Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Krisarbete i Västerås Stad leds av en FRO:are

 Text: Daisy Balkin Rung

De flesta kommuner jobbar för högtryck nu i Coronatider. Många har ställt om sin verksamhet för att på så sätt bemöta hotet från den pandemi som hela världen bekämpar. En av dessa kommuner är Västerås Stad där säkerhetsdirektören heter Mikael Lagergren som också är FRO:are.  Vi kontaktade honom och bad honom berätta om arbetet i kommunen och om sin bakgrund i FRO.

Mikel LagergrenMikael Lagergren har en bakgrund i FRO och berättar mer än gärna om varför han gick med.

- Jag kom in i FRO via hemvärnet, som signalist. Då hade jag för första gången ett arbete där jag ej var krigsplacerad, så jag passade på att gå med. FRO hanterar många viktiga frågor som ligger mig varmt om hjärtat, dels som radioamatör dels som signalskyddschef och säkerhetsskyddschef som ligger i min befattning, säger Mikael.

Han berättar att allt han lärt sig i FRO och hemvärnet har han givetvis tagit med sig i sitt civila liv, där han arbetar som säkerhetsdirektör i Västerås Stad. Precis som de flesta kommuner arbetar man för högtryck med krisarbete sedan Coronaviruset slog till.  Man anser sig ha kommit långt i sitt arbete med att arbeta med katastrofer.

- Vi har tagit stor lärdom av branden i Västmanland 2014. Jag jobbade i staben i Ramnäs och är det något jag lärt mig så är det att ladda på ordentligt redan från start. Att snabbt få igång en fungerande stab för att organisationen ska ha en gemensam lägesbild.

I arbetet som pågår nu under Coronakrisen, vad är dina uppgifter?

- Jag har ansvar för frågor som rör civilt försvar, kris och beredskap. I vår Coronastab, som är indelad i tre grupper är jag en av stabscheferna. Som stabschef leder jag planering, genomförandet och uppföljning i staben. Allt utifrån inriktningsbeslut av stadsdirektören. Vi har en indelning som många refererar till som den så kallade NATO-modellen. Det är bra både lokalt för oss men framförallt i samverkan med andra aktörer. Sveriges Kommuner och Regioner har skickat ut vår stabsindelning till kommunerna som inspiration. Det gör oss stolta.Ledningscentralen finns i ett konferensrum i Västerås stadshus. Där pågår arbetet dygnet runt.

- Vi är en hyffsat stor organisation med 10 000 medarbetare och ett stort antal förvaltningar, bolag och kommunalförbund. De resurser som finns att tillgå nu i kristider är egentligen de som finns i alla andra kommuner – goda lokala krafter. Skillnaden är att vi har lyckats organisera och aktivera den Frivilliga resursgruppen (FRG).

FRG vasterasDe aktiverade FRG redan när Folkhälsomyndigheten gick ut med att avråda äldre från att åka buss och inte gå och handla i vanliga mataffärer. Man började att organisera inköp och leveranser till våra invånare över 70 år. Allt för att minska spridningen av corona.  För att få ut informationen att hjälp fanns gick kommunen ut via bland annat medier.

- Vi jobbade mot Västerås tidning, VLT P4 och SVT lokala nyheter och så lade vi ut information på Facebook och externwebben. Om man som äldre inte är med på sociala medier, så kanske barn och barnbarn är det. Vi tänkte väldigt brett, säger Mikael Lagergren.

Målgruppen var cirka 23 900 personer, men flera av dessa hade redan fått hjälp av andra, exempelvis genom privata initiativ i bostadshuset, av släkt och vänner eller handlat online. 

Har Västerås Stad tagit hjälp från FRO för stöd och samband?

- Vi har sedan en tid stöd av FRO som ledningsoperatörer kopplat till olika stora event. Runt årsskiftet så genomförde FRO en kartläggning av DMR täckning vid ett stort antal nya trygghetspunkter på perifera delar av kommunen. Här finns det ett stort behov från kommuner att kunna hyra in sig på ett fristående nät. Alla kommuner behöver ett sambandssystem som inte bygger på vanlig telefoni, varken fast eller mobil. Detta för att uppnå samband både i kris och höjd beredskap. Rakel fungerar alldeles utmärkt, men det finns problem till exempel i nätläge. Får man störningar i nätläge eller avbrott så kan vi köra i direktläge från vår utrustning via stadshuset men då når vi inte hela kommunen. Med FRO DMR kan vi nå hela kommunen vilket gör den till ett förstklassigt reservnät. På så sätt har vi har kontakt och kan exempelvis larma polis, ambulans och räddningstjänst från valfri trygghetspunkt. Västerås Stad har satt upp en egen station med antenn på stadshuset för att kunna köra Rakel i direktläge, berättar Mikael Lagergren.

Säkerhetsdirektören säger att det finns både för- och nackdelar med Rakel. Fördelen är att man når alla rakelanvändare nationellt och inom täckningsområdet, som till exempel polis, sjukvårdens larmcentral, Försvarsmakten, elbolag och kriminalvården.

- Nackdelarna är kostnaderna och att vi inte når samtliga trygghetspunkter i kommunen. Men vi har hanterat detta genom att FRO med sitt DMR-nät når de perifera delarna. Vi vill dessutom utöka antalet trygghetspunkter och där har FRO genomfört tester för hur vi ska lösa kontakterna med dessa. Det kan vara extern antenn på vissa platser. Västerås Stad har beställt 25 radio för detta, säger en nöjd säkerhetsdirektör tillika FRO:are.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök