Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Fyra minuter med Överbefälhavaren

obodaisyFROnytt fick några minuter med överbefälhavaren precis när Rikskonferensen är över. Trots ett mycket digert program tog ÖB sig tiden. Han är artig och påläst, mycket intresserad och mån om att svara konkret och förståeligt.  Presschefen sitter några stolar bort och tittar på klockan, men på Micael Bydén märks ingen stress.

Vad anser ÖB att de frivilliga försvarsorganisationerna kan ställa upp med när vi nu står inför en tuffare värld med cyberhot, påverkanskampanjer och Rysslands ökade närvaro i Östersjöområdet.

  • Fortsätt leverera och ta initiativ, det är viktigt. Jobba på som ni gör. Ni och hemvärnet är de bästa ambassadörerna vi har, ni syns och hörs över hela landet och har den förankring som behövs, säger överbefälhavaren. – Jag kan förstå att ni ibland tycker att ni inte får något svar från oss, men stå på er. Fortsätt komma med idéer och initiativ för vi behöver er.
  • Sedan ska ni ha uppdrag också och jag önskar att det fanns mer resurser. Men kom tillbaka och fortsätt stöta på. Vi är alla i samma båt, vi vill samma sak och har mycket gemensamt.
  • Flera av er utbildar inom er specifika kompetens, det är mycket värdefullt för oss. Där finns fortfarande mycket att göra, och vi kan använda oss av era specialistkompetenser.

Tiden är slut men Micael Bydén ställer mer än gärna upp på fotografering. Och vill till sist hälsa att han hyser en stor respekt och tacksamhet för de frivilliga försvarsorganisationerna och deras arbete och engagemang.

Text: Daisy Balkin Rung, Bild: Philip Simon

En hälsning från försvarsministern

I samband med Rikskonferensen skickade försvarsminister Peter Hultqvist en speciell hälsning till oss i de frivilliga försvarsorganisationerna:

- Frivilligorganisationerna är viktiga för försvarets bredare förankring i det svenska samhället. Ni bidrar till den samlade militära förmågan och säkerheten i Sverige . Ni gör ett utmärkt och engagerat arbete.

Mycket kronor och ören i Sälen

overbefRena rama auktionen känns det som här på Folk och Försvars Rikskonferens i år. Det ena partiet bjuder över det andra när det gäller pengar till försvaret. Det är de fyra Allianspartierna; KD, L, C och KD som redan före konferensen höjde buden i långa artiklar i riksmedierna. När så försvarsminister Peter Hultqvist äntrade scenen var han mycket tydlig med att han under inga omständigheter vill vara med om ”någon offentlig auktion om penganivåer till försvaret”.  Dock ska det poängteras att sju partier i Riksdagen (alla utom V) är överens om att det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet på grund av Rysslands militära agerande, har försämrats.

Om de frivilliga försvarsorganisationerna är det tyst här i Sälen. Och det är kanske inte så märkligt. Idag pratar man istället om totalförsvaret.  Det märks också att läget är ett helt annat än de senaste rikskonferenserna. Det finns en oro på scen. Det ska dock påpekas att det inte är någon krigshets eller rysskräck det handlar om. Men både försvarsministern och överbefälhavare Micael Bydén pratar klartext är nämner de ryska cyberhot och intrång samt det ryska militära agerandet i Östersjöområdet.

Micael Bydén säger att vi fått en starkare försvarsmakt under 2016. Och det behövs. Med Ryssland som utmanar hela säkerhetsordningen i Europa och gör det också här i närområdet.  Han talar med emfas och allvar i tonen. På frågan om det finns ett ryskt hot mot Sverige svarar Micael Bydèn att sannolikheten för ett militärt angrepp är låg. Men att man måste titta på det i ett något bredare perspektiv. Det gäller informationsoperationer och påverkanskampanjer. Sverige är utsatt för någon form av påverkan och press.

FROnytt frågade om överbefälhavaren kunde göra något slags uttalande om hur länge svenskt försvar kunde klara sig i ett eventuellt krig. Hans företrädare Sverker Göranson myntade ju begreppet ”en veckas försvar” för tre år sedan.   Det varken kunde eller ville Micael Bydén, dels för att det var en specifik situation då och dels för att det inte går att sätta en siffra på detta.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Ökad avtalstid för ledningssystembefäl och signalister

m blankettFrån och med 1 januari 2018 ökar antalet avtalsdagar för signalister i ledningspluton med 2 dygn. Det innebär att signalister får 6 avtalsdygn och sambandsgruppchefer med ställföreträdare får 7 dygn. Avtalstiden för ledningssystembefäl utökas också med 2 dygn vilket innebär att de får 8 dygn. Det är med hänsyn till Regeringens försvarspolitiska inriktningsbeslut att Hemvärnet ska få ökad ledningsförmåga som Försvarsmakten beslutat om ökad tjänstgöringstid.

Regional ledningsträning
Den utökade tiden ska användas till en  ny övning i syfte att öka bataljonens ledningsförmåga. En regional LTÖ (ledningsträningsövning) ska genomföras varje år med bataljonstaber och delar av ledningsplutonerna där man övar tillsammans med militärregional stab. Övningen genomförs i förberedd stabsplats för att optimera övningstiden. Regional LTÖ kommer att provas under 2017 i Militärregion Norr och Syd, och från och med 2018 tillämpas i samtliga militärregioner.

Sambands- och IT-konferens 2016

dmrkartaNu är årets Sambands- och IT-konferens över och vi åker alla hem med ny kunskap i bagaget.

Ämnena för denna helg har varit IT hot med praktisk visning av dataintrång. DMR och dess uppbyggnad och funktion. Vi hade turen att det utbildades instruktörer till hemvärnets nya stabsstödssystem (IS HV), här fick vi både titta på sakerna och få lite information om det. Stockholmsförbundet berättade om ett sambands uppdrag de hade med VM i orientering.

En föreläsning om virtuella nätverk och lagringsplatser fick vi av Nicklas Alstedt. Mathias Eriksson visade sin arbetsplats på Försvarsmaktens utvecklingscentrum med stabsnät och lösningar i olika bilar, här fick en hel del dras bort annars hade det varit kvar ännu med att provsitta och studera lösningar i detalj.

Första besöket för mig på denna konferens, jag är nöjd och kommer att återvända.

Presentationer från konferensen finns i FRODOK (kräver inloggning)

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök