Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Centralstyrelse

FRO Centralstyrelse sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande
Vakant

Vice ordförande
Sara Högström, Enköping

Kassaförvaltare
Benny Nord, Halmstad

Internrevisor
Markus Edholm, Hallsberg

Övriga ledamöter
Lillemor Bohlin, Kristianstad
Mathias Eriksson, Enköping
Lars-Erik Hallinder, Katrineholm

Ersättare
Göran Spetz, Ljung
Jan Edenqvist, Österbybruk

Verkställande utskott
Löpande ärenden hanteras av ett verkställande utskott (VU) som består av ordf, v ordf, kassaförvaltaren och generalsekreteraren.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök