Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Molos på Samövning 2020

molossam20Molos har genomfört Samövning 2020 med Molosgrupperna från Norrköping (M4), Trollhättan (M6), Karlskrona (M7) samt Åsbro (M8). Övningen genomfördes i Kolmårdenskogarna och i närheten av Finspång under veckoslutet 21 - 23 augusti. Totalt deltog ett tjugotal personer i övningen.

Ett särskilt moment denna gång var att genomföra övningen, från början till slut, anpassad för att förebygga spridning av covid-19, vilket var ett starkt krav för att den skulle få genomföras.

Syftet med övningen var öva kunskaperna vid scenarion som skulle kunna uppkomma, exempelvis lokalisering av nedfallna träd över ledningsgator eller större skogsbränder. Molosgrupperna placerades på olika platser längs större kraftledningar bandvagnar med högmast och antennsystem för Rakel skulle etableras. Flygplan från FFK flög över de kraftledningarna och rapporterade in utlagda mål eller markerade platser med nedsläppta markörer.

Molos är Svenska Kraftnäts mobila resurs för samband och ledning vid reparationer av kraftledningar under svåra förhållanden. Det finns åtta Molosgrupper i landet som bemannas med systemledare från FRO. Förutom att hantera olika typer av sambandsutrustning kan systemledarna köra de bandvagnar som ingår. Kontakta FRO om du vill veta mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök