Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Inbjudan till kursen Ledningssystem Ungdom

enkoping

FRO bjuder in till kursen ”Ledningssystem Ungdom”. En grundkurs som inte kräver några förkunskaper och är sökbar för ungdomar mellan 15-19 år. Kursen går att söka både för medlemmar i FRO och andra frivilliga försvarsorganisationer som vill prova på vår verksamhet. Om du inte är medlem kan du söka medlemskap hos FRO här. Har du inte fyllt 18 år behöver du ha målsmans påskrift på inträdesansökan.

Under en sommarvecka träffas vi på Ledningsregementet i Enköping och provar på det mesta inom det vi kallar för sambandstjänst. Tillsammans lär vi oss använda olika militära radiosystem, reser antenner och får detta att fungera genom en mängd praktiska och teoretiska gruppmoment. Vi klär oss i militär uniform M/90 och bor på logement (gruppboende) inne på regementet.

Kursen går på Ledningsregementet i Enköping 26 juni - 2 juli. Ansök här! Sista dag för ansökan är 1 maj.

Välkommen med din ansökan!

Utbildning för signalister till hemvärnet

fyra radiosI Göteborg har ett gäng blivande signalister i hemvärnet gått kursen GU Signalist 2. Kursen omfattar 40 timmar och ger fördjupad utbildning på Ra 180-systemet, med bland annat olika reläfall och Dart, både PC-Dart och Dart 380. Dessutom ingår användarutbildning på Rakel.

Detta var första gången en kurs genomfördes enligt FRO:s nya utbildningsgång för signalister i hemvärnet. Kursen är den andra av tre som signalisten ska genomgå innan placering i förband ska ske. Läs mer om utbildning för signalister i hemvärnet här.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till kompanistaber och ledningsplutoner i hemvärnet. Om du inte har militär grundutbildning går först en GU-F som tar två veckor. Befattningsutbildning sker i tre kurser, totalt 16 dagar. Efter genomförd utbildning blir du placerad i ett hemvärnsförband. Vill du också vara med? Kontakta FRO!

Andra omgången av Geltic Bear 2016

PB5

Under årets andra omgång av Geltic Bear fick tio nya bataljoner tillfälle att öva ledningsförmåga och stabsrutiner. Denna gång var det i huvudsak bataljoner från MRM (Militärregion Mitt) som övades men det fanns även bataljoner från Norrbotten och Blekinge på plats. Innan övningen drog igång på allvar fick all personal utbildning i sina respektive uppgifter. Sambandspersonalen fick, bland annat, bekanta sig med den nya ledningsbilen för plutonchefer.

När sedan övningen pågått ett tag hade alla kommit in i roller och nivån kunde skruvas upp. Bataljonerna utsattes för både störsändning och falsk signalering från motståndaren vilket gav ledningssystembefälen i stabernas S6-sektioner fullt upp att göra. Parallellt med att hålla sambandet i gång skulle dessutom planering göras för nya lägen. Kompanier underställdes och skulle infogas i bataljonens olika sambandsnät.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till staber och ledningsplutoner i hemvärnet. Vill du vara med? Kontakta FRO!

”FRO har hjälpt till med samband”

peterhultqvistOrden är försvarsminister Hultqvists när han får frågan om de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse.  Han betonar hur viktiga organisationerna är vid krishändelser.

- FRO har ju hjälpt till med samband vid samhällskriser. Även andra organisationer ställer upp. De frivilliga försvarsorganisationerna är ovärderliga, säger Peter Hultqvist.

Han menar vad han säger, han vurmar verkligen för oss. Med en egen bakgrund som radioamatör så vet vi att han är mycket intresserad av vad FRO gör.  Försvarsministern betonade också det FRO och andra gör för att, via MSB hjälpa Migrationsverket, i den flyktingsituation vi nu har (läs FROnytt nummer 4/2015).

Överhuvudtaget är det en engagerad försvarsminister som håller sitt tal på Rikskonferensen. Det är ord och inga visor, verkställ och genomför. Direkt efter Hultqvist är det dags för överbefälhavare Bydén, som debuterar på scenen i Sälen. Mycket fokus på att bygga upp en ökad militär förmåga. Både försvarsministern och ÖB är rörande överens om att det största hotet i vår omvärld är Ryssland och dess fortsatta målmedvetna militära förmåga. Inte minst mot bakgrund av Rysslands annektering av Krim samt deras agerande i Syrien.

- Jag vill påpeka att det inte finns något uttalat hot mot Sverige. Men om ett väpnat angrepp mot Sverige skulle ske är vi inte slutmålet.

Under dagen presenterades de tre utredningar som pågår inom försvarsdepartementet: 1. Personalförsörjningen, 2. Materiel- och logistikförsörjningen och 3. Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik. Alla tre utredningar lika viktiga och intressanta för Sveriges framtid.  Utredningarna ska vara klara senare i år. Vi har alltså ett spännande år framför oss.

Text: Daisy Balkin Rung, Bild: Ulf Palm

Med fokus på teknik

sboitkonf

Årets Sambands- och IT-konferens samlade drygt 60 deltagare från 17 förbund som under två dagar diskuterade hur ny och annan teknik kan användas i vår verksamhet. Tips och erfarenheter utbyttes och den nyvunna kunskapen kommer förhoppningsvis till nytta i förbund och avdelningar.

Digital Mobile Radio - DMR - väckte ett stort intresse. Den digitala tekniken har nu blivit tillgänglig för rimliga pengar och flera förbund har börjat bygga repeaternät. I ett DMR-nät kan koppla ihop repeatrarna mellan förbunden via Internet. Redan nu finns ett tiotal repeatrar i fyra förbund som samverkar. Något som medlemmarna uppfattat som positivt och verksamheten har ökat. Tekniken är också intressant för att kunna erbjuda våra uppdragsgivare vid sambandsservice ett radionät i nätet, genom speciella talgrupper.

Andra ämnen som avhandlades var t ex IP-telefoni, IT-säkerhet samt amatörradio i FRO. Sambandsservice är när FRO ställer upp och erbjuder radiosamband och i vissa fall ljudanläggningar till idrottstävlingar och andra arrangemang. Exempel på sådana tillfällen är O-ringen, Vikingarännet, häst och biltävlingar över hela landet. Några av konferensens deltagare med stor erfarenhet delade med sig av sina kunskaper på området. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök