Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Förebyggande åtgärder mot radikalisering behövs

Uzbeker har de senaste åren utfört flera förödande terrorattentat: Istanbul, New York, St Petersburg och Stockholm. Här i Sverige har man bland annat haft koll på de städbolag som hållit på med avancerade bolagsuppläggningar. Enligt Ranstorp är det små nätverk som ingår i större miljöer.

- Vi har blivit bättre i Sverige på att nysta upp dessa miljöer och SÄPO jobbar mycket målmedvetet. Det är en kedja av information som flödar från Polisens NOA och SÄPO:s egen källdrivning som håller koll på alla dessa miljöer i städer runt i Sverige.

Magnus Ranstorp har jobbat i över 30 år med att studera kontraterrorism och kartlägga våldsbejakande extremism.  Han menar att vi i Skandinavien lider av ett ”godhetssyndrom” som möjliggjort att många med bakgrund i jihadistiska nätverk bosatt sig i Sverige,  Norge och Danmark.

-  Det finns exempelvis ett gammalt nordafrikanskt nätverk som etablerades på 1990-talet och som har sina säten runt om i Sverige och i andra nordiska länder. Hela deras ledarskap har varit verksamma härifrån med nätverk ute i Europa. Sedan har vi andra som är som en kringresande cirkus av predikanter som främjar salafismen i moskéer och i de så kallade koranskolorna. Idag har man bra koll på huvudaktörerna inom dessa miljöer.

Men att ha bra koll betyder inte att man kan förhindra terrorverksamhet. Det behöver göras oerhört mycket mer anser Ranstorp. Förebyggande verksamhet är viktig, att skapa ytterligare krockkuddar och sensorer för att upptäcka radikalisering. Exempelvis behöver vi ett nationellt resursteam som ett stöd för arbetet med återvändare, riskindivider och radikala miljöer. 

- SÄPO menar att det finns runt 2000 våldsbejakande extremister i Sverige. Det är väldigt många. Bland dessa finns de så kallade återvändarna, som krigat för IS i Syrien och Irak. Ute i kommunerna måste det till mycket mer uppsökande verksamhet och det är bara i Angered i Göteborg som det fungerar. Där finns flest IS-återvändare och det arbetet görs till stor del av en enda person, en socialarbetare som heter Bettan Byvald. Hon är fantastisk har i princip vigt sitt liv åt att jobba med IS-återvändare.

Hur kan man förhindra radikaliseringen i dessa miljöer?
- SÄPO gör väldigt mycket, men de behöver hjälp ute i kommunerna och fler behöver komma in på banan för att förebyggande insatser. Det handlar om ren brottsbekämpning men även insatser från andra myndigheter så att det blir svårt dra in ungdomar i detta. Det handlar om att skapa motpoler till det.  Samtidigt måste vi vara vaksamma med att inte spä på högerpopulismen när vi diskuterar de här frågorna. Högerextremister och populister kommer att ta varje tillfälle i akt att göra felaktiga bedömningar och sprida falska nyheter kring de här miljöerna.

Vad betyder det att vi ligger på tre på en femgradig skala när det gäller terrorhotnivån?
- Det är en bedömning att det finns ett förhöjt hot mot Sverige och att terrordåd kan inträffa. Men som enskild individ ska man inte gå omkring och vara rädd. Risken är liten för att man råkar ut för ett attentat. Som enskild person ska man vara vaksam och uppmärksam mot till exempel lämnar väskor eller när man ser en övergiven väska. Kontakta då säkerhetspersonal eller polisen.

Hur ska man agera om det inträffar ett terrorattentat?
- Om man hör att det inträffat något så tar man sig bort från området, inte vara nyfiken. Sätt dig i säkerhet och sedan stänger man av mobilen på ljudlöst. Sedan följer man utvecklingen och de råd som polisen kommer med via social media.

Fakta:
Salafism: En rörelse inom islam som vill återgå till islams grundläggande källor.
Jihadism: Benämning på en ideologisk position inom islam som särskilt betonar betydelsen av ”jihad”  i den snävare och bokstavliga innebörden ”heligt krig”.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök