Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Rakelutbildning för samhällets krisberedskap

rakel17loHelgen den 10-12 november genomfördes en repetitionsutbildning Rakel och karttjänst för personal med uppdrag inom samhällets krisberedskap. Platsen för kursen var hotell Stinsen i Hallsberg.

Lördagen inleddes med utbildning på Rakel och de terminaler FRO har för utbildning och till sambandsenheterna. Handhavande med tyngd på att byta talgrupper och gå över i DMO samt att använda gateway och DMO repeater gick igenom. Sedan följde karttjänst med, bland annat, positionsangivning i SWREF 99 och att föra lägeskarta.

Eleverna fick pröva sina kunskaper i en trafikövning med olika grupper som fick spela mot varandra och skicka över olika händelser med koordinater som varje grupp skulle föra upp på ”sin” karta. Radiotrafiken körde vi på en av DMO talgrupperna.

På söndagen fortsatta vi med trafikövningen och då provades både gateway och DMO repeater i olika trafikfall. När materielen hade återställts avslutades helgen med en välsmakande lunch.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök