Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Teknikkurs för Signalungdom - Höghöjdsarbete torn & mast

För att få förbindelse över långa avstånd krävs ibland att antenner och andra kommunikationskomponenter sätts upp i master. För att få klättra i torn eller master krävs ett intyg. Det är det den här kursen handlar om. Du kommer att få ett intyg, som kan vara bra att ha när du söker jobb eller vid fortsatt verksamhet inom FRO. 

För att få gå kursen krävs att du klarar en läkarundersökning med arbets-EKG. Du som blir antagen kommer att få detaljerad information om var du kan göra detta. Under kursen kommer vi även att göra studiebesök hos förband som har uppgifter som kräver klättring. Du bör inte vara jättehöjdrädd.

Kursen genomförs på Ledningsregementet i Enköping med inryckning 2015-10-25 eftermiddag/kväll och utryckning 2015-10-30 efter 15

Sista dag för ansökan är 2015-09-27. Ansök här!

HF:ens vägar är outgrundliga ...

Det är min erfarenhet från HF-Teknik kursen i Karlsborg som jag deltog i under en händelserik vecka. Vi fick bl.a. lära oss att kommunikation via HF inte alltid är en självklarhet. Ibland säger teorin att det inte ska fungera, men då fungerar det i alla fall och vice versa.

Vi inledde veckan med ett teoripass av auktoriteten på området, Torbjörn Toresson. Det var tredje gången jag lyssnade på detta och man lär sig alltid något nytt.

Med teorin som grund, fortskred veckan med att vi byggde antenner och satte upp dessa på olika sätt. Vi hade genomgångar av Ra 763 och Ra 195 för att avsluta med en tillämpad sambandsövning, med krav på korrekt signalering, till sent in på natten. Vi fick möjlighet till samband med Sjöbo i söder och Boden i norr. Passande nog så uppstod ett sporadiskt E-skikt och ett ur HF perspektiv störande norrsken, så vi fick erfarenhet av detta och hur det påverkar/begränsar möjligheten till samband. Vi klämde också in en demonstration av PC-Dart/SwALE, textmeddelande skickade via HF.

Trevliga kamrater och kompetenta lärare skapade ett glatt humör trots att himmel och hav tidvis bytte plats. Tack till kommendanten som servade oss med allt det praktiska och tack till de ”motstationer" som ställde upp på sin fritid för att ge oss möjlighet till samband över hela landet.

Signalungdom övar på Fårö

Signalungdomar från hela landet har under en dryg vecka genomfört kursen Operation Samverkan. De ryckte in på Ledningsregementet i Enköping för några dagars planering och utbildning, för att därefter omgruppera till Fårö där en bas byggdes upp på kursgården. Under några intensiva dagar övade de att upprätta ledningsplatser samt radioförbindelser över långa avstånd genom att använda relästationer.

Ungdomarna använde materiel från Ledningsregementets förband, i stort sett samma materiel som svenska soldater använder vid insatser runt om i världen. Elever från kurserna för sambandspersonal till hemvärnet som pågick på kursgården fick därmed tillfälle att bekanta sig med, bland annat, fordon, datorstöd och satellitkommunikation som inte finns inom hemvärnet.       

Kurserna på Fårö besöktes av Förvarsmaktens Ledningssystemchef, General Lena Hallin, tillsammans med Överste Stefan Hallén från Frivilligavdelningen. De följde utbildning under några dagar och kunde konstatera att utbildningen genomfördes med god kvalitet och att elevernas olika bakgrund och breda kompetens kom väl till godo.

Stabs- och sambandsgruppchefer utbildas på Fårö

Nu har kurserna på Fårö pågått några dagar. På kursen för stabs- och sambandsgruppchefer har de 14 tappra eleverna vässat gamla och nyvunna kunskaper på olika sambandsmedel och ledningssystem. FRO och Lottakåren har ett gemensamt uppdrag att utbilda stabs- och sambandsgruppchefer till hemvärnets kompanier. De har en viktig roll i stabsarbetet på kompaniet och måste behärska både sambandsmedel och expeditionstjänst.

På Fårö pågår även grundutbildning för ledningssystembefäl samt kurser för stabsmedlemmar och betjäningspersonal. Tillsammans ger kurserna ökad förståelse och bättre kunskaper för att kunna arbeta och verka i respektive hemvärnsförband.    

Kurserna besöktes av Försvarsmaktens Informationsdirektör Erik Lagersten och chefen för infostaben överste Pär Zachariasson. De fick en god inblick i samtliga kurser och kunde efter besöket konstatera att utbildningen och verksamheten inte bara handlade om radio och teknik, utan även om stabsarbete och planering. 

Sommarens kurser i Höllviken

Nu pågår sommarens kurser på Falsterbo kursgård. Nästan 100 elever deltar i 7 kurser av olika längd, från 4 dagar upp till två veckor för att öka sin kunskap och förmåga att verka inom sina respektive uppdrag.

En kurs som är ny för året är en instruktörskurs i sambandstjänst. De som går denna kurs ska bli instruktörer i FRO:s kursverksamhet, men även kunna vara med på hemvärnets övningar och kurser. Det finns ett stort behov av nya instruktörer i verksamheten och FRO ser gärna att fler söker sig till denna utbildning.       

Det finns två kurser som behandlar IT-säkerhetsfrågor, en för personal i hemvärnet och en för dem som ska verka i samhällets krisberedskap. I krissituationer och andra tillfällen när mer eller mindre tillfälliga ledningsplatser används, är det viktigt att de jobbar i den miljön har en stor kunskap om de risker som kan finnas i tillfälligt uppbyggda strukturer. Därför är dessa kurser viktiga.   

För sambandspersonal i hemvärnet genomförs dels en grundkurs och dels en kurs i Ra 180 och PC-Dart. För personal samhällets krisberedskap genomförs en grundkurs och en kurs för sambandsledare, de senare ska efter genomförd utbildning kunna leda upprättande och betjäning av tillfälliga ledningsplatser där så kan behövas.  

Kurserna besöktes av överste Lars Hammarlund från Försvarsmaktens Högkvarter som under en dag bekantade sig med såväl elever som utbildningen. Han kunde konstatera att det var en stor bredd på elevernas kompetens och att utbildningen genomfördes med god kvalitet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök