Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Molos i skarp insats vid stormen Cora

molosinsatsMolos medverkade i beredskapen för stormen Cora. Efter förvarning från E.ON:s entreprenör Eltel Networks begav sig två man från Molos 2 iväg till garaget i Njurunda där fordon och radioteknik fick sig en extra kontroll och genomgång. Kontaktvägar och rutiner för hemställan och avrop klarades ut med Svenska Kraftnät. Eltels och EON:s lokala bestånd av Rakelterminaler sågs över och programmerades med de samverkanstalgrupper som överenskommits med driftledningen.

När väderprognoserna lite senare visade att stormen troligen skulle komma att drabba norrlandskusten ca 10-15 mil längre norrut beslutade E.ON att behovet fanns att komplettera med Rakelterminaler i området kring Sollefteå och Kramfors. Detta verkställdes genom att 16 terminaler från Molos 2 transporterades till Sollefteå. För att kunna säkerställa tillgången på terminaler hos Molos 2 flyttades 20 terminaler från Molos 3 i Borlänge.

På måndagsmorgonen kunde man konstatera att stormen Cora drog förbi relativt obemärkt i Sundsvallstrakten och att det var Jämtlandsfjällen, norra delen av Västernorrland samt delar av Västerbotten som fick de värsta törnarna. Totalt var sju personer från Molos med i förberedelserna och den skarpa insatsen vid stormen Cora.

Försvarsupplysning och IT-säkerhet

bosse2En kväll som egentligen skulle handla om annat. Men det blev en fin diskussion med en grupp försvarsungdomar i Helsingborg om vad som kan drabba den enskilde och verksamheten.

Vi pratade om vikten av en god omvärldsbevakning och varför det är nödvändigt. Det gled då över till källkritik och lite om vad man bör tänka på när man hör rykten eller läser/ser nyheter. Det kan ju vara en påverkansoperation (eller bara reklam) och det gäller att vara vaken på vad som påstås. Många exempel togs upp från deltagarna.

Vi avslutade kvällen med lite om de IT-hot som dagens samhälle för med sig och hur man kan mildra sin exponering på nätet. Många ungdomar lämnade denna kväll med lite nya tankar...

Mötesplats Samhällssäkerhet

kista2Den 28-29 november var det dags för Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista. Temat var Nytt Totalförsvar – Krisberedskap – Att värna demokrati och öppenhet. Huvudarrangörer MSB, SKL och Folk och Försvar. Det var ett mycket stort antal deltagare med framförallt representanter från MSB, Länsstyrelser, Landsting, Kommuner, Sjukhus, Polis och andra samhällsaktörer.

FRO var representerade i FOS monter och vi bevakade de seminarier som kunde tänkas röra vår intressesfär. Här följer uppsnappat från scener och korridorer. Det var mycket tydligt att Sverige nu är på rull med att åter bygga upp ett Totalförsvar. Visserligen aviserades ökande anslag under de kommande åren, men det kommer att ta ganska lång tid.

Övningsverksamheten kommer att öka och förberedelse pågår för en Totalförsvarsövning 2020. Redan under den nyss genomförda övningen Aurora deltog länsstyrelser och kommuner i de områden där Försvarsmakten övade. Det ryktades att Försvarsberedningen före jul  kommer att föreslå en ny civil/militär organisatorisk indelning. Det skall bli mycket spännande eftersom det idag saknas en synkronisering på nivån mellan regeringen och länen.

Läs mer...

Gränsövning Eldstorm

eldstromSambandsenhet Karlstad rör sig framåt!  För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.  

Sambandsenhetens roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av sambandscentralen i länsledningsplats Klara. Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en operatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En sambandsledare som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten. De system som användes denna gång var begränsade till fast telefoni och två fasta Rakelterminaler.

Intensiv kursverksamhet i Enköping

Anna180loI mitten av november genomfördes årets två sista FRO-kurser på Ledningsregementet. Det var sista kursdelen av GU Signalist 1 samt en GU Signalist 3. Konceptet att bedriva kurserna samtidigt på samma område innebär en hel del samordningsvinster. Utöver en del gemensamma aktiviteter utanför själva lektionstiderna finns det tankar på att framöver även utöka samarbetet under exempelvis kursernas slutövningar.

Samtliga elever på GU Signalist1 blev godkända och söker sig nu vidare till nästa kurs. Även på GU Signalist 3 blev samtliga elever godkända och är därigenom nu flygfärdiga som signalister i hemvärnet.

Anna Stenberg från HKV PROD/FRIV följde kurserna under en del av kurstiden. Anna visade ett stort intresse för våra lektioner. Utöver att prata med eleverna så fick Anna också tillfälle att praktiskt jobba lite med Ra 180.

Information om 2018 års grundkurser för signalister i hemvärnet (GU Signalist 1, 2 och 3) finns nu i FRO Utbildningskatalog. Välkommen med din kursansökan!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök