett nytt VHF-radiosystem som förstärkningsmateriel för större fredstida händelser. Radiosystemet är en del av en större satsning på materiel som de frivilliga försvarsorganisationerna kan använda vid insatser i samhällets krisberedskap. 

Radiosystemet är avsett att avlasta Rakel för enklare uppgifter i samband med större händelser som omfattande skogsbrand, översvämning eller annan långvarig händelse. Syftet är att underlätta ledning av servicepersonal vid en tillfällig stabsplats eller skadeområde. Systemet är så enkelt att använda att insatt personal, t ex en FRG, kan betjäna det, men det måste vara utbildad personal från FRO som upprättar och  driftsätter.  

RäddningsledareBild2KW eller länsstyrelser kan begära radiomaterielen hos MSB:s TiB. MSB beslutar om utlämning av radiosystemet från depå.

En sats med VHF-radio består av 10 handapparater, 1 mobilstation och 1 pneumatisk mast(9m) med antenn samt extra batterier och laddningsutrustning. FRO Elfsborg ansvarar inledningsvis för jouren och de är beredda att transportera ut och driftsätta systemet. I samråd med MSB kommer depåer under hösten att etableras på lämpliga platser i landet och skötas av FRO förbund.

Foto: Kenneth Wassberg

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök