Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

FRO Amatörradio - SL-Testen 14:e november

Ham

Höstens SL-test äger rum lördagen den 14:e november. Det är ett utmärkt tillfälle som föreningsverksamhet att samlas kring. Regler och tider hittar du på Amatörradiosidan.

I våras deltog 14 FRO-stationer av 107 stycken. Vi hoppas på ett mycket bättre resultat denna gång. Det finns klasser för telefoni, telegrafi och digitala modulationsformer. Alltså något för de flesta.

Rakelutbildning för kommunsignalister i Stockholm

Rakel Stockholm

FRO Stockholms lokaler var i två dagar radioaktiv och full av nyfikenhet runt ämnet Rakel. Utbildningen var avsedd för avtalsplacerade kommunsignalister inom FRO Stockholm och skapade tio godkända elever. Därmed har totalt 20 signalister utbildats under året. En hel del praktiska övningar genomfördes både mellan kursens elever och med andra motstationer runt om i landet. Eleverna grävde ner sig i begrepp som TMO, DMO, gateways och repeaterfunktioner.

Kommunsignalister är medlemmar i FRO som är placerade som signalister hos länsstyrelse och de kommuner som FRO Stockholm samverkar med. Inom förbundet finns 26 kommuner, och man har samverkansavtal med ungefär hälften.

Sambandsenheter övar samband vid olyckor och påfrestningar i samhället

katapultlod

Sambandsenheterna i Borås och Karlstad har i helgen genomfört sin årliga repetitionsutbildning. På respektive plats genomfördes utbildningar på de sambandssystem som enheterna disponerar.

Det innebär att förbättra färdigheterna att hantera Aurora C52/C54 och B96/P504 inklusive de olika antennsystem som finns för dessa. En annan viktig del är strömförsörjning. En säker hantering av Honda-elverken, batterier för reservdrift av radiostationer och laddningsutrustning är nödvändig. Även en uppfräschning på användningen av Rakel som användare ingår.

Söndagens slutövning innehöll samtrafikmoment mellan enheterna, men tyngdpunkten låg på sambandet inom enheten vid en geografisk uppdelning på flera platser, som stödresurs vid olika händelser. Detta kombinerades med en radiorekognosering som syftar till att ge erfarenhet av vilka system som ger bäst möjligheter till yttäckning inom respektive områdena och mellan dessa.

Sambandsenheterna organiseras för att kunna förstärka lednings- och sambandsresurserna vid en olycka eller annan påfrestning på samhället. Enheterna disponerar viss egen materiel, och kan upprätta tillfälliga ledningsplatser och sambandsnät. De kan även betjäna ordinarie ledningsplatser på kommuner, landsting och länsstyrelser. 

Specialister i hemvärnet lärde sig mer om radio och ledningssystem

Hemvärnets specialister i sambandstjänst - signalisterna - måste kunna hantera alla de kommunikationssystem som finns i förbanden. I helgen genomfördes två kurser för att öka kompetensen hos dessa signalister. I Göteborg handlade det om Ra 180 och PC-Dart, medan kursen i Boden omfattade kortvågsradion Ra 763. Båda är viktiga komponenter i hemvärnets ledningssystem.

Sambandet måste fungera utan internet och mobiltelefon. PC-Dart är ett system för att skicka textmeddelanden via radio. Med kortvågsradio fungerar det över mycket stora avstånd. Kompanistaben kan kommunicera med både bataljonsstaben och plutonerna för att till exempel snabbt rapportera vad fienden gör eller beställa ammunition, mat och bränsle.

Kursmålen uppfylldes med råge tyckte samtliga deltagare som var mycket nöjda med helgen. Teori blandades med "hands-on" både ute och inne vilket gjorde att alla nu kan använda utrustningen på sina förband.

FRO utbildar signalister till hemvärnet. Du får utbildning i sambandstjänst och annat för att kunna arbeta med ledningssystem. Om du inte har militär grundutbildning sedan tidigare får dessutom du gå en grundkurs på två veckor. Efter utbildning blir du placerad i ett insatskompani eller i en bataljonsledning. Kontakta FRO om du vill veta mer!

Nya sambands- och datatekniker till hemvärnet

För att ha bra kondition på ledningssystemet vid sitt förband krävs det att man har en sambands- och datatekniker som har möjlighet att utföra felsökning, enklare reparationer och vård av materielen. Mellan den  29 augusti till 4 september hölls det en grundkurs för sambands- och datatekniker vid I19 i Boden. Elsäkerhet och fältreperationer av förbandets mest förekommande tele- och radiomateriel liksom lödning och reperation av kontakter stod på schemat. Eleverna fick dessutom tips och råd i allmänhet vid felsökning av tele, radio och datornätverk. 

Hemvärnet behöver fler sambands- och datatekniker på förbanden rund om i landet. Om du är intresserad av att skruva och löda, felsöka brister i förbandets ledningssystem samt gillar att anta tekniska utmaningar är detta en uppgift för dig.

Du som redan är signalist i hemvärnet kontaktar ditt förbund eller ledningssystemchefen (C S6) i din bataljonstab.

Du som ännu inte har en uppgift i hemvärnet kan läsa mer om FRO:s uppdrag här

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök