Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

De frivilliga försvarsorganisationerna står för kvalitet, kvantitet, kunskap och förmåga

Generaldirektören betonar vikten av att MSB stödjer dessa organisationer. Vi kommer in på de stora bränderna förra sommaren (2018)  och hur de frivilliga försvarsorganisationerna ställde upp med sina resurser. Det blev också ett uppvaknande om hur viktigt krisberedskap är.
- Skogsbränderna visade på hur sårbara vi är. Men de visade också på vilka enorma personliga resurser det finns ute i samhället. Att vår broschyr ” Om krisen eller kriget kommer” publicerades och skickades ut till alla hushåll i hela Sverige har också bidragit till att höja svenskarnas beredskapsmedvetenhet.

Anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna är nu totalt 80 miljoner kronor, varav 57 mnkr är finansiering av uppdrag, och 23 mnkr utgör organisationsstöd. Inför nästa försvarsbeslut överväger MSB att begära en höjning av anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna. Generaldirektören driver på och hoppas att detta går igenom.
- Jag har poängterat vikten av dessa organisationer och att de behövs än mer i framtiden, säger Dan Eliasson.

MSB arbetar ständigt med att upplysa kommuner och landsting om de resurser som finns hos de frivilliga försvarsorganisationerna. Enligt Dan Eliasson så har det börjat luckras upp och man har tagit till sig detta.
- Under året som gått har vi haft så kallade ”Mäklardagar” ute i landet där vi sammanfört länsstyrelser och de frivilliga försvarsorganisationerna. Ett viktigt och bra initiativ som uppskattades av alla parter.

MSB och generaldirektören samarbetar med flera myndigheter och han säger bland annat att han ser överbefälhavare Micael Bydén som sin närmsta kollega.
- Vi möts regelbundet för vi är båda med i att försvara konungariket Sverige vid eventuella kriser och krig. Skulle Sverige angripas så behövs det inte enbart militära resurser. Det kommer finnas ett enormt behov av mat, el, vatten, ja allt som behövs för att ett samhälle ska fungera. Vi kommer att utsättas för enorma påfrestningar och även det civila försvaret kommer sättas på prov.

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Vi har vi inte haft en sådan övning på över 30 år.
- Vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter. Övningen består av fyra aktiviteter som vi planerar, genomför och utvärderar tillsammans med Försvarsmakten. I arbetet utvecklar vi central, regional och lokal samverkan. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige, säger generaldirektör Eliasson.

Intervjun börjar lida mot sitt slut. Snart blir det julfest för de anställda på MSB i Stockholm och det ser generaldirektören fram emot. Men först vill han hälsa till alla FRO:s medlemmar.
- Nu har vi härliga julen att se fram emot. Det betyder att många ljus kommer att tändas i hemmen. Kära ni, glöm inte att släcka ljusen, när ni lämnar rummen. Det är så lätt att det börjar brinna. Att undvika bränder är också beredskap. Så vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök