Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Riksstämma 2018

medalj18lFRO Riksstämma 2018 genomfördes på Gullbrannagården, strax utanför Halmstad i slutet på maj. 45 delegater från norr till söder var på plats och beslutade om framtida inriktning och andra viktiga frågor.

Lördagens presentationer inleddes med Janne Haldesten och en dragning om Cyberförsvar. Ett nytt men viktigt ämne för FRO. Vi kommer att få se mer av Janne i framtiden. General Lena Hallin talade om svensk utrikespolitik.

Det nya totalförsvaret beskrevs av överste Mats Klintäng på ett  mycket klargörande sätt. Henrik Moberg från MSB kompletterade bilden. Intentionerna från både regering och försvarsberedning går det inte att ta miste på.  

Mathias Eriksson valdes till ordförande och till ledamöter valdes Lillemor Bohlin, Markus Edholm, Mattias Olofsson, Sara Högström, Benny Nord och Thomas Kuntze. Bosse Alväng och Jan Edenqvist valdes till ersättare.

Som brukligt medaljerades medlemmar och funktionärer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för FRO bästa. Gunnar Borgmans pris tilldelades FRO Elfsborg för arbetet med att bygga upp en standard för digital radio inom FRO.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök