Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

”På sikt kommer detta bli riktigt bra”

Under åren som Stefan varit chef har flera omorganisationer genomförts. Men nu känns det som om man är hemma, som Stefan uttrycker det.
- Vi ska leda härifrån - inte göra.  Alltså vi leder arbetet men Produktionsledningen ska genomföra det. LEDS ska inrikta och leda och PROD ska genomföra. Idag är vi tre personer på LEDS och PROD FPE UTB (står för Produktionsledningens Förbandsproduktionsenhet Utbildningsavdelning) är igång med att rekrytera fyra nya tjänster som jobbar med våra frågor.

Nu bildas fyra nya militärregioner som alla ska ha anställda frivillighandläggare. Hur är det tänkt att de ska arbeta och hjälpa de frivilliga försvarsorganisationerna?

- Alla fyra Militärregioner ska ha två frivillighandläggare per region samt en på P18, Gotland. De ska styras från PROD och meningen är då att de ska greppa allt det som aldrig blivit gjort med att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna. Om utbildningar ska ske, så kan de beställa saker och ordna kring kurserna. En avlastning helt enkelt, men också om det behövs komma med tips och stöd. Det är ju under åren en hel del som kanske inte fungerat så bra och då ska dessa frivillighandläggare förbättra arbetet och mellan själva Militärregionerna och organisationerna, säger Stefan Hallén.

Vad händer då med utbildningsgrupperna? Ska de fortsätta stödja våra organisationer ute i landet?
- Från och med den första januari 2020 kommer alla utbildningsgrupper ligga under Rikshemvärnschefen. De ska i princip fortsätta som vanligt men det kommer också att bli ett naturligt samarbete mellan dem och de regionala frivillighandläggarna. Min förhoppning är detta kommer leda till något riktigt bra, när allt har sjunkit in och kommit igång ordentligt.

Du som arbetat i många år med de frivilliga försvarsorganisationerna, ser du någon markant skillnad på hur dessa behandlas av Försvarsmakten idag och för 10 år sedan? Förr behandlades de lite ”styvmoderligt”. Har det skett någon förändring?
- Absolut. Idag är det ett helt annat fokus då det handlar om totalförsvaret. Som jag sa innan, från högsta ledningen är det oerhört viktigt att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna och man ser dem på att mer vaket sätt. Behoven kopplat både militärt och civilt. Sedan måste detta också ut i hela Försvarsmakten, för där finns det en kunskapsbrist. Utbildning om de frivilliga försvarsorganisationerna och dess kompetenser måste implementeras i alla led, säger Stefan Hallén.

Hur ser du på organisationerna i ett långt framtidsperspektiv?
- Det finns en oerhörd utvecklingspotential som kan gå hur långt som helst. Om alla öppnar upp sig, och då menar jag frivilligorganisationerna och hela Försvarsmakten. Då kan organisationerna stödja Försvarsmakten med många olika utbildningar för där kommer finnas ett enormt behov i framtiden. Man måste då också vara mer flexibel i tolkningarna av de förordningar som reglerar en hel del idag.  Min inställning är att med detta i tanken så ser framtiden ljus ut, inte bara rent personellt men också ekonomiskt. Försvarsmakten har mycket att vinna på att anlita/engagera de frivilliga försvarsorganisationerna. Organisationerna kommer bli mer delaktiga och kommer att räknas med i Totalförsvaret, alltså stödja det civila samhället och Försvarsmakten, säger Stefan Hallén.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök