Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ökad militär förmåga ger signaler ut i världen

I svaret från Försvarsmakten går det att läsa att det fattas 55 miljarder svenska riksdaler för att leverera den utlovade helheten fram till 2030, enligt de önskemål som står att läsa i Försvarsberedningens rapport. En förklaring är  den uteblivna värdesäkringen.
- Jag ska läsa igenom svaret ordentligt och sedan kommer mina kommentarer. Vad jag kan se så ser Försvarsmakten det som ett betydande steg mot ett starkare försvar och en tydlig ökning av den operativa förmågan. Men som sagt jag återkommer med vidare kommentarer, säger försvarsministern.

Ministern är uppenbart bekymrad över läget i Syrien och Turkiets angrepp på kurderna, som han tycker vänt upp och ner på hela det världspolitiska läget. Han är orolig över den nya kraft som det kan komma ge Daesh/IS och hur de vilande terroristcellerna kan aktiveras igen.
- Kurderna som gjort stora insatser i kriget mot bland annat IS. USA:s tillbakadragande ur regionen ökar spänningarna vilket gör att Sverige och övriga EU följer utvecklingen ur alla perspektiv. Det är onekligen en turbulent tid.

Vid flera tillfällen har vi läst i medierna och hört försvarsministern uttala sig om vår goda relation till USA och hur de sagt att om Sverige hamnar i knipa då kommer vi. Detta trots att vi ej är med i NATO. En rättmätig fråga är då, kan vi lita på USA?
- Det finns inte någon anledning att ifrågasätta vår relation med USA, vi har ett utmärkt samarbete. Sverige övar kontinuerligt tillsammans med USA och detta ger en stark säkerhetspolitisk signal till övriga världen, säger Peter Hultqvist.

Samtidigt framhävdar vår försvarsminister att vi har många attraktiva samarbeten med andra länder i Europa. Sverige ökar sin militära förmåga, ekonomin stärks och vi övar kontinuerligt med våra samarbetspartners.

Vad vi i framtiden måste sätta mer fokus på är kinesernas investeringar. Där måste Sverige ha en starkare nationell kontroll. Enligt försvarsministerns, bör vi ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, hålla koll på Ryssland, Iran och Kina.

När vi kommer in på de frivilliga försvarsorganisationerna ler ministern stort. Det märks att det är ett ämne som ligger honom varmt åt hjärtat.
- Vi värnar om de frivilliga försvarsorganisationerna bland annat med att lägga en stor summa pengar på dem. Ni behövs och ni bidrar till mycket inom totalförsvaret. Fortsätt med det. 2020 är det dags för den stora Totalförsvarsövningen där de frivilliga försvarsorganisationerna är med. Det är en mycket omfattande övning.

Intervjun närmar sig sitt slut. Vad var det då som enligt Peter Hultqvist gick trögt?
- Ett lands försvarsverksamhet går inte att ändra över en natt och ej heller över några år. Det tar tid och det ska ta tid, säger vår minister.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök