Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

IT-säkerhet för dig med uppdrag i samhällets krisberedskap

IT hot

Kurs för frivillig förstärkningspersonal inom samhällets krisberedskap. Den ger god insyn och övergripande kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Den ger kännedom om våra IT-näts brister och troliga faror mot dessa samt ger kunskap om hur man bäst kan skydda sig mot medvetna och omedvetna hot.

Kursen går på Falsterbo Kursgård i Höllviken under tiden 16-22 juli. Kursgården ligger trevligt med nära till bad och sol. För att gå kursen måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation samt ha ett uppdrag inom samhällets krisberedskap. Du måste dessutom ha god datorvana.

Ansök till kursen här senast 15 april.

Ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar

stabsplatsKursen ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar är för dig som är stabsmedlem i en bataljonsstab och som behöver utveckla din förmåga att använda hemvärnets lednings- och sambandssystem. På kursen får du arbeta tillsammans med elever på kurser för ledningssystembefäl samt sambandsgruppchefer. En hemvärnsbataljon får en ny uppgift och planering av ledningssystemet ska göras. Kursen ger utökade kunskaper i ledning av och samband inom hemvärnsbataljon. Samverkan inom och utom bataljonens ram ingår liksom utökade kunskaper om bataljonens lednings- och sambandsmateriel. Kursen är främst avsedd för befäl i andra befattningar än som ledningssystembefäl.

Kursen går på Fårö Kursgård under tiden 22 – 30 juli. Ansökan sker i Utbildningskatalogen senast 1 april

Utveckling och kvalitetssäkring

kursch3Kurschefer från FRO och Lottakåren är i helgen samlade i Höllviken för att utveckla och kvalitetssäkra kursplaner och kursbeskrivningar.

FRO har nyligen gjort om grundutbildningen för signalister i hemvärnet. Utbildningen omfattar numera tre delkurser som ska genomföras innan placering i förbandet kan ske. Helgens arbete innebär att ta fram  kursbeskrivningar för de kurserna och stämma av innehållet så att helheten blir bra.  

Utbildning av stabs- och sambandsgruppchefer till hemvärnet bedrivs både av FRO och Lottakåren. Det är viktigt att de olika kurserna är synkroniserade, så att eleverna efter genomförd utbildning har kompentens för att verka i sin befattning i hemvärnet.

Arbetet leds av kapten Sofia Hedberg från LedSS (Ledningsstridsskolan i Enköping) som efter helgens arbetet ska ta planerna vidare till ett formellt godkännande.

Ledningssystemchefer träffas på HvSS

ledsystchefLedningssystemchefer från hemvärnets bataljoner träffades i helgen på Hemvärnets Stridsskola i Vällinge för det årliga seminariet. Deltagarna fick en genomgång av aktuella frågor och annat inom hemvärnet. Särskilt diskuterades användningen av kortvåg samt införandet av stabsstödssystemet IS HV. Likheter och skillnader i militärregionernas sätt att hantera ledningssystemfrågor belystes och gemensamma övningar inom respektive region planerades.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till hemvärnet. Befattningarna varierar från signalist i kompaniledning upp till ledningssystemchef i bataljonsstab. Utbildning sker på kursgårdar och regementen över hela landet. Låter det intressant? Läs mer här!

Instruktörsutbildning för IS HV

isinstrHemvärnets nya stabsstödssystem – IS HV – kommer att lämnas ut till de första 19 bataljonerna under våren. Det är många datorer och mycket annat som ska tas om hand. Sambands- och datateknikerna i bataljonerna kommer att få en viktig roll att tekniskt hantera systemet.

De instruktörer som ska genomföra utbildning av teknikerna har under en dag fått en fördjupad utbildning. Den genomfördes på Ledningsregementet i Enköping.  

Övriga bataljoner får vänta på sitt IS HV tills efter de genomfört Geltic Bear under 2018. Utbildning för personal i dessa bataljoner kommer att genomföras dels i november i år och dels under våren nästa år.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök