Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

 FRO
 Box 2229
 103 15 STOCKHOLM
 Besök: Lilla Nygatan 14
 E-post:  fro@fro.se
 Tel: 08-52807730

Besök från Försvarsutskottet

paulaPaula Holmqvist från Försvarsutskottet besökte sommarkurserna i Höllviken under ett par dagar. Hon är utskottets kontaktperson mot de frivilliga försvarsorganisationerna och passade på att informera sig om FRO och vår verksamhet.

Särskilt intressanta var kurserna i IT-säkerhet. Ett aktuellt ämne där det är viktigt att alla som kommer i kontakt med IT-system i tillfälliga miljöer känner till hot och risker som finns och hur man motverkar dessa. FRO genomför två kurser, en med inriktning mot stabspersonal i hemvärnet och en för dem som verkar i förstärkningsresurser av olika slag inom samhällets krisberedskap.

På instruktörskursen diskuterades vikten av att medlemmarna gavs tillfälle att utvecklas både i sina befattningar och på andra sätt. Ett exempel är just att bli instruktör, vilket är en värdefull utbildning som man även har nytta av privat. Eleverna på årets instruktörskurs kommer att erbjudas fortsatt utveckling genom att medverka på kommande sambandskurser.    

Paula besökte även övriga kurser som pågick på kursgården, två grundkurser för signalister till hemvärnet och en utbildning i sambandsplanering för sambandsledare inom samhällets krisberedskap. 

Sommarkurser för sambandspersonal i hemvärnet

gu1h

Två kurser för blivande signalister i hemvärnet pågår nu på Falstersbo Kursgård i Höllviken. Det är kurserna GU Signalist 1 respektive 2. Befattningsutbildningen är uppdelad på tre kurser. Efter utbildning placeras signalisterna i kompani- eller bataljonsstaber.

Efter de inledande teoripassen är eleverna redan nu ute i etern och signalerar för fullt. Förutsättningarna är perfekta med växlande molnighet och drygt 20 grader i luften. Teori varvas med praktik och eleverna får en mycket stabil grund att stå på inför sina fortsatta utbildningar mot sambandsbefattningar i hemvärnet.     

Signalungdom går kurs på Ledningsregementet

ungdomibilEtt tiotal ungdomar från hela landet har under en vecka prövat på den ledningsmateriel som används i Ledningsregementets (LedR) krigsförband. Kursen heter Ledningssystem Ungdom och genomfördes på regementet i Enköping vecka 26. På programmet stod, bland annat, kortvågsradio och klättring i torn samt information om Försvarsmakten och LedR.

Chefen för Ledningsregementet, överste Mattias Hanson, besökte kursen under tisdagen och kunde konstatera att ungdomarna hade varierande bakgrund, men att alla tyckte det var en bra och intressant kurs.

I Signalungdom ordnar FRO kurser och verksamhet för tjejer och killar i åldern 15-18 år. Vi har föreningar i hela landet. Under skolloven finns det kurser på flera platser i Sverige. Hos Signalungdom träffar du jämnåriga som också tycker om och vill lära sig mer om teknik  och radio-, tele- och datakommunikation. 

Vill du veta mer? Kontakta Signalungdom!

Samverkan med flyg och bandvagn

MolosRSU16Under ledning av Friviliga Flygkåren (FFK) genomfördes RSU 2016 (Regional Samverksansutbildning) på Marma skjutfält och Gävle/Sandvikens flygplats under tiden 11-15 juni. Över 110 personer deltog. Syftet är att under realistiska former träna samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter, elbolag, räddningstjänst och sjöräddningen. Detta för att lära av varandra och få ökad förståelse för vad de olika organisationerna kan bidra med vid en insats. Scenariot var att det kommit stora mängder av snö i området vilket gjort att elförsörjningen slagits ut och flera vägar är oframkomliga.

FRO medverkade med samband och ledningsstöd. En Molosgrupp med bandvagn var uppställd vid flygplatsen. Sambandsoperatörer från Trafikverksuppdraget deltog med sina två ledningsbandvagnar och en ledningsbil.

Totalt deltog 16 flygplan och över 20 bandvagnar i utbildningen.  

Förberedande utbildning för gruppchefer

grpch16Gruppchefer i hemvärnet får sin befattningsutbildning genom FRO eller Svenska Lottakåren. Det handlar om stabs- och sambandsgruppchefer i kompaniledningarna samt om stabsgruppchefer och sambandsgruppchefer i ledningsplutonerna.

FRO och Lottakåren genomför årligen en gruppchefskurs vardera, på Fårö respektive på Revingehed, under sommaren. För att kunna hålla tempot under sommarkurserna genomförs en förberedande kurs. Den ger eleverna en god förståelse för och synkning mellan tjänstegrenarna stabstjänst och sambandstjänst.  

Årets förberedande utbildning genomfördes på Livgardet en helg i slutet på maj. Eleverna fick pröva på de olika uppgifter som ska hanteras i en stab och är nu väl förberedda för kommande kurser. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök