Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Värmland stödjer O-ringen 2017

Nu är årets O-ringen igång. Den första etappen har genomförts på Arena Skjutsbol. FRO Värmland, förstärkt ur FRO Skaraborg - eller man kan också säga att det är en "insatsgrupp" ur Sambandsenhet Karlstad -  är igång som support åt tävlingsorganisationen. Vår personella bemanning är begränsad till två Help-deskar - en på centralorten och en på aktiv arena för OL. Av teknik driftas två relästationer på centralorten (placerade på Arvika sjukhus i samarbete med Landstinget). Dessa relänät stödjer serviceverksamheten inom centralorten respektive bussterminal, trafikvakter och parkering.

På arena/OL finns också ett relä för trafik & parkering. Utöver dessa finns på arenan också fyra nät för direkttrafik avsedda för service, IT-/Radiosupport, Arenaledningen och O-Ringens övergripande ledning.
Sjukvårdssambandet hanteras i år helt på Rakel, under Landstingets ansvar.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök