Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Rikskonferensen 2020

lenaH20Folk och Försvars Rikskonferens pågår nu i Sälen. FRO och övriga frivilliga försvarsorganisationerna är på plats. Årets konferens domineras av två teman - dels den säkerhetspolitiska utvecklingen och dels det kommande försvarsbelsutet för 2021 - 2025 

Chefen för Must, generalmajor Lena Hallin, pratade om Ickelinjär krigsföring och Cyberkrigsföring. Chefen på Säkerhetspolisen, Klas Friberg, konstaterade att gårdagen hotbild är dagens verklighet samt informerade om pågående spionage i Sverige. 

I på månfdag handlar programmet om uppbyggnaden av ett nytt Totalförsvar, både civila och det militära delar delar. De frivilliga försvarsorganisationerna förväntas bidra till den planerade uppbyggnaden och tillväxten. Ämnet är mycket intressant för FRO ur många synvinklar. Hur kan vi utveckla vår organiation för att bättre passa in i det nya försvaret?

Du kan följa konferensen på Folk och Försvars webbplats, både i direktsändnig och i efterhand. Där finns många intressanta presentationer och diskussioner. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök