Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Försvarsmaktens Totalförsvarsavdelning dryga ett år på nacken

Gabor Nagy menar att just inom frivilligverksamheten bör man analysera vilka uppgifter man med frivilligheten som grund kan och borde nyttja för att öka skyddet och vår motståndskraft i samhället.

- I en situation av höjd beredskap eller i värsta fall krig kommer samhället att behöva alla till buds stående resurser, inte minst i form av personal och olika kompetenser, för att just vara en skyddande kraft inom ett stort spektrum av olika områden som en angripare kommer att ge sig på.

Totalförsvarsavdelningen samverkar med MSB, men de jobbar även med andra myndigheter.

- Vi arbetar mot främst bevakningsansvariga myndigheter och vår ambition är då att dessa myndigheter på sikt ska verka inom respektive funktioner i någon form av sektorsindelning, säger Gabor Nagy,  Samverkan med MSB är och ska för oss vara en naturlig del av vårt arbetssätt och vi ska ytterligare öka på detta för att lösa uppgifter tillsammans.

Hur tas ni emot inom och utanför Försvarsmakten?

- Jag anser att vi tas emot mycket väl. Det är otroligt roligt att se vilket engagemang och vilken vilja som finns för att bidra till totalförsvaret. Många organisationer vänder sig till oss med funderingar och idéer. Det viktiga är att vi förmedlar vart vi är på väg, hur vi anser att arbetsformerna och strukturen ser ut på sikt, så att man får förståelse för situationen och kan börja anpassa sina metoder och samverkan inom denna ram.

Nästa år planerar Försvarsmakten och MSB en Totalförsvarsövning, TFÖ 2020. Det är den första i sitt slag på över 30 år och h den kommer genomföras som flera övningsaktiviteter fördelade över året. Den första planeringskonferensen har genomförts och Gabor Nagy har stora förväntningar på övningen.

-  Vi kommer att öva beslutsfattande och genomförande med deltagare från rikets ledning till funktioner på lokal/kommunal nivå. I en viss del av övningen kommer det även övas gemensamt mellan civila och militära delar, vilket är under den period då Försvarsmaktsövning 2020 genomförs. Exakt hur många deltagare det blir kan jag inte svara på, men jag tror man kan bilda sig en uppfattning om man tänker att många samhällsfunktioner på central, regional och lokal nivå ska övas samtidigt. Frivilligorganisationerna kommer att vara med såväl militärt som civilt och övningen kommer att genomföras i alla delar av landet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök