Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I FRO Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Sambands- och datatekniker till hemvärnet utbildades i Boden

Årets kurs för Sambands- och datatekniker till hemvärnet hölls i Boden vecka 36. En hög förkunskapsnivå gjorde det till en intressant vecka både teoretiskt och praktiskt. Huvuddelen av tiden ägnades åt materielkunskap på den sambandsmateriel som ingår i hemvärnets förband. Det handlar om allt från fälttelefonen till den nya materiel som nu är på väg ut till hemvärnsförbanden i form av intern gruppradio Ra 1183 och Ra 1031, där vi också visade programmering av dessa. PC-Dart och Ra 180 provades i I19’s permanenta lektionssal för detta.

Antennteori och praktik är en viktig del i förståelsen och kunskapen för att kunna tillverka tillfälliga antenner i de fall de ordinarie antennerna gått sönder. Detta eftersom en eventuellt trasig antenn inte bör bli gränssättande för ett förband. Ett mycket användbart byggprojekt i form av en brygga, med lysdiodindikering, för att mäta ståendevåg ingick som en del i utbildningen i lödning och kontaktpressning Bryggan kom väl till pass vid tillverkningen av tillfälliga antenner, där också referensmätning gjordes mot en professionell svepande mätutrustning.

Både datornätverk och telefonnätverk med flera växlar fanns på schemat liksom elsäkerhet och strålningsrisker. Utbildningen avslutades med ett avsnitt om elektroniska störningar, där eleverna praktiskt fick prova på att leta upp störkällor.

Boden fästning besöktes med redovisning av historien om fortens tillkomst och funktion följt av en rundvandring i fortet, där en ”avfyring” av en pjäs ingick. Ett kort besök genomfördes vid Radiobunkern, som utgör en viktig del i svensk radiohistoria. De första rundradiosändningarna i Sverige genomfördes från denna plats år 1921.

Teknikkurs för ungdomar

TeknikkursFRO Signalungdom inbjuder till en teknikkurs för ungdomar i åldern 15 – 20 år. Du får en orientering inom teknikområdet teleteknik med fokus på praktik. Ett särskilt tekniskt projekt genomförs under kursen. Exempel på moment som ingår är lödning, elektronik teori samt radiopejlorientering. Kursen är bra att gå som första kurs för att få lite koll på vad vi i FRO håller på med, och lära känna kamrater från hela organisationen.

Kursen går i Boden under tiden 14 – 16 november. Som vanligt är utbildningen kostnadsfri. Ansök här senast 1 oktober. 

Molos på regional övning i Skövde

rsskvdeEnheter ur Molos medverkar i FFK:s årliga övning RSÖ (regional samverkansövning) som i år genomförs i Skövde. Övningen omfattar 60 deltagare varav 30 piloter från FFK vilka genomför ett stort antal flyguppdrag enligt olika scenario. Man inspekterar man kraftledningsgator och fingerade skador på dessa, men övar även uppdrag åt Trafikverket där man rekar väg från luften och dirigerar reparationsresurser på bandvagn genom skog o snår. Molos sköter sambandet till ledningscentralen där det finns en stab från olika kraftbolag, Trafikverket, Swedenresque (sjöräddning) och FAK.

FFK provar även ett system som kallas TBOS (tag bild och sänd) där man direkt från flygplanet sänder bilder till en server och därifrån kan leverera bilder direkt till uppdragsgivaren. Molos har egen inloggning till systemet och kan hjälpa till att distribuera bilder direkt till en fältstab i stort sett sekundaktuellt. Molospersonal som är passfri övas i olika navigeringsövningar med karta o kompas i samverkan med FAK.

Befälsutbildning på Fårö

Årets befälskurser genomfördes på Fårö Kursgård under ett par varma veckor i juli. Rikshemvärnschefen general Roland Ekenberg besökte kurserna och var mycket nöjd med kvaliteten på utbildningen. Slutsatsen är att FRO gör rätt saker rätt.

Det unika med dessa utbildningar är att det sker genom en ingående samverkan mellan kurserna. Detta kompletterar och är en viktig del till den rent kunskapsmässiga utbildningen som genomförs vid respektive kurs. Kurserna är Stabs- och sambandsgruppchef, Ledningssystembefäl samt Sambandstjänst för bataljonsledningar.

Till grund för utbildningen ligger ett applikatoriskt exempel som handlar om en hemvärnsbataljon med uppgift att överta annan bataljons uppgift. De två kurserna för ledsystembefäl och bataljonsledning genomför ett gemensamt bedömande enligt PUT-metoden syftande till ökade kunskaper om hur detta ska genomföras. Bedömandeprocessen med preliminär bataljonsorder i fem-punktsform resulterar bland annat i en order för sambandsrekognosering som eleverna på Stabs- och sambandsgruppchefskursen sedan genomför på norra Gotland.

I slutändan genomförs en gemensam taktisk utedag med syfte att ”testa” och pröva den utarbetade bataljonsordern med besök i olika terrängavsnitt och vid objekt. Efter detta sker en gemensam genomgång och ordern fastställs efter vissa justeringar.

FRO Dalsland fixade sambandet vid årets Kanotmaraton

Dalsland Kanotmaraton (Paddlarnas Vasalopp) är en kanottävling på 55 km för alla, motionär som elit. Tävlingen körs med antingen enmanskajak, tvåmanskajak eller canadensare. Den sträcker sig genom norra Dalslands sjösystem som är känt för bra kanotvatten och går genom 4 sjöar (Laxsjön, Svärdlång, Västra Silen och Lelång). Årets tävling hade drygt 600 startande. Kanotmaraton startade 2004 och FRO Dalsland var naturligtvis med från början.

Vi samverkade med den lokala nybildade Frivilliga Resursgruppen i Bengtsfors Kommun. Årets uppdrag var att etablera samband mellan de platser där man hade lyft av kanoterna (bytte sjö och vattensystem) samt målområdet. I uppdraget ingick även radioförsörjning till FRG för områdesbevakning och stöd för publik och tävlande.

FRO Dalsland har sedan två år tillbaka uppdraget att hålla kommunens reservradionät och antennplatser i beredskap för samhällsstörningar. I samband med införandet av Rakel har kommunen nu fler radiosystem som är tillgängliga för krisberedskap via samverkan med FRO.

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök

Vad vill du se mer av i FROnytt?

Försvarsinformation - 3.5%
Våra militära uppdrag - 8.2%
Våra civila uppdrag - 21.2%
Från förbund och avdelningar - 10.6%
Tekniska artiklar - 44.7%
Krishanteringsinformation - 8.2%
Det är bra som det är - 3.5%

Antal röster: 85
123