Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Antenner och kortvåg på kurs i Ånn

Mark- och rymdvågorna rullade ut över fjälltopparna i västra Jämtland när kursen HF Teknik för sambandspersonal i hemvärnet genomfördes på Camp Ånn. Fjällen bjöd på ett omväxlande väder, allt från strålande sol till nästan snöstorm. Färdigheterna befästes genom grupperingar och omgrupperingar på många olika platser. Kastlod, kastlinor, draglinor och avspärrningsband har används flitigt och olika modeller av antenner har upprättats.

På en kurs av detta slag förmedlar även eleverna kunskapen mellan varandra i utbildande syfte, vilket är bra. Genom att diskutera sig igenom problemen som uppstår kommer man nästan alltid fram till en bra och fungerande lösning. Vid kursavslutningen kunde man konstatera att samtliga elever har upplevt en mycket givande vecka och att förståelsen för vågornas utbredning har fått en ny dimension i deras liv som signalister vid bataljons- eller kompanistab i hemvärnet

Fler HF-kurser
Behöver du bättra på dina kunskaper om kortvågssamband? Det finns fortfarande några platser kvar på kursen HF Teknik som går i Karlsborg 27 juli – 2 aug. Ansök i Utbildningskatalogen senast 11 juni.  

FRO utbildar instruktörer för intern gruppradio

Under helgen hölls FRO:s första instruktörskurs i IGR-systemet. IGR står för "intern gruppradio" och är ett system med nya radioapparater med vilka plutonchefer kan prata med sina gruppchefer och gruppcheferna kan prata med sina soldater. 13 intresserade och vetgiriga elever fick lära/repetera komponenterna i systemet och fick insikt i programmering vård och underhåll.  Vid två uteövningar tillämpades systemet i plutons och grupps ram.

Eleverna fick underlag och kursplan för att kunna förmedla sina kunskaper till soldater i hemvärnets förband eller vid annan utbildning. Kontakta FRO när du behöver hjälp med utbildning i användning av IGR-systemet.  

Utbildning på HF-Radio i Norrköping

SwALE i Norrkping lowRa 763 med SwALE är en kortvågsradio som använd inom hemvärnet. Genom att välja lämplig kombination av frekvens och antenn kan samband upprättas över såväl korta som långa avstånd. I helgen genomfördes en kurs i Norrköping, med 13 elever i olika sambandsbefattningar inom hemvärnet. Under två dagar fick de en god kunskap om detta ledningssystem och lärde sig att upprätta och hantera tekniken. I det fina vårvädret var elever ute i terrängen och testade förbindelserna mellan varandra och andra motstationer runt om i landet.

Vill du också bli specialist i hemvärnet och jobba med ledningssystem och samband? Läs mer här, eller kontakta FRO

Henrik – från Signalungdom till signalist i hemvärnet

Henrik O lowBerätta lite om dig själv, vad du hållit på med och vad du har för sysselsättning? 
Jag heter Henrik och är 20 år gammal. Jag kommer från Malmö och började som ungdom när jag var 15 år. I samband med det sökte jag och gick ungdomskurser som Frivilliga Radioorganisationen erbjöd. När jag var 18 år gick jag Grundläggande Soldatutbildning för Frivilliga (GU-F) och utbildade mig sedan till signalist i en kompanistab under samma sommar. Just nu är jag på sista veckan på GMU och till hösten ska jag plugga till civilingenjör i elektroteknik.

Ungdom i Signalungdom. Berätta mer! Vad fick ni göra?
Förutom att lära sig om det militära livet och karriärvalet så var det mycket intressant med teknik, som exempelvis radioapparater och annan sambandsutrustning, både hur system används och fungerar. Utöver det har jag fått göra saker som man annars inte brukar få göra i det civila livet, exempelvis tolka bakom bandvagn, åka hög linbana men framför allt få resa över hela Sverige och få träffa massor av nya vänner. Många av dessa har jag fortfarande kontakt med idag.

Vad var höjdpunkterna i Signalungdom?
Att gå kurs och uppleva nya saker tillsammans med både gamla och nya vänner.

Vad fick dig att teckna avtal i hemvärnet?
Efter att ha varit med i Signalungdom sedan jag var 15 år kändes det självklart att teckna avtal och utbilda mig vidare till signalist i hemvärnet. FRO har ju huvudmannaskapet för samband och ledningssystem inom hemvärnet och det blir en naturlig övergång när man har åldern inne.

Har du några planer för framtiden inom det militära?
Jag har en ambition att utbilda mig till att bli stabs- och sambandsgruppchef nu efter jag genomfört GMU och jag har sökt ett par kurser som FRO genomför i sommar för att kunna bli gruppchef. 

Kurschefer samverkar

kurschefskonfUnder helgen har kurscheferna för FRO.s utbildningar träffats i Hallsberg för samordning av årets kurser och planering av kommande år. Det är många detaljer som ska stämma för att kurserna på kursgårdarna på Fårö och i Höllviken ska bli bra. Innehållet i de många olika kurserna måste ses över och utvecklas för att anpassas till det som händer i våra uppdrag för Försvarsmakten samt MSB och andra civila uppdragsgivare. 

Om du inte ännu har ansökt till den kurs du vill gå i sommar är det nu hög tid att göra det. Kurser för dig som har placering i hemvärnet, uppdrag i samhällets krisberedskap eller är Signalungdom finns i Utbildningskatalogen. Välkommen med din ansökan. 

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök