Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Instruktörskurs IS HV 1947436, Enköping (2019-12-06 - 2019-12-08 )

Utbildning för dig som ska verka som metodinstruktör för informationssystem i egen bataljonsstab under Geltic Bear 2020.

Kursen omfattar, bland annat, metodutbildning på Sitaware HQ och stabsmetodik för stabsorientering och ordergivningen med stöd av IS samt nyheter i senaste versionen av IS HV.  

Krav för deltagande: Stabsmedlem med god kännedom om arbetsmetoder i egen stab och med erfarenhet av IS HV. Genomförd GU Säk 1 och 2 samt behörighetsutbildning för FM AP H/R. Som instruktör under Geltic Bear måste du vara beredd att avdela stor del av tiden till instruktörsuppgiften.

Sista dag för ansökan 10 november

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök