Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Amatörradio i FRO

Amatörradion erbjuder dig en spännande hobby med radiokontakter över hela världen. Det finns mycket att hämta för dig som är intresserad av modern teknik, såväl radio som datakommunikation. Radioamatörer sysslar med all slags kommunikation: telegrafi, telefoni, packet radio, PACTOR, fjärrskrift, television, satellitkommunikation, månstuds, mikrovågor mm.

De flesta avdelningar och förbund i FRO har amatörradioverksamhet, ofta med egna amatörradiostationer med för FRO unika anropssignaler – SL-signaler. Med dem upprätthåller vi samband på amatörradiobanden som ett led i vår träning i radiosamband. Man kan nästan alltid hitta en motstation, vilken tid på dygnet som helst. Genom amatörradion kan man få många nya vänner. Vänner som har samma intresse som man själv har – radio.

Handläggare för amatörradio i FRO är Lars Nordgren, SM0̸OY.

SL-signaler

FRO amatörradiostationer har av Post och Telestyrelsen, PTS, tilldelats unika anropssignaler med prefix SL och suffix som alla börjar med Z (SLnZxx). PTS har även tilldelat FRO signalen SLnFRO, som vi använder vid olika evenemang. Försvarsmaktens SL-signaler administreras av Marinens Radio.

Förändringar av exempelvis stationsansvariga eller adresser anmäls omgående till Lars Nordgren, SM0̸OY.
FRO SL-lista finns i FRODOK. Denna lista ligger till grund för SSA CALLBOOK. Regler för FRO SLnZxx och SLnFRO finns i FRO Handbok kapitel Samband.

SL-Testen

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen 2018 går lördag 12 maj och lördag 10 november. Testen är indelad i olika klasser för Telegrafi, SSB telefoni och Digitalt. Regler för testen finns publicerade här. Välkommen!

Resultat från 2018 nov
Resultat från 2018 maj
Resultat från 2017 nov.
Resultat från 2017 maj.
Resultat från 2016 maj och nov.
Resultat från tidigare SL-Tester.

Övningstelegrafi på kortvåg

SL0FRO sänder övningstelegrafi på kortvåg på 3563 kHz respektive 7089 kHz ± QRM. Sedan 2017-03-15 är åter Vi QRV igen, då radion nu är lagad. Tack för hjälpen Rolf ! Vi kör just nu med lite reducerad effekt.

Sändningschemat kan laddas ner via denna länk. En Telegrafihandledning kan laddas ner via denna länk. Övingstexterna hämtas via denna länk. Övningstexterna är i zippat format.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök