Senaste FROnytt

Kontaktinformation

FRO
Box 2229
103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I FRO Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

.

Tomte 14 1

 

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar


Frivilliga Radioorganisationen

Peter Sundén fick Försvarsmaktens elsäkerhetspris

peterSKapten Peter Sundén vid I 19 fick under Försvarsmaktens elsäkerhetsmöte vid Sjöstridsskolan i Karlskrona den 9-11 december Försvarsmaktens elsäkerhetspris för 2014. Peter är även ordförande för FRO Norrbotten Södra och en välkänd instruktör på våra kurser.  

Motiveringen löd:
”Peter har genom en noggrann kartläggning av garnisonens elsäkerhetsbehov och en målmedveten uppföljning av en elsäkerhetsverksamhet som täcker mer än hälften av Sveriges yta, lyckats med uppgiften att stödja sina förband med att implementera och vidmakthålla ett systematiskt elsäkerhetsarbete över tiden. 

Arbetet vid en av Försvarsmaktens största garnisoner har ibland bedrivits i motvind. Men med en gedigen elteknisk kompetens och en målmedveten drivkraft utöver det vanliga, har Peter bevisat att det som av många kunnat uppfattas som en omöjlig uppgift helt klart har varit möjlig för denna lugna och sympatiska norrlänning”

FRO gratulerar Peter till utmärkelsen!

Källa: Norrbottens Regemente

Krafttag med Molos

Den 4 november var Uffe, Patric och Ola från Molos 7 och gjorde god marknadsföring av FRO och uppdraget på kraftbranchens träff vid Margretetorps Gästis, strax norr om Ängelholm. Molos-ekipaget skådades av alla deltagare och många och intresserade frågor ställdes och besvarades. Programmet för deltagarna var, bland annat, inriktat på konceptet "Var beredd!" som handlar om krishantering där Svenska Kraftnät och PTS tagit ett gemensamt tag i utbildning och övning i krishantering för exempelvis kraftindustin.

Fler signalister till samhällets krisberedskap

Under två helger utbildas signalister för FRO:s olika uppdrag i samhällets krisberedskap. Utbildningen omfattar allmän kunskap om samhällets krisberedskap, civila signaleringsmetoder, ledningssystem och uppföljning liksom Rakel och andra sambandssystem. Efter genomförd utbildning ingår signalisterna i frivilliga förstärkningsresurser som kommuner, landsting eller länsstyrelser kan avropa när ordinarie resurser inte räcker till.   

 

Signalister till hemvärnet utbildas på Ledningsregementet i Enköping

Eleverna på årets sista kurs för signalister i hemvärnet har nu kommit halvvägs genom utbildningen när två helger av fyra är avklarade. Helgen som gick ägnades åt expeditionstjänst, TTA (täcktabell) samt linjebyggnad. Kursen genomförs på Ledningsregementet i Enköping.

Expeditionstjänsten övas genom att eleverna sitter i roller som chef, stabsassistent och signalist. Det finns inget egentligt regelverk som styr stabens expediering av in- och utgående meddelande utan det är chefen som bestämmer hur detta ska bedrivas. Det viktiga i sammanhanget är att man utöver att vara snabb även säkerställer att spårbarheten inte försummas och naturligtvis att meddelande inte försvinner. Metodiken som används på kursen är obrutet M-block. Det innebär att hela M-blocket skickas från stabsmedlemmen via expeditionen vidare till signalisten för sändning och därefter tillbaka till expeditionen för arkivering.  

FRO utbildar signalister till hemvärnet. De placeras i insatskompanier eller på andra platser i hemvärnets ledningsstruktur. Man kan bli signalist även om man saknar militär utbildning, men måste då gå en grundkurs på två veckor. Efter kompletterande utbildning kan signalisterna bli tekniker, gruppchefer eller stabsbefäl. Vill du veta med? Kontakta FRO

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära Dig

Sök

Hur blev du medlem i FRO ?

En vän rekommenderade mig - 53.6%
Var redan medlem i hemvärnet och tyckte FRO verkade intressant - 22.6%
Jag var på ett rekryteringsmöte - 1.2%
Jag såg en annons/affisch - 3.6%
Jag anmälde mig till en kurs - 4.8%
För att bli radioamatör/lära mig telegrafi - 14.3%

Antal röster: 84