Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO får ny generalsekreterare

nygsIdag, den 4:e januari 2021 lämnar Kent Ahlqvist över rollen som Frivilliga Radioorganisationens generalsekreterare till Fredrik Färnqvist.

Fredrik har varit medlem i FRO i 11 år och arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv i Försvarsmakten samt några år på Försvarets Materielverk. Nu lämnar han tjänsten som sektionschef på TVK Ledsyst (Teknik- och vidmakthållandekontor för Ledningssystem) för att leda FRO.

Med en bakgrund inom radarsystem samt radio-, radiolänk- och satellitdriftledning har han en stark koppling till frekvensnära teknikområden. Utöver detta finns ett stort intresse för metod, IT-säkerhet och signalskyddssystem.

Nu fortsätter det viktiga arbetet med att förvalta föreningens basverksamhet samt utveckla det militära och civila uppdragen i samband med totalförsvarets återtagande.

Kent fortsätter att jobba med centrala frågor inom FRO och att stödja Fredrik fram till och med sommaren.  

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök