Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Nätverksträff med FRO QN

eliseqn2FRO QN (kvinnligt nätverk) har i helgen haft en nätverksträff i Hallsberg. Under lördagsförmiddagen hade vi Elise Slotte som föreläsare och inspiratör. Hon fick oss att tänka på våra drivkrafter, engagemang och motivation. Vad vi gör och varför, hur vi ska tänka för att komma vidare i vårt arbete med FRO QN. Efteråt arbetade vi vidare med de frågor som väckts under föreläsningen.

Tillsammans med Sambands- och IT-konferensen lyssnade vi på Tiina Johansson från Länsstyrelsen i Örebro län och fick veta hur deras krisberedskap ser ut. FRO Ordförande berättade om sitt arbete och sina drivkrafter och FRO Generalsekreterare informerade om uppdrag och utbildning i FRO. Arbetsgruppen fick tankar och idéer om fortsatt arbete som kommer att bearbetas under nästa år.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök