Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Nya webbredaktörer utbildades i Hallsberg

webbred20-22 november genomfördes en utbildning för webbredaktörer i förbunden på Hotell Stinsen i Hallsberg. Där fick de lära sig hur de kan använda webbplatsen som ett verktyg för marknadsföring och rekrytering såväl som för information till medlemmarna. Möjligheterna är många, men det finns även ramar att förhålla sig till.

Jörgen Kvist var en av eleverna och han rapporterar: Jag han inte ställa ifrån mig resväskan på fredagskväll innan det var full fart på diskussionen. Lördagen var mycket givande med mycket korvstoppning, efter lunch blev det att labba själv på respektive förbunds webbplats. När Bosse för femte gången annonserade att det var dags att ta eftermiddagskaffe, vaknade vi ur transen och fattade att det var paus, snacka om inlevelse. Det var nästan samma problem vid dagens slut - ingen ville sluta. Ivriga som vi var köade vi utanför kurslokalen redan innan utsatt tid på söndagens morgon. Vi kursdeltagare tackar för en intressant och bra upplagd utbildning och reser hem för att arbeta vidare med webbplatserna för förbund och avdelningar. 

Årets sista grundkurs avslutad

34ann

Under fem dagar i november samlades ett glatt gäng i Friv-villan på Frösön, Östersund, för att genomföra GU Signalist block 3-4. Utbildningen som ges i fyra block syftar till att ge blivande signalister inom hemvärnet grundläggande kunskaper i signalering och sambandstjänst.

Under utbildningen har teori varvats med praktik och stort fokus lagts på prova, testa och "knappa sig igenom" radioapparaterna. Tillsammans har vi övat på karttjänst, kryptering, gått igenom Ra 763 och Ra 195, lärt oss hur man bygger en växel, använder fälttelefon samt under många skratt övat och lärt oss mer om hur man gör, och inte gör, när man drar fältkabel.

Under kursen har vi deltagare fått teoretiska genomgångar varvat med praktiskt övande med materialet för att slutligen i två grupper öva på hur man bygger upp en stabsplats, upprättar samband och håller alla bollar i luften när anrop kommer från alla håll och kanter samtidigt. Mycket nyttigt att prova på!

Med fokus på teknik

sboitkonf

Årets Sambands- och IT-konferens samlade drygt 60 deltagare från 17 förbund som under två dagar diskuterade hur ny och annan teknik kan användas i vår verksamhet. Tips och erfarenheter utbyttes och den nyvunna kunskapen kommer förhoppningsvis till nytta i förbund och avdelningar.

Digital Mobile Radio - DMR - väckte ett stort intresse. Den digitala tekniken har nu blivit tillgänglig för rimliga pengar och flera förbund har börjat bygga repeaternät. I ett DMR-nät kan koppla ihop repeatrarna mellan förbunden via Internet. Redan nu finns ett tiotal repeatrar i fyra förbund som samverkar. Något som medlemmarna uppfattat som positivt och verksamheten har ökat. Tekniken är också intressant för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare vid sambandsservice ett radionät i nätet, genom speciella talgrupper.

Andra ämnen som avhandlades var t ex IP-telefoni, IT-säkerhet samt amatörradio i FRO. Sambandsservice är när FRO ställer upp och erbjuder radiosamband och i vissa fall ljudanläggningar till idrottstävlingar och andra arrangemang. Exempel på sådana tillfällen är O-ringen, Vikingarännet, häst och biltävlingar över hela landet. Några av konferensens deltagare med stor erfarenhet delade med sig av sina kunskaper på området. 

Sambandsutbildning i Göteborg

lennartinactionlow

Frivillighuset på Göteborgs garnison är ett av naven i FRO:s utbildning av specialister i sambandstjänst till hemvärnet. Senast var det 10 elever som fick lära sig använda kortvågsstationen Ra 763 under några intensiva dagar. Kursen innehöll naturligtvis praktiska övningar och de engagerade eleverna hade inga problem att ratta och knappa på stationerna. Snart hördes det karakteristiska SSB-telefoniljudet ur högtalarna.

Under helgen vecka 42 genomfördes utbildning i Rakel och MGK-I. Kunskap om hur Rakel fungerar och kan användas är avgörande för att använda systemet på ett effektivt sätt vid en insats. Kursen börjar med ett teoripass där man förklarar i stort hur nätet är uppbyggt och hur talgrupper och annat fungerar. Därefter följer en djupdykning i hur Försvarsmakten har gjort med sina talgrupper – nationella och regionala som finns i alla terminaler samt lokala förbandsspecifika. Lagom till kursen kom det ut en ny handbok RAKEL i Försvarsmakten som nu ligger upplagd på FRODOK.

MGKIlow2

MGK-I är ett signalskyddssystem som används i hemvärnet. Systemet gör det möjligt att kryptera text som sedan kan skickas över t.ex. telefon eller radio. Utbildningen inleddes på fredagskvällen med SysopT, som är ett obligatoriskt teoripass för den som ska bli systemoperatör på ett signalskyddssystem. Under lördagen handlade det om att lära sig upprätta och använda systemet, och få det att fungera ihop med några av de sambandsmedel som förekommer i hemvärnet.

Utbildning för Molos Systemledare

Molos 154

13-18 oktober är tretton förväntansfulla kursdeltagare på plats i Åsbro kursgård utanför Hallsberg för utbildning på Molossystemet. Teori varvas med praktiska övningar i fält och fördjupning i Moloskonceptets tekniska verklighet. Det handlar om reservelverk, elsäkerhet, höga master, antennsystem, telefonväxel, fältradio, samverkansradio, satellittelefoni, GPS-navigering, olika internetalternativ och självklart en hel del Rakel.

Utbildningarna är omfattande och väldigt nyttiga oavsett om kursdeltagarna är nya i uppdraget och går grundkurs eller om man är där på en repetitionskurs. Personalen i Molos ska gå en repetitionskurs vart fjärde år för att hålla kunskaperna aktuella. Vid slutövningen som genomfördes under lördagen fick man indelade i grupper genomföra ett antal uppdrag där man fick stor nytta av de kunskaper och färdigheter man skaffat sig under veckan. 

För att effektivt kunna leda reparationer kraftledningsgator har Svenska Kraftnät skapat ett Mobilt Lednings- och Sambandsstöd (Molos) som utrustats med bandvagnar och terränggående fordon. FRO rekryterar och utbildar personal som bemannar Molosgrupperna. Kontakta FRO om du vill veta mer.  

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök