DMR

Bosse Alväng kom till FRO Skåne Nordost och informerade om DMR, fixade till vår repeater och våra handapparater
En kväll med mycket DMR.