Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FROnytt

FRO har beslutat att sluta ge ur FROnytt som papperstidning. Nya tider och ändrade förhållanden har gjort beslutet nödvändigt. Behov och användning av informationskanaler förändras över tiden och FRO måste hänga med i utvecklingen. Vi kommer i stället att vara mer aktiva i digitala kanaler, i första hand denna webbplats. Informationen här kompletteras på förbundens webbplatser och i sociala media.

FROnytt var vår huvudsakliga informationskanal i 67 år. En exposé över utvecklingen över åren återfinns i det sista numret, 4 - 2017, se nedan. 

fro nytt nr 1 2017 fro nytt nr 2 2017 fro nytt nr 3 2017 fro nytt nr 4 2017
1 - 2017 2 - 2017 3 - 2017 4 - 2017
fro nytt nr 1 2016 fro nytt nr 2 2016 fro nytt nr 3 2016 fro nytt nr 4 2016
1 - 2016 2 - 2016 3 - 2016 4 - 2016
fro nytt nr 1 2015 fro nytt nr 2 2015 fro nytt nr 3 2015 fro nytt nr 4 2015
1 - 2015 2 - 2015 3 - 2015 4 - 2015
fro-nytt-nr-1-2014 fro-nytt-nr-2-2014 fro-nytt-nr-3-2014 fro-nytt-nr-4-2014
1 - 2014 2 - 2014 3 - 2014 4 - 2014
fro-nytt-nr-1-2013 fro-nytt-nr-2-2013 fro-nytt-nr-3-2013 fro-nytt-nr-4-2013
1 - 2013 2 - 2013 3 - 2013 4 - 2013
fro-nytt-nr-1-2012 fro-nytt-nr-2-2012 fro-nytt-nr-3-2012 fro-nytt-nr-4-2012
1 - 2012 2 - 2012 3 - 2012 4 - 2012
fro-nytt-nr-1-2011 fro-nytt-nr-2-2011 fro-nytt-nr-3-2011 fro-nytt-nr-4-2011
1 - 2011 2 - 2011 3 - 2011 4 - 2011
fro-nytt-nr-1-2010 fro-nytt-nr-2-2010 fro-nytt-nr-3-2010 fro-nytt-nr-4-2010
1 - 2010 2 - 2010 3 - 2010 4 - 2010
fro-nytt-nr-1-2009 fro-nytt-nr-2-2009 fro-nytt-nr-3-2009 fro-nytt-nr-4-2009
1 - 2009 2 - 2009 3 - 2009 4 - 2009
Ansvarig utgivare: Kent Ahlqvist
   
   

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök