Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: MGKI 2019-429, Kvarn (2019-11-09)

För dig som är placerad i hemvärnet som signalist eller i en stabsbefattning som hanterar MGKI och signalskydd.  På kursen får du lära dig att upprätta och betjäna MGKI. Du får också kunskaper om bestämmelser försignalskydd, hantering av kryptonycklar med mera.  

Kuren genomförs på Markstridsskolan i Kvarn. 

Sista dag för ansökan är 2019-10-23

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök