Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I FRO Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Molos på regional övning i Skövde

rsskvdeEnheter ur Molos medverkar i FFK:s årliga övning RSÖ (regional samverkansövning) som i år genomförs i Skövde. Övningen omfattar 60 deltagare varav 30 piloter från FFK vilka genomför ett stort antal flyguppdrag enligt olika scenario. Man inspekterar man kraftledningsgator och fingerade skador på dessa, men övar även uppdrag åt Trafikverket där man rekar väg från luften och dirigerar reparationsresurser på bandvagn genom skog o snår. Molos sköter sambandet till ledningscentralen där det finns en stab från olika kraftbolag, Trafikverket, Swedenresque (sjöräddning) och FAK.

FFK provar även ett system som kallas TBOS (tag bild och sänd) där man direkt från flygplanet sänder bilder till en server och därifrån kan leverera bilder direkt till uppdragsgivaren. Molos har egen inloggning till systemet och kan hjälpa till att distribuera bilder direkt till en fältstab i stort sett sekundaktuellt. Molospersonal som är passfri övas i olika navigeringsövningar med karta o kompas i samverkan med FAK.

Befälsutbildning på Fårö

Årets befälskurser genomfördes på Fårö Kursgård under ett par varma veckor i juli. Rikshemvärnschefen general Roland Ekenberg besökte kurserna och var mycket nöjd med kvaliteten på utbildningen. Slutsatsen är att FRO gör rätt saker rätt.

Det unika med dessa utbildningar är att det sker genom en ingående samverkan mellan kurserna. Detta kompletterar och är en viktig del till den rent kunskapsmässiga utbildningen som genomförs vid respektive kurs. Kurserna är Stabs- och sambandsgruppchef, Ledningssystembefäl samt Sambandstjänst för bataljonsledningar.

Till grund för utbildningen ligger ett applikatoriskt exempel som handlar om en hemvärnsbataljon med uppgift att överta annan bataljons uppgift. De två kurserna för ledsystembefäl och bataljonsledning genomför ett gemensamt bedömande enligt PUT-metoden syftande till ökade kunskaper om hur detta ska genomföras. Bedömandeprocessen med preliminär bataljonsorder i fem-punktsform resulterar bland annat i en order för sambandsrekognosering som eleverna på Stabs- och sambandsgruppchefskursen sedan genomför på norra Gotland.

I slutändan genomförs en gemensam taktisk utedag med syfte att ”testa” och pröva den utarbetade bataljonsordern med besök i olika terrängavsnitt och vid objekt. Efter detta sker en gemensam genomgång och ordern fastställs efter vissa justeringar.

FRO Dalsland fixade sambandet vid årets Kanotmaraton

Dalsland Kanotmaraton (Paddlarnas Vasalopp) är en kanottävling på 55 km för alla, motionär som elit. Tävlingen körs med antingen enmanskajak, tvåmanskajak eller canadensare. Den sträcker sig genom norra Dalslands sjösystem som är känt för bra kanotvatten och går genom 4 sjöar (Laxsjön, Svärdlång, Västra Silen och Lelång). Årets tävling hade drygt 600 startande. Kanotmaraton startade 2004 och FRO Dalsland var naturligtvis med från början.

Vi samverkade med den lokala nybildade Frivilliga Resursgruppen i Bengtsfors Kommun. Årets uppdrag var att etablera samband mellan de platser där man hade lyft av kanoterna (bytte sjö och vattensystem) samt målområdet. I uppdraget ingick även radioförsörjning till FRG för områdesbevakning och stöd för publik och tävlande.

FRO Dalsland har sedan två år tillbaka uppdraget att hålla kommunens reservradionät och antennplatser i beredskap för samhällsstörningar. I samband med införandet av Rakel har kommunen nu fler radiosystem som är tillgängliga för krisberedskap via samverkan med FRO.

Läget vid skogsbranden i Sala

Man jobbar nu hårt med att släcka rotbränder och arbetet pågår dygnet runt, detta sliter hårt på personalen på plats. FRO har nu personal på plats i flera uppdrag både för Molos och för Trafikverksuppdraget. Som det ser ut kommer dessa uppdrag fortsätta under flera veckor och vi har behov av avlösning. Vi uppmanar samtliga som har möjlighet att delta att snarast anmäla detta till resp handläggare så vi kan planera en tid framåt! Personal i Trafikverksuppdraget anmäler sig till "Röda bilen" enligt mejl, Molos-personal mejlar hit

Tänk på att arbetet är hårt i en tuff miljö och att vi alla snabbt kan få olika arbetsuppgifter inte enbart sambandstjänst. Vi garanterar god nattsömn vid arbetstidens slut!

FRO medverkar i bekämpningen av skogsbranden

ramnas3Ett av FRO:s många uppdrag i samhällets krisberedskap är att bemanna ledningsplatsen för Trafikverkets resurs i form av bandvagnar, som används för transporter i svårtillgänglig terräng. Denna resurs är nu insatt i bekämpningen av skogsbranden i Västmanland.

Onsdag morgon körde ”Röda ledningsbilen” med två radiooperatörer samt ett antal bandvagnar (bv 206) från Borlänge till ledningsplatsen i Ramnäs. Ledningsbilen är bemannad dygnet om och har till uppgift att leda och dirigera de 17 bandvagnar som används för att transportera materiel och förnödenheter i brandområdet. Ledningen sker via Rakel.

Bandvagnsförarna kommer från FAK som även tillhandahåller reparationsresurser då uppdragen sliter mycket hårt på bandvagnarna. 16 radiooperatörer ur FRO, avtalsbundna hos Trafikverket, kommer att tjänstgöra i 12-timmarspass i första hand under kommande 12 dygn. Om släckningsarbetet drar ut ytterligare på tiden kan förstärkningar komma att behövas.

Andra ledningsstödresurser bemannade med personal ur FRO, till exempel Svenska Kraftnäts Molosgrupper står i beredskap för att rycka in om det behövs. 

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök

Vad vill du se mer av i FROnytt?