Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Försvarspolitik i Almedalen

Nu börjar Almedalsveckan. FOS (och därmed FRO) deltar även i år som projektmedlem på Försvarspolitisk Arena. Det är en plats som är öppen för alla där försvars- och säkerhetspolitiska frågor diskuteras. Totalt genomförs över 30 olika seminarier på arenan. FOS arrangerar Seminariet "Varför är ungdomar viktiga för totalförsvaret?" 29 juni kl. 10.30-11.15. 

Här kan du se hela schemat!

Här kan du se samtliga seminarier live!

Ungdomsutbildning på hög höjd

I helgen avslutas kursen Ledningssystem Ungdom på Ledningsregementet i Enköping. Ungdomar, både tjejer och killar från hela landet har under några dagar fått bekanta sig med de sambands- och ledningssystem som används inom Försvarsmakten. De har upprättat länkförbindelser och programerat växlar, de har lärt sig använda olika radiosystem och har gjort radiorekognosering för att se hur lång räckvidd de har.

En av veckans höjdpunkter var när kursen fick pröva på att klättra i torn. Efter inledande säkerhetsgenomgång följde klättring i ett torn på regementsområdet. Momentet avslutades med att eleverna fick repellera ner från 20 meters höjd på tornets utsida.     

Ungdomsverksamheten i FRO ger ungdomarna en inblick i och kunskap om sambands och ledningssystem inom totalförvaret. De kunskaper som eleverna fått på denna kurs kan fördjupas på kommande teknikkurser. Vill du vara med? Kontakta FRO!

Frivilliga övade med blivande officerare

Det är omväxlande väderförhållanden. Ena dagen ligger solen starkt på den sörmländska kusten, andra dagen är klimatet betydligt kyligare. Under denna period hade kadetterna från officersprogrammet vid Karlberg sin slutövning, det sista som återstod innan examen.

Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna bidrog med transport-, underhålls-, sjukvårds-, lednings- och logistikstöd under övningen SYNTES 2015 som bedrevs i Nyköping den 11-16 juni. Kadetterna med inriktning av marin, luft och mark deltog i olika spår under övningen, som bedrevs inom kompanis ram som en försvarsgemensam övning mellan vapengrenarna. Tillsammans skulle man lösa en rad olika uppgifter i närområdet, samt öva befälsföring. 

Ledningsstöd i kompanistaben
Strax innan flyg- och markstaberna upprättades ryckte stabsassistenter och signalister in, med en omfattande erfarenhet från olika typer av stabsverksamhet. Både från placering i hemvärnet och från annan stabsverksamhet i Försvarsmakten. Tillsammans med kadetterna skapades en struktur för flödet av inkommande och utgående meddelande, expeditionshantering. Rutiner inom staben skärptes och ökade i takt med att kadetterna övade under tid för att få in en vana att öva i stabsmiljö.

Kadett Erik Storckenfeldt, var sambandschef under övningen:
– Samarbetet med hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna har funkat kanon under övningen. Från mitt perspektiv har jag särskilt uppskattat den genuina viljan att lösa problem som vi har stött på under övningen. Genom uppfinningsrikedom och ödmjukhet har det mesta löst utan friktioner.

Under övningen användes bland annat Radio 180 med anslutning till Försvarsmaktens telesystem som stridsledningsnät. En erfarenhet som välkomnades av sambandspersonalen från hemvärnet. 
– Det är väldigt intressant att få insikt i andra sambandssystem som vi annars inte har tillgång till i våra hemvärnsförband, säger fänrik. Christer Wiklund, som annars är stabs- och sambandsgruppchef i hemvärnet, och fortsätter: ”Det är också roligt att öva i ett större sammanhang. Där man övar olika funktioner och vapengrenar tillsammans med varandra. Övningen för oss är också en möjlighet att öva under längre tid.”

Vårens SL-Test är avgjord!

Vårens SL-Test genomfördes lördagen den 9:e maj. Glädjande var att deltagandet var större än det brukar vara på vårkanten. Nu har loggarna droppat in och resultat är klart.

Bäst i telegrafiklass A var SL5ZXR FRO Nyköping med 2180p. Tvåa blev SL5BO Ledningsregementet Enköping 1953p och trea SLØZAH FRO Stockholm Norra med 1720p. Telegrafiklass B: 1:a SM5ALJ 1185p, 2:a LY7M 748p och 3:a SM1TDE 29p.

SSB klass A vanns av SLØZAH FRO Stockholm Norra. Tvåa blev SL5ZXR FRO Nyköping med 2662p och trea SL5BO Ledningsregementet Enköping 2442p. SSB klass B: 1:a SM5ALJ 2662p, 2:a SM6BGG 600p och 3:a SM4DDY 550p.

DIGI-klass A SL6BK 1p och DIGI klass B SM6XRX 5p.

Totalt deltog 14st FRO stationer och 8st av Försvarsmaktens amatörstationer. Hela resultatlistan finns här. Tack till alla ni som var igång och körde och gjorde reklam för FRO! Stort tack till Lars Nordgren SMØOY som tolkat och sammanställt loggarna! Nästa SL-Test blir den 14:e november.

Du har väl sett att amatörradiokapitlet i FRO Handbok uppdaterades i februari i år. I kapitel 6.8 finner du de regler som gäller för FRO amatörradio.

Stabs- och sambandsgruppchefer till hemvärnet

FRO och Lottakåren har ett gemensamt uppdrag att utbilda stabs- och sambandsgruppchefer till hemvärnets kompanier. Utbildningen sker antingen på Fårö (FRO) eller i Revinge (Lottorna). Duktiga signalister eller stabsassistenter ska kunna utvecklas till gruppchefer eller ställföreträdare. De har en viktig roll i stabsarbetet på kompaniet och måste klara av både sambandsmedel och expeditionstjänst.

I slutet på maj genomfördes en förberedande kurs för att säkerställa att signalister och stabsassistenter ska ha så likvärdig utbildningsståndpunkt som möjligt inför sommarens utbildning. På kursen, som genomfördes på Livgardet i Kungsängen, fick eleverna repetera förbandens organisation och materiel samt egen befattningsbeskrivning De fick även lära sig mer om expeditionstjänst och karttjänst samt förekommande sambandsmateriel.

Utbildningen är gemensam med dem som ska placeras som stabsgruppschefer eller sambandsgruppchefer i hemvärnets ledningsplutoner. De ska alla kunna upprätta och leda bataljonsstabens eller kompaniets ledningssystem med bataljonens sambandsorder som grund. Då behöver man en gemensam grund att stå på.  

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök