Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Försvarsberedningen fortsätter sitt arbete

Vad ska ni i beredningen göra nu?
 - Just nu dragningar av relevanta myndigheter. Generellt på hög nivå. Försvarsmakten kommer med ytterligare fördjupat underlag den och vi ska försöka finna samsyn i alla fakta.

Ni har fram till den 15 maj att komma med ett utlåtande, det är väl rätt kort tid?
 - Absolut. Dessutom nu i coronatider som borde ge stor försiktighet med fysiska möten. I grunden är Försvarsberedningen fortfarande inne i kunskapsinhämtande än regelrätta förhandlingar. Försvarsministern hoppas på sin förhandlingsskicklighet men kan missbedöma regeringens svaga ställning i parlamentet.

Det står uttryckligen i Försvarsberedningens rapport Motståndskraft att man rekommenderar att allt försvar – hela totalförsvaret – ska tillhöra Försvarsdepartementet. Är det något ni kommer att ta upp igen i beredningen?
 - Motståndskraft skriver om ett totalförsvarsdepartement. Det är en totalförsvarspropp som ska läggas. För M är det uttalat av vi står bakom en inriktning och därmed en proposition, där det militära försvaret tillsammans med det civila skapar totalförsvaret.

Är det så att ni enbart kommer titta på kronor och ören nu? Eller finns det utrymme för annat?
 - I grunden tittas på det mesta. Försvarsberedningen gjorde ett mycket bra förarbete. Så Motståndskraft och Värnkraft utgör en väsentlig grund. Det är en styrka för oss som varit med i beredningen men en svaghet för sent tillkomna politiker samt försvarsminister Hultqvist, som inte själv suttit i beredningen.

Så mitt i brinnande världskris diskuteras det militära försvaret och om mer pengar än sagt, ska tilldelas Försvarsmakten. Enligt Hans Wallmark är vi inne i ett viktigt läge som ej får skymmas av corona. Samtidigt påpekar han att det finns en del kritik mot av Sverige för 15–25 år sedan lättade på det civila försvaret och våra lager.
- Låt oss inte höra samma diskussion ifall det militärt brinner till i vårt närområde i närtid och där vi med hänvisning till ekonomi på grund av corona inte orkar göra det rätta enligt Försvarsberedningen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök