Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Gränsövning Eldstorm

eldstromSambandsenhet Karlstad rör sig framåt!  För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.  

Sambandsenhetens roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av sambandscentralen i länsledningsplats Klara. Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en operatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En sambandsledare som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten. De system som användes denna gång var begränsade till fast telefoni och två fasta Rakelterminaler.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök