Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Andra omgången av Geltic Bear 2016

PB5

Under årets andra omgång av Geltic Bear fick tio nya bataljoner tillfälle att öva ledningsförmåga och stabstrutiner. Denna gång var det i huvudsak bataljoner från MRM (Militärregion Mitt) som övades men det fanns även bataljoner från Norrbotten och Blekinge på plats. Innan övningen drog igång på allvar fick all personal utbildning i sina respektive uppgifter. Sambandspersonalen fick, bland annat, bekanta sig med den nya ledningsbilen för plutonchefer.

När sedan övningen pågått ett tag hade alla kommit in i roller och nivån kunde skruvas upp. Bataljonerna utsattes för både störsändning och falsk signalering från motståndaren vilket gav ledningssystembefälen i stabernas S6-sektioner fullt upp att göra. Parallellt med att hålla sambandet i gång skulle dessutom planering göras för nya lägen. Kompanier underställdes och skulle infogas i bataljonens olika sambandsnät.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till staber och ledningsplutoner i hemvärnet. Vill du vara med? Kontakta FRO!

EMF - Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016

Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM. Vi har tidigare rapporterat från mötet med en sammanfattning av innehållet i denna rapport. Läs hela rapporten här

Arbetsgruppen har även blivit kallad till ett nytt möte med myndigheterna där det enligt kallelsen skall diskuteras hur vi tillsammans ska arbeta med frågan. Detta är ett arbete som redan påbörjats inom arbetsgruppen, där vi för en diskussion om hur vi lämpligast ska gå vidare. 

Kontakta Ingvar Flinck om du har frågor eller synpunkter.

Signalister på Geltic Bear

stab

Geltic Bear är hemvärnets stora årliga stabsövning. Varje år övas hälften av landets fyrtio hemvärnsbataljoner i två omgångar, alltså tio bataljoner per omgång. I helgen genomfördes årets första övning med, i huvudsak, bataljoner från västra Sverige. Bataljonsstaber samt signalister och stabsassistenter ur ledningsplutonerna deltar i övningen som pågår under fyra intensiva dygn. Samarbete och rutiner sätts på prov i det intensiva arbetet när bataljonens kompanier ska ledas samtidigt som order ska tas fram för nya uppgifter.

Den spelade motståndaren Jeltland angrep Gotland och Sverige handlade i krig och högsta beredskap. Krigslagar gällde och totalförsvar var den enda samhällsverksamhet som skulle bedrivas. Samverkan skedde därför med både militära och civila delar av samhället.

Efter ett inledande kaos, som alltid när man ska komma igång med något som man kanske bara gör en gång om året, fick man mot under övningen ordning på rutinerna och deltagarna kunde på söndagen åka hem med nya kunskaper och erfarenheter.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till staber och ledningsplutoner i hemvärnet. Vill du också vara med? Kontakta FRO! 

Mattias Hanson ny chef för Ledningsregementet

20160112 C LedRUnder högtidliga former tog överste Mattias Hanson fanan ur överste Mikael Åkerströms hand och därmed även över som regementschef för Ledningsregementet.

- Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag tar mig an uppgiften att leda förbandet och garnisonen, säger överste Hanson.

Överste Mattias Hanson är utbildad teknisk officer ledning/samband. Han gjorde sin värnplikt på K3 i Karlsborg och tjänstgjorde senast på Ledningsregementet 2007, då han lämnade förbandet för Högkvarteret. Han kommer nu från en tjänst som chef för säkerhetskontoret på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

- Med din bakgrund och kunnande är du helt rätt person för jobbet, sade ledningssystemchef brigadgeneral Lena Hallin vid chefsbytet.

Läs mer om chefsbytet på LedR här

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Vi hade inte klarat oss utan FRO

OdenbergDet låter härligt och det bästa är att det är generaldirektören för Svenska Kraftnät Mikael Odenberg som säger det. Han menar de åtta Molos-grupper som finns och som bemannas av medlemmar i FRO.  

- Det är helt avgörande för oss med FRO:s hjälp. Vi har själva ej möjligheten till egen personal runt om i Sverige, som kan rycka ut, och med den kompetens som finns inom Molos. Vi kan heller inte bygga upp en egen organisation med den tekniska kunskapen som ni tillhandahåller regionalt. 

Mikael Odenberg befinner sig på Folk och Försvars Rikskonferens och här har han varit i flera olika skepnader. Bland annat som försvarsminister och som styreman för Kungliga Krigsvetenskapsakademin, där han fortfarande verkar. Han är en eftertraktad person häruppe och journalisterna vill ständigt ha svar på frågor. Att han tar sig tid för FROnytt, hämtar och serverar kaffe är vi väldigt glada för. Hans entusiasm över Molos och samarbetet är ärligt, 

- Hade det varit några problem hade jag hört det, säger han med ett leende på läpparna. Han vill gärna komplettera med mer information och vi bestämmer oss för en lite mer ingående intervju vid senare tillfälle.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök