Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning för ny personal till Molos

molosgu16 3lowTeori och praktik varvades i lagom dos när en teknikkurs för personal i Molos genomfördes på Åsbro kursgård. Några elever gick grundkurs medan andra elever gick kursen som repetition. Systemledarna i Molos ska regelbundet genomgå repetitionsutbildning för att behålla kunskapsnivån eller rent av lära sig nytillkommen teknik.

Utbildningen genomfördes på övningsfältet runt kursgården, både i lätt och lite svårare terräng. Eleverna ställdes inför diverse sambandstekniska utmaningar under veckan som avslutas med en övning för att knyta ihop säcken.

FRO bemannar Svenska Kraftnäts Molosgrupper med systemledare. De utbildas för att kunna hantera utrustningen i de bandvagnar och terrängbilar som grupperna disponerar. Vill du veta mer om Molos? Kontakta FRO!

Samband vid VM i Orientering

wocFRO Stockholm ordnade sambandet vid VM i orientering som hölls på tre olika platser i takterna runt Strömstad under några dagar i augusti. Det var cityorientering i stadskärnan, medeldistans runt den gamla satellitstationen i Tanum samt långdistans rakt öster om Strömstad, i direkt anslutning till norska gränsen. FRO:s uppgift var att upprätta ett fungerande sambandsnät på dessa tre platser. Ett av näten skulle täcka hela området runt de olika arenorna, vilket löstes med repeatrar på strategiska ställen. Övriga nät var simplexnät för lokalt samband på start och målområden.

Terrängen vid den sista arenan var mycket kuperad med många raviner varför vi fick sätta upp ytterligare en repeater för att täcka "motsatta sidan" av det som möjligtvis inte huvudrepeatern nådde. Den placerades strategiskt vid norsksvenska gränsen och utrustades med en dipolantenn som riktades mot Sverige och tävlingsområdet. Allt fungerade bra, och arrangörerna var nöjda med sambandet. FRO tackar WOC för förtroendet.

Kortvågsutbildning för signalister till hemvärnet

kvant16GU Signalist 3, som är den sista kursen av tre i befattningsutbildningen för blivande signalister i hemvärnet, genomfördes under en solig sommarvecka på Fårö Kursgård.

Kursen fokuserar på kommunikation på längre avstånd, alltså HF eller som det också benämns kortvåg. Ett tiotal elever genomförde kursen och har nu erhållit goda kunskaper i ämnesområdet, vilket kommer väl till nytta i hemvärnets bataljoner och kompanier. Även om radiokommunikation på HF handlar att reflektera signalerna på hög höjd, fick eleverna lära sig att det kan fungera med antenner på låg höjd, vilket visas på vidstående bild.

Befattningsutbildning för signalister i hemvärnet genomförs i tre kurser, GU Signalist 1, 2 och 3 över hela året. Det finns fortfarande platser kvar på några av höstens kurser, se FRO Utbildningskatalog, för information om tillgängliga kurser.

Överste Ardin besökte sommarkurserna

mattiasFörsvarsmaktens nytillträdde samordnare för verksamheten på Gotland, överste Mattias Ardin, besökte FRO:s kurser för chefer inom ledningssystemområdet. De fyra kurserna hade samlat ett femtiotal hemvärnschefer från hela landet och genomfördes på Fårö Kursgård i strålande solsken.  

Kurserna arbetar tillsammans för att planera upp ett ledningssystem för en fiktiv hemvärnsbataljon. Stabsmedlemmar får en fördjupad inblick i ledningssystemens möjligheter och begränsningar, en viktig kunskap för dem som planerar hela bataljonens verksamhet. Ledningssystembefäl bryter ner chefens önskemål och omvandlar det till planer och order. Gruppchefer i ledningsplutoner och kompanier får lära sig att detaljplanera och rekognosera för olika sambandslösningar och ledningsplatser. Det hela utmunnar i en slutlig order för bataljonen.

Kursernas längd varierar från 6 till 10 dagar. Tempot är högt och även om några elever har familjen med sig på kursgården blir det inte mycket fritid. Överste Ardin tackade deltagarna för det stora engagemanget och viljan att gå utbildning under semestern. Han tyckte det var bra att kurserna fokuserade på förhållanden på Gotland och lovade att komma tillbaka med inspel och underlag till kommande år.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök