Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning i informationssäkerhet

Vi använder smarta telefoner, datorer och internet alltmer i vardagen. Det är viktigt att man är medveten om hur man uppträder på ett säkert sätt på internet, när man surfar, mejlar eller agerar på sociala medier.

FRO erbjuder kurser för att stärka informationssäkerheten och skapa insikt om risker och brister i olika system. Kurserna ger exempel på säkerhetshöjande åtgärder och idéer om hur du kan skapa en säkrare vardag och undvika problem när du använder internet.

Vill du veta mer? Kontakta FRO!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök