Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vinterutbildning för Molos-personal

blaslampaSystemledare i Molos ska klara av att hantera sin bandvagn i snö och kyla. Tillsammans med förare från Bilkåren och FAK genomfördes en utbildning i Älvdalen. Deltagarna övade körning av bandvagn i snö och fordonens påverkan av kyla. Väderleken bjöd på 50-100 cm snötäcke samt drivor och vallar. Temperaturen var som lägst -13 och upp till -3.

En viktig kunskap är att hantera utrustningen för varmhållning före start av fordonen. Vi fick som radiomänniskor lite samma känsla som att stämma av en sändare när man skulle få blåslampan att brinna rätt och stabilt. Mycket körning i terräng med orientering karta och kompass dominerade utbildningen.

LABC och DHLR första hjälpen utbildning genomfördes men även hantering av bårar med patient på samt lyft säkring och transport av skadade. Vi tränade även på att ta hand om chockade personer i olika miljöer. Radiosamband var en viktig del i genomförandet av fordonsorienteringen. Vi lyckades även få bandkrängning som vi fick åtgärda i terrängen under överinseende av instruktörerna.

FRO rekryterar och utbildar systemeldare till Svenska Kraftnäts Molos-grupper för ledningsstöd vid störningar i elkraftförsörjningen. De ska inte bara kunna hantera sambandsutrustningen i terrängbilar och bandvagnar, utan även kunna  köra dem. Är du intresserad av att komma med i en Molos-grupp? Kontakta oss här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök