Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I FRO Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Krafttag med Molos

Den 4 november var Uffe, Patric och Ola från Molos 7 och gjorde god marknadsföring av FRO och uppdraget på kraftbranchens träff vid Margretetorps Gästis, strax norr om Ängelholm. Molos-ekipaget skådades av alla deltagare och många och intresserade frågor ställdes och besvarades. Programmet för deltagarna var, bland annat, inriktat på konceptet "Var beredd!" som handlar om krishantering där Svenska Kraftnät och PTS tagit ett gemensamt tag i utbildning och övning i krishantering för exempelvis kraftindustin.

Fler signalister till samhällets krisberedskap

Under två helger utbildas signalister för FRO:s olika uppdrag i samhällets krisberedskap. Utbildningen omfattar allmän kunskap om samhällets krisberedskap, civila signaleringsmetoder, ledningssystem och uppföljning liksom Rakel och andra sambandssystem. Efter genomförd utbildning ingår signalisterna i frivilliga förstärkningsresurser som kommuner, landsting eller länsstyrelser kan avropa när ordinarie resurser inte räcker till.   

 

Signalister till hemvärnet utbildas på Ledningsregementet i Enköping

Eleverna på årets sista kurs för signalister i hemvärnet har nu kommit halvvägs genom utbildningen när två helger av fyra är avklarade. Helgen som gick ägnades åt expeditionstjänst, TTA (täcktabell) samt linjebyggnad. Kursen genomförs på Ledningsregementet i Enköping.

Expeditionstjänsten övas genom att eleverna sitter i roller som chef, stabsassistent och signalist. Det finns inget egentligt regelverk som styr stabens expediering av in- och utgående meddelande utan det är chefen som bestämmer hur detta ska bedrivas. Det viktiga i sammanhanget är att man utöver att vara snabb även säkerställer att spårbarheten inte försummas och naturligtvis att meddelande inte försvinner. Metodiken som används på kursen är obrutet M-block. Det innebär att hela M-blocket skickas från stabsmedlemmen via expeditionen vidare till signalisten för sändning och därefter tillbaka till expeditionen för arkivering.  

FRO utbildar signalister till hemvärnet. De placeras i insatskompanier eller på andra platser i hemvärnets ledningsstruktur. Man kan bli signalist även om man saknar militär utbildning, men måste då gå en grundkurs på två veckor. Efter kompletterande utbildning kan signalisterna bli tekniker, gruppchefer eller stabsbefäl. Vill du veta med? Kontakta FRO

På Tylebäck Kursgård konfereras det

Johan TDet är vindstilla och det doftar våt skog när vi anländer till kursgården. Från fredagskvällen till söndagseftermiddagen är det ordförandekonferens och programmet är fullspäckat. Redan från start sätts ribban högt när Johan Tholander från Opinio inleder med en föreläsning som ska ge oss en del tankar och redskap i marknadsföring, medlemstillväxt och utveckling. 

Det gör han på ett ödmjukt vänligt och trevligt sätt, inga pekpinnar och inget raljerande. Han vet vad han pratar om och man märker att han gillar det han arbetar med. 

- Idag ser det inte ut som det gjorde för ett tiotal år sedan. Något har hänt i föreningslivet. Ni tappar medlemmar, precis som många andra organisationer, men ni har en stor fördel och det är att ni vill utvecklas, säger Johan Tholander.

Numera vill människor ha något själva när de engagerar sig. Valen i samhället är många och utbudet enormt. Det är helt enkelt så att individualismen styr och det personliga intresset. De flesta vill kunna utvecklas och kunna ta upp det i sin CV. Men det betyder inte att de inte kan gå med i en ideell förening.

- Ni har ju allt detta. Ta reda på vad människor vill och vad de gillar. Och vilket behov samhället och folk har av er, och så visa upp det. Gör er lättillgängliga, se till att anpassa hemsidan så att det är lätt att hitta och att bli medlem, säger Johan Tholander.

Han satte igång en hel del tankegångar. Tryckte på en del känsliga knappar. Och av diskussionerna i grupparbetet märktes att väldigt mycket av det Johan Tholander visade kunde appliceras på FRO. Kreativiteten var på topp, idéerna flödade och stämningen härlig. 

Nu gäller det att få ut detta i förbunden, sätta sig ner och arbeta med den plan som Johan Tholander gav av oss. Ett fantastiskt redskap i att hitta idéer, planera och komma framåt.

Daisy Balkin Rung

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök

Hur blev du medlem i FRO ?

En vän rekommenderade mig - 53.6%
Var redan medlem i hemvärnet och tyckte FRO verkade intressant - 22.6%
Jag var på ett rekryteringsmöte - 1.2%
Jag såg en annons/affisch - 3.6%
Jag anmälde mig till en kurs - 4.8%
För att bli radioamatör/lära mig telegrafi - 14.3%

Antal röster: 84