Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I FRO Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

PC-Dart för sambandspersonal i hemvärnet

Elever från hela landet, med varierande kunskaper och befattningar, samlades på Luftvärnsregementet i Halmstad för att utbildas till operatörer av PC-Dart. Deltagarna lyckades, och med gott om tid till godo, både bygga upp nätverk och radionät samt även prova gateway-funktionerna i PC-Dart. Tiden räckte även till för att titta på fältversionen Dart 380 som inte har samma möjligheter till översikt även om de flesta funktionerna finns. Som om inte allt detta var tillräckligt, fick deltagarna prova på möjligheten att med RA180 kopplad till Telesystem 9000 testa RAP-funktionen. Lite jubel hördes i lektionssalen när deltagarna kunde testa att från RA180 kommunicera med sina mobiltelefoner.

Kursdeltagarna blev efter avlagt prov godkända för SysopT-behörighet som är en förutsättning för vidare utbildning i signalskydd och RA180 i skyddsmod. Det var ett härligt gäng som hade mycket att diskutera och prata om när vi kom hem till inkvarteringen vid Tylebäck Kursgård på lördags kvällen efter utbildningsdagens slut. På söndagen lämnade man kursen med nya kunskaper, nya vänner och nya kontakter. Med nyvunnen kunskap om vad PC-Dart kan användas till och en bra erfarenhet rikare återvänder deltagarna till sina förband.

Försvarsmakten söker sambandsoperatörer till Marinens Radio

Marinens Radio ingår i Sjöinformationsbataljonen. Ett insatsförband som söker sambandsoperatörer. Verksamheten bedrivs i berganläggningar (fortifikatoriskt skydd), huvudsakligen i Stockholmsområdet. Till detta kommer även den del av Marinens Radio som bedrivs på Marinens Taktiska Stab beläget på Högkvarteret centralt i Stockholm.

Del av året genomförs verksamheten på andra orter i Sverige, innebärande att tjänsteresor ingår i jobbet.
Arbetsplatsens geografiska plats är sådan att det är en fördel, men inte krav, att ha tillgång till egen bil.
Tjänsten bedrivs dygnet runt året om vilket innebär skifttjänstgöring. 

Följande är meriterande:
• Fullgjord värnplikt eller GMU

• Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten, främst inom området ledningssystem.
• Radiocertifikat
• Kunskaper om radiokommunikation och vågutbredning
• Signalskyddsutbildning
Upplysningar:
Niclas Lyngstam, chef Marinens Radio, tel 010 828 62 32 alt. Frank Holmberg, tel 0705-93 57 61
Sista dag för ansökan 2014-05-20. Läs mer här!

Piloter lär sig hantera Rakel

Frivilliga Flygkåren - FFK - flyger för att upptäcka skogsbränder, för att leda och dirigera trafik eller för annan övervakning. För kommunikation med insatsstyrkor på marken används radiossystemet Rakel. 

FRO utbildar, på uppdrag av MSB, FFK:s piloter för att de ska kunna använda Rakel på ett effektivt sätt. Kursen tar en dag och genomförs på olika platser över landet för att många piloter ska kunna få de nödvändiga kunskaperna.   

FRO får ny generalsekreterare

Kent Ahlqvist har utsetts till ny generalsekreterare för FRO. Kent träder i tjänst 1 maj och tar formellt över ansvaret som FRO Generalsekreterare 1 juni. Kent har verkat i FRO många år och på olika funktionärsfunktioner. Han är nu vice ordförande i centralstyrelsen och som ordförande för FRO VU har han god kunskap om aktuella frågor inom FRO. Hans funktionärsroll avslutas 1 maj.

Sven-Erik Söderin arbetar vidare med överlämning fram till  30 juni och fortsätter därefter i sin roll som samordnare för våra militära uppdrag.

Centralstyrelsen önskar Kent lycka till i sin nya befattning i FRO!
Georg Guldstrand 

FRO:are lär sig mer om IP-telefoni

I början av mars träffades ett gäng FRO:are i Göteborg för att lära sig mer om IP-telefoni. FRO Elfsborg bedriver sedan flera år ett eget IP-telefoniprojekt på försöksbasis. Under 2013 växte nätet och man kopplade ihop sig med andra förbund till ett riksgemensamt IP-telefoninät. För att öka på sina kunskaper om denna kommunikationsform kom ett drygt tiotal medlemmar till Johans och Tonys kurs i ämnet. Under kvällen visades principerna för hur IP-telefoni fungerar, och de elever som redan är igång i nätet kunde redogöra för hur man gjort för att ansluta sig. Ibland så kan det nämligen vara lite knepigt att komma igång om t.ex. ens egen brandvägg blockerar trafiken.

I dagsläget finns det ett sextiotal abonnemang i FRO Elfsborgs telefonväxel och totalt i riket så är vi uppe i dryga hundratalet abonnemang kunde Johan Gustafsson berätta för eleverna. Under kvällen fick man också lära sig hur man gör för att utnyttja IP-telefoniväxlarnas tjänster såsom telefonkonferenser, något som några elever trodde kunde vara användbart för arbetsgrupper och styrelser.

Vill du själv prova på IP-telefoni?
FRO bedriver idag ett experimentellt IP-telefoninät som är öppet för alla medlemmar. Du kan läsa mer om hur det fungerar här och anmäla dig för ett eget abonnemang. Alla medlemmar kan gratis få ett IP-telefoniabonnemang att använda för att prova IP-telefoni och kommunicera med andra medlemmar.

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök