Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Stödet från de frivilliga försvarsorganisationerna är viktigare än någonsin

Förra sommaren prövades den svenska beredskapen rejält i samband med de bränder som härjade. Kristoffer Alm Dahlin anser att det blev ett uppvaknande ute i landet och att många nu blivit mer medvetna om hur viktig krishantering är. Tillsammans med den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

- Man har också insett att det inte enbart går att förlita sig på anställd personal inom räddningstjänsten, som när de personella resurserna inte räcker till måste man komplettera med frivilliga. Då är de frivilliga försvarsorganisationerna perfekta med sin ofta stora lokala kännedom, närhet och kunskap. 

Nu ska det implementeras och se till att avtal kommer till stånd mellan myndigheter och de frivilliga försvarsorganisationerna och att formerna för samarbetet utvecklas.
- De senaste åren har organisationernas medlemmar gjort avgörande insatser vid stora kriser. Frivilliga behövs för att krisberedskapen och totalförsvaret ska fungera.

Vad är MSB:s roll i detta rent konkret?

- Vi ska finansiera utbildningar och övningar för att stärka de frivilliga försvarsorganisationerna. På nationell nivå ska vi stötta aktörerna, till exempel myndigheter, kommuner och regioner med frivilliga försvarsorganisationer. Under 2019 arbetar vi bland annat med en särskild kommunikationssatsning som ska höja kunskapen om organisationerna hos de ansvariga tjänstepersonerna. Vi tar också fram en uppdaterad vägledning för samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer.

På Karlavägen i allén ligger Pressbyråkiosken. Några bord och stolar är placerade under en stor ek som skymmer den stekheta solen. Där i skuggan sitter vi och äter glass medan Kristoffer pratar om krisplanering och beredskap. En lite surrealistisk känsla. Jag frågar om hur han ser på de frivilliga försvarsorganisationerna i ett längre perspektiv.
- Om vi tänker oss tio år fram så kommer den återupptagna totalförsvarsplaneringen ha fått stort genomslag. En stor fråga är också hur frivilliga organiserar sig. Verktygen och formerna för frivillig organisering förändras men engagemanget är konstant över tid, det visar forskningen, och frågan är hur det påverkar frivilliga inom beredskap och de frivilliga försvarsorganisationerna?

- Jag är övertygad om att Sverige fortsättningsvis kommer vara ett föreningsland, där invånarna engagerar sig och folkförankringstanken kommer finnas kvar, men hur? Om jag ska säga något konkret där jag tror att de frivilliga försvarsorganisationerna kommer få en allt viktigare roll är det för att informera om totalförsvaret och krisberedskapen. säger frivilligsamordnaren.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök