Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning för sambandspersonal i samhällets krisberedskap

civil18LUtvecklingen av det nya Totalförsvaret pågår samhället frågar efter resurser från de frivilliga försvarsorganisationerna. Det ger FRO stora möjligheter till utveckling mot nya uppdrag och uppgifter. Sommarens kurser för sambandspersonal till samhällets krisberedskap finns nu i Utbildningskatalogen.

En ny befattning i år är Sakkunnig Ledningsstöd och Samband. Syftet är att FRO ska erbjuda samhället en förstärkningsresurs för bistånd till aktörer som myndigheter eller räddningsledare med kunskap för att befintliga lednings- och sambandssystem ska kunna användas optimalt vid större samhällsstörning som t.ex. en omfattande skogsbrand. Sakkunniga i FRO kommer att ingå i ett nätverk för att utveckla kunskaperna, dela med sig av färdigheter och följa utvecklingen och behoven hos myndigheterna.

För att få gå kurserna måste du vara fri att teckna avtal med FRO så att vi skall kunna säkerställa din tillgänglighet. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas och krigsplaceras. Du måste kunna delta i årliga övningar samt vid samhällsstörningar kunna vara hemifrån under flera veckor. Du måste ha social kompetens för arbete i team med obekanta människor, samt god fysisk förmåga och uthållighet för ett pressat arbete under längre tid (veckor). Du måste vidare ha god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift samt god vana att arbeta med datorstöd.

Samtliga tre kurser går på Falsterbo kursgård i Höllviken. Ansökan sker i FRO Utbildningskatalog, länkar nedan. Sista dag för ansökan är 30 april. Du kan låta familjen följa med till kursgården till en rimlig kostnad (410 kr per dygn för helpension för vuxen, 205 kr för barn under 12 år).

GU Sambandsoperatör 15 – 28 juli
GU Sambandsoperatör är en grundutbildning för dig som ska ingå i en sambandsenhet på en länsstyrelse eller i en kommun. Den är även lämplig för  sambandsoperatörer i FRG. Kursen ger en bred förmåga att tjänstgöra vid en stab eller ledningsplats. Kompetensområden är meddelandehantering, analog lägestjänst samt stabsarbete. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att sända och ta emot meddelande på olika sambandsmedel, vara med att bygga och betjäna upp en ledningsplats eller att vara ansvarig för att föra lägeskartan.

GU Sambandsledare 15 – 28 juli
Sambandsledaren leder en sambandsenhet och ska tillsammans med uppdragsgivaren planera för övningar och skarpa insatser. Sambandsledaren ska ha kompetens inom ledarskap samt planering av sambands- och ledningssystem. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att du skall komma med förslag till en sambandsplan vid en insats, kunna visa personalen vid hemtjänsten i en mindre kommun hur en Rakel terminal fungerar, du skall göra upp ett arbetsschema för din sambandsenhet vid en större civil övning.

GU Sakkunnig Samband 15 – 21 juli
Sakkunnig Ledningsstöd och Samband är en ny roll som ska kunna bistå myndighet eller räddningsledare med kunskap så att befintliga lednings- och sambandssystem kan användas optimalt. Sakkunniga bildar inom FRO en kompetenspool. I kursen ingår samhällets organisation och hantering av svår samhällsstörning eller höjd beredskap och krig samt rutiner och arbetsformer i en stab med lägestjänst och informationssäkerhet. Exempel på kompetensområden är optimering av befintligt Rakelsystem med funktioner och samverkansmöjligheter, föreslå alternativa sambandsmedel såsom satellit- och kortvågssystem, eller hjälpa till med IT-säkerhet och datakommunikation.

Som Sakkunnig krävs det att du med kort varsel kan bistå en stab som är under ett expansivt skede där du måste ha god förmåga att under press analysera sambandsbehovet på kort och lång sikt och presentera alternativa lösningar. Du skall kunna hjälpa staben att hitta kompetenta förstärkningsresurser och förstärkningsmateriel utifrån ledningens beslut.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök