Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO förstärker i snöovädret

sno2101Trafikverkets bandvagnsstyrka har till uppgift att stödja Trafikverket vid exempelvis svåra vädersituationer. Bandvagnarna bemannas av förare från FAK och Bilkåren samt sambandspersonal från FRO.

Kommande dygn förväntas mycket besvärliga förhållanden för väg- och järnvägstrafiken i Norrland. I det rådande snöovädret har beredskapsresurserna uppdrag att förstärka beredskapen i olika delar av landet. I Östersund finns delar av bandvagnsstyrkan. De har förmåga att arbeta i väldigt besvärligt snöoväder. Samverkan sker bland annat mellan Trafikverket, Länsstyrelser och Försvarsmakten.  

Även Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation Molos, med personal ur FRO, är engagerade i snöovädret och förstärker elbolagens reparationsstyrkor.

Foto: Markus Tapper, Trafikverket

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök