Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning för personal till (civila) sambandsenheter

sbled19kDet civila totalförsvarets behov av förstärkningspersonal från FRO är uppenbart. I de delar av totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, som handlar om regional och lokal ledning spelas scenarier upp som pekar på behovet av ökad ledningsförmåga. Den förmåga som FRO kan och ska bidra med är sambandsenheter. MSB säger att de frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga i personalförsörjningen och även om inte alla pusselbitar är på plats gäller det att köra på.

FRO har definierat tre olika roller i sambandsenheterna – sambandsoperatör, sambandsledare och sakkunnig. För alla tre rollerna finns det kurser och årets utbildningar finns nu i Utbildningskatalogen. För att vi ska lyckas med det uppdrag vi har fått från MSB är det viktigt att förbunden rekryterar till dessa kurser.

Du hittar kurserna här
Sambandsoperatör
Sambandsledare
Sakkunnig

Välkommen med din ansökan!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök