Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Cyberhoten har kommit för att stanna

nicanderl2Dagligen läser och hör vi om cyberhot, utan att kanske sätta oss in i vad det egentligen betyder eller åsamkar. Vi stämde träff med Lars Nicander, chef för CATS, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, som försökte reda ut problemen.

Det är en av Stockholms varmaste dagar och caféet i Försvarshögskolan är nästan folktomt. Lars Nicander tar emot med ett varmt leende och börjar med en gång prata om cyberhot.

- Det säkerhetspolitiska läget i Europa har ändrats radikalt de senare åren och hotbilden mot Sverige ser annorlunda ut än förr. Idag är cyberhoten så påtagliga och det gör oss och vår kritiska informationsinfrastruktur, till exempel el, tele, nationella ledningssystem, finanssystem och flygtrafikledning, väldigt sårbara, säger Lars Nicander.

Enligt Nicander är en av de svagaste punkterna inför valet de politiska partiernas informationssystem.

- Där har inte funnits incitament överhuvudtaget att satsa på skydd, och de har inte stått under statlig tillsyn heller. De som angriper via internet kan stjäla, störa och sprida falska nyheter, det har de redan lyckats med i exempelvis USA.

text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

FRO:are deltar i släckningsarbetet i Sala

sala bil2Medlemmar ur FRO är på plats och deltar i släckningsarbetet i Sala där flera skogsbränder har härjat de senaste dagarna. Det är främst medlemmar med placering i hemvärnsförband samt i uppdraget för Trafikverket.

- De flesta av oss har varit med i samband med branden i Ramnäs 2014, vilket varit fördelaktigt för den här insatsen. Vi var på plats inom fem timmar och har stöttat ledningen för Trafikverkets räkning säger Anders Weiss, som sitter i ledingsbilen. Han fortsätter och belyser att samverkan har varit en av höjdpunkterna i insatsen.

Flera hemvärnsbataljoner har löst av varandra och engagemanget har varit stort - trots veckans tidigare beredskapsövning i samband med nationaldagen. Många frivilliga signalister har deltagit och arbetat med både släckningsarbete och varit signalister i ledningsstaben.

- Det som varit det absolut bästa är att få träffa alla man har på något sätt rekryterat till Hemvärnet som signalister via FRO. Att se dessa killar och tjejer ställa upp och göra fantastiska insatser gläder mig oerhört, säger Lars-Erik Hallinder, ledningssystemchef i Södermanland, som nu var chef sambandscentralen för hemvärnet.

Nu avlöses Södermanlandsbataljonen av Dalabataljonen med Pernilla Efsing som sambandschef. Vi är redo och beredda att överta ledningen av det återstående arbetet, och det känns bra att kunna göra en insats, avslutar Pernilla som är signalskyddschef i Dalabataljonen.

FRO Riksstämma 2018

medalj18lFRO Riksstämma 2018 genomfördes på Gullbrannagården, strax utanför Halmstad i slutet på maj. 45 delegater från norr till söder var på plats och beslutade om framtida inriktning och andra viktiga frågor.

Lördagens presentationer inleddes med Janne Haldesten och en dragning om Cyberförsvar. Ett nytt men viktigt ämne för FRO. Vi kommer att få se mer av Janne i framtiden. General Lena Hallin talade om svensk utrikespolitik.

Det nya totalförsvaret beskrevs av överste Mats Klintäng på ett  mycket klargörande sätt. Henrik Moberg från MSB kompletterade bilden. Intentionerna från både regering och försvarsberedning går det inte att ta miste på.  

Mathias Eriksson valdes till ordförande och till ledamöter valdes Lillemor Bohlin, Markus Edholm, Mattias Olofsson, Sara Högström, Benny Nord och Thomas Kuntze. Bosse Alväng och Jan Edenqvist valdes till ersättare.

Som brukligt medaljerades medlemmar och funktionärer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för FRO bästa. Gunnar Borgmans pris tilldelades FRO Elfsborg för arbetet med att bygga upp en standard för digital radio inom FRO.

Kan man "hacka" bilar?

Det blir fler och fler datorer i våra bilar och de är uppkopplade på olika sätt. Det kan ju tyckas vara lite olämpligt att bilen är uppkopplad. Det finns många fördelar och bekvämligheter med det. Men finns det bara någon typ av åtkomstpunkt så finns det en teoretiskt möjlighet att hacka sig in i system. 

Läs mer här!

Regional samverkansutbildning i Mora

rsu18Regional samverkansövning genomfördes 12-16 maj på Mora Flygplats, med medverkan från både från Molos och Trafikverket. Uppdraget för Molos bestod i att upprätta och betjäna en stab. Vi blev tilldelade ankomsthallen på Mora flygplats och byggde där en stab. En insatsledare tilldelade olika stabsfunktioner och vi provade även att roterai olika stabsfunktioner.

Under övningen fick vi briefa piloter från FFK inför ett spaningsuppdrag, hålla kontakten via Rakel under uppdraget, ta emot bilder från flygplanet samt briefa piloter när dom landat. Från olika elbolag samt SVK inkom hela tiden information om nedfallna träd över ledningar och annat som piloter sedan fick i uppdrag att fotografera. Bilderna skickades till ledningsplatsen som Molos betjänade.

Övningen var realistisk och vi fick samverka brett med olika aktörer. Även ett utbildningspass i Rakel för bandvagnsförare ingick, där fick personalen känna på att under tidspress snabbutbilda på Rakel, vilket kan behövas i en verklig situation. 

Förebyggande åtgärder mot radikalisering behövs

ranstorplowI måndags slog Nationella insatsstyrkan till mot två lägenheter, i Strömsund och Akalla norr om Stockholm. Tre personer greps för misstankar om förberedelse till terrorbrott. Förra veckan bokade fro.se en intervju med terrorforskaren Magnus Ranstorp, som trots att han är fulltecknad i samband med tillslaget, ställde upp för en intervju,  som handlar om terrorhotet mot Sverige, nätverken i små städer och hur man som invånare kan skydda sig.

Magnus Ranstorp kommer precis från en liveintervju i Aftonbladet TV. De senaste dagarna har telefonen gått varm och intervjuerna avlöst varandra. Trots det ses vi på ett café i centrala Stockholm. Han är Europas främste och mest kände terrorforskare och leder terrorforskningen på Försvarshögskolan.

Blev du förvånad att polisen gjorde tillslag mot Strömsund och Akalla?
- Nej egentligen inte. Allt sedan Rahmat Akilov, greps har SÄPO haft ögonen på de uzbekiska miljöerna kring honom. Det ska sägas att det inte behöver röra sig om förberedelser till ett attentat, utan terrorfinansiering till utlandet. Akilov är från Uzbekistan, precis som de två som nu sitter häktade. De tillhör små nätverk där man i olika grader sysslar med ekobrott och annan kriminalitet.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Sambandsskola i Ånn

nn2018lowFRO:s traditionella vårvinterskola i Ånn har nu inletts, initialt med kurserna GU Signalist 1 och 2. Om en knapp vecka åker GU Signalist  2 hem, och ersätts av GU Signalist 3. Vädret är typisk vårvinter, med klarblå himmel, värmande sol och plusgrader.

FRO rekryterar och utbildar signalister till hemvärnet. Utbildning omfattar tre steg - GU Signalist 1, 2 och 3. Du får lära dig att hantera sambands- och ledningssystem inom hemvärnet, bland annat Rakel och kortvåg samt datorbaserade stabsstödssystem. Om du inte har militär grundutbildning får du även det.

Vill du göra skillnad? Bli signalist i hemvärnet! Kontakta FRO här.  

Vi är oerhört utsatta

paulaPaula Holmqvist sitter i försvarsutskottet för Socialdemokraterna och driver bland annat de civila frågorna. Hon vurmar för de frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet och hon gillar att vara ute i ”verkligheten” för att se, lyssna och lära sig mer. En dag i slutet av mars träffade fro.se henne i Riksdagens café.

- För mig gäller det att vi måste ta till vara på alla de som ställer upp helt frivilligt för att värna vårt försvar. De som har förankring i hela landet, lokalt. Där finns så mycket kunskap och engagemang, säger Paula Holmqvist.

De möten som Paula anordnar ca två gånger per termin  med en Fokusgrupp med 6 deltagare från FOS (Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté) är en av de saker som hon mer än gärna gör och prioriterar högt. Hon träffar också alla 18 frivilliga försvarsorganisationer minst en gång om året.

- För att lyssna, ta till mig och svara på frågor. Så viktigt att vi politiker lyssnar och lär i denna krets, där kan vi verkligen prata med varandra. Jag brukar säga att berätta nu för mig vad ni vill, för jag kan föra detta vidare. Jag har ju en liten möjlighet att påverka, säger Paula.

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när det gäller totalförsvaret.

- Ja det handlar ju om det militära och civila försvaret. Och att både i freds- och kristider höja medvetandegraden hos hela svenska folket.  De frivilliga försvarsorganisationerna är också kopplade till detta. Deras förankring hos människor gör dem speciellt lämpade att föra ut information och kunskap.

Text: Daisy Balkin Rung Foto: Nathalie Besér

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök