Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Sambandsoperatör 1927601, Höllviken (2019-07-15 - 2019-07-28 )

GU Sambandsoperatör är en grundutbildning för dig som ska ingå i en sambandsenhet på en länsstyrelse eller i en kommun. Den är även lämplig för  sambandsoperatörer i FRG. Kursen ger en bred förmåga att tjänstgöra vid en stab eller ledningsplats. Kompetensområden är meddelandehantering, analog lägestjänst samt stabsarbete. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att sända och ta emot meddelande på olika sambandsmedel, vara med att bygga och betjäna upp en ledningsplats eller att vara ansvarig för att föra lägeskartan.

Du måste vara fri att teckna avtal med FRO för att vi skall kunna säkerställa din tillgänglighet. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas och krigsplaceras. Du måste kunna delta i årliga övningar samt vid samhällsstörningar kunna vara hemifrån under flera veckor. För att gå utbildningen måste du vara under 60 år. Du måste ha social kompetens för arbete i team med obekanta människor, samt god fysisk förmåga och uthållighet för ett pressat arbete under längre tid (veckor). Du måste vidare ha god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift samt god vana att arbeta med datorstöd.

Du är välkommen till ett glatt gäng som svetsas samman under kursen.

Sista dag för ansökan är: 2019-04-30

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök