Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalungdom på kurs på Ledningsregementet

grp3Signalungdomar från hela landet samlades i helgen till en introduktionskurs på Ledningsregementet i Enköping. De fick prova på det militära livet som soldat och även  lära sig hantera sambandsutrustning. Kursen sammanföll med regementets dag som besöktes och eleverna fick där en god inblick i verksamheten på regementet. De flesta av eleverna fortsätter nu sin utbildning på sommarkurserna.

I samband med kursen delades vandringspriset ”Tre förmågor” ut för första gången. Det tilldelas vinnarna i gruppfälttävlan som testar de tre förmågorna: kunna tillämpa det man lärt sig, kunna lösa tidigare okända problem och i viss mån styrka. De tre förmågorna är högst relevanta för en signalist. Gruppfälttävlan kommer genomföras på alla kurser för  Signalungdom, dock med olika innehåll. Första årets segrare på introduktionskursen var grupp 3, från vänster: Ameyal Wurnell, Dan Holmberg och Emelie Tångrot.

Vi har koll på allt som rör sig

anna eHon är brigadgeneral och ledningssystemchef, dessutom Försvarsmaktens kontaktperson mot FRO. Anna Eriksson basar över cirka 3.500 anställda spridda över hela Sverige. Vi träffade henne en eftermiddag i april, då hon berättar om arbetet och hennes tankar kring Försvarsmakten.

Med en milslång utsikt över Gärdet och Djurgården i Stockholm ligger Anna Erikssons kontorsrum. Det är betagande och Anna garanterar att hon inte blivit hemmablind.

- Jag förundras varje dag över denna fantastiska utsikt, säger Anna Eriksson. Och det blir tre år som jag varit på denna tjänst.

Vi är nyfikna på hur det hela började. Varför valde hon officersyrket?

- Därför att jag helt enkelt inte visste vad jag ville göra. Så jag sökte in på lite olika ställen. Samtidigt kommer det ett reklamblad hem genom brevlådan som min pappa får syn på. Han säger Anna, det här är något för dig. Och dessutom är utbildningen helt gratis. Det var reklam från Försvarsmakten.

Och på den vägen är det. Anna sökte och gjorde lumpen på F10 i Ängelholm. Flyget blev det eftersom de var de enda som då hade öppnat upp för kvinnor.  De var då en pluton på cirka 35 kvinnor i hela Flygvapnet som alla ryckte in på F16 i Uppsala. När Anna sedan gick vidare till Officershögskolan inom stridsledning och luftbevakning så hade kursen 14 kvinnliga kadetter och 12 manliga.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Försvarsmakten

Läs mer...

Länsstyrelsen i Skåne tar ett viktigt steg

skaanelowPlötsligt händer det! Nej detta är inte reklam för Triss, det en intervju med beredskapsdirektören Marcus Björklund på Länsstyrelsen i Skåne.  Det som händer i Skåne är ett rätt och stort steg i totalförsvarets utveckling och för alla frivilliga försvarsorganisationer. Fro.se for till Malmö för att ta reda på mer.

Vi far från minus fem till plus 13 grader. Från Stockholm till Malmö. Från vinter till vår. I Länsstyrelsen i Skånes lokaler på Södergatan bjuds det på kaffe med bulle och Marcus Björklund berättar om man genomför en uppdatering av frivilligorganisationer i Skåne.

- Vid kris, höjd beredskap och krig ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna information och verksamhet i länet. Detta projekt som vi startade upp i höstas är ett led i totalförsvarsplaneringen.

Beredskapsdirektören berättar att det var många tankar som tog fart efter alla bränder i somras.

- Vi insåg att vi har väldigt mycket att lära av arbetet i samband med släckningsarbetet. Hur ser de frivilliga resurserna ut? Var ska alla vända sig? Hur organisera alla frivilliga?, säger Marcus Björklund.

Före jul skickade Länsstyrelsen ut frågor till alla frivilliga försvarsorganisationer i länet om vad de gör och hur de är organiserade. Målet är att få koll på frivilligorganisationernas intresse, resurser och deras förmåga att hjälpa.

Text: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Seminarium för ledningsystemchefer i hemvärnet

S6Helg 0545Årets seminarium för ledningssystemchefer (chef S6) i hemvärnet samlade 30 deltagare som representerade 26 av hemvärnet bataljoner och genomfördes på Hemvärnets stridsskola (HvSS), De var alla mycket nöjda med mötet och anser att det är ett viktigt forum för dialog och information i S6-ledet.

Överste Roger Nilsson, som är chef för Rikshemvärnsavdelningen, höll ett mycket uppskattat föredrag där han gav en positiv bild av hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna framåt. Han berättade om den nya organisationen för avdelningen som nu får ansvaret för de regionala staberna samt informerade om ny materiel, bland annat det försvarsmaktsgemensamma radiosystemet TGR. Avslutningsvis uppmanade han alla hemvärnssoldater att bära uniform på jobbet den 29 maj, som är hemvärnets födelsedag.

Hemvärnets stabsstödssystem IS HV är under införande, även om processen tagit lång tid. Erfarenheter har samlats från Geltic Bear och tillsammans med ny funktionalitet arbetats in i metodanvisningarna. Några kommande nyheter presenterades. Den sedvanliga uppdateringen av signalskyddsbehörigheter genomfördes på uppdrag av TSS och berörde även den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från 1 april 2019. FM Broadcast (FMB) kommer på sikt till hemvärnet. Det förevisades på seminariet  som fick en första inblick i systemet som kommer att tilldelas bataljonsstaberna.

Ett huvudtema för seminariet var hur vi ska få sambandet att fungera bättre. Vi upplever ibland att det inte fungerar som vi vill. Ett antal förbättringsområden identifierades. Ofta finns det brister i materielen som medför att sambandet inte kan övas ”på riktigt”. Mobiltelefon och Rakel används för mycket, vilket begränsar behovet, och därmed, vikten av de sambandsresurser som förbanden har. Några bataljoner saknar förberedda stabsplatser och därmed förberedda sambandslösningar. FRO och HvSS kommer att jobba vidare med frågan.  

Försvarsmaktens Totalförsvarsavdelning dryga ett år på nacken

gaborI drygt ett år har Totalförsvarsavdelningen i Försvarsmakten verkat. Vi tog pulsen på brigadgeneral Gabor Nagy, som är chef för avdelningen i Högkvarteret.

Det är inte varje dag som Försvarsmakten startar upp helt nya avdelningar, men tiderna förändras och nu fokuseras alltmer på totalförsvaret. Avdelningen har tre sektioner; en för totalförsvarsfrågor, en för friviligverksamhet och en för hållbarhets- och miljöfrågor.

- Det stämmer. Min huvuduppgift blir att försöka strukturera var respektive fråga och verksamhet bör höra hemma så att vi får ordning på alla bidrag och att de tillsammans skapar en struktur och styrka i totalförsvaret.

Avdelningen är en del av Ledningsstaben inom Försvarsmakten och ska leda och utveckla de ovan nämna tre verksamheterna i hela myndigheten.

- Vi är ”bryggan” över mot det civila försvaret och utvecklar kontaktytor kanske i första hand mot MSB men även gentemot andra beredskapsansvariga myndigheter.

Idag ser vi ett ökat behov av de frivilliga försvarsorganisationerna i samhället, både civilt och militärt. Är det något du märkt?

- Behovet av frivilligverksamhet har definitivt ökat under de senaste åren. Vi har en annan situation nu än vi hade för ett decennium sedan. Vi ska förstärka vårt nationella försvar och här är folkförankringen och frivilligverksamheten, som en del av den, en synnerligen viktig tillgång. Utöver detta ska nu också frivilligorganisationerna fylla många tusen platser inom Försvarsmakten, i huvudsak inom hemvärnet. Våra totalt 18 frivilligorganisationer har  viktiga uppgifter att fylla i vårt totalförsvar.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Försvarsmakten

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök