Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambands- och IT-konferens 2019

sbit19 3Årets sambands- och IT-konferens bjöd på en välfylld helg med information på många områden. Konferensen samlade ett 60-tal deltagare från 21 av förbunden. Även i år höll vi till på hotell Stinsen i Hallsberg.

Programmet omfattade IT-säkerhet, kodutveckling och spårbarhet för bland annat rationell webhantering, vad som händer med AMPERNet samt lite grundläggande kunskap om radioteknikutvecklingen. Ett avsnitt handlade om vågutbredning och hur man tolkar information om fenomen som påverkar radiovågor med hjälp av tillgängligt internetstöd. Försvarsdirektören Tiina Johansson från länsstyrelsen i Örebro berättade om hur myndigheten organiserar sig för samhällskriser och samverkar med andra. Tre av förbunden berättade om vad som händer på teknikområdet inom förbundet.

Programmet gav tillfälle till många spännande diskussioner och med erfarenheter från detta kunde konferensen avslutades med att alla fick föreslå förändringar i konceptet samt programpunkter för nästa konferens. Presentationerna från konferensen finns i FRODOK (inloggade användare).

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök