Ett auktoritärt och starkt Ryssland

Gång på gång under samtalet poängterar docent Persson vikten av att vi är pålästa om Ryssland. Inte rädda, men pålästa, om dess militära försvarsförmåga, om ekonomin, om utvecklingen i stort, i hela Ryssland.
- De som på sikt kan vara utsatta av de ryska militära förmågorna är primärt de gamla postsovjetiska länderna, såsom Belarus (Vitryssland) och Kazakstan, säger Gudrun Persson.

Det är tyst och svalt i caféet. Utanför springer de jäktade stockholmarna. Kontrasten är stor inte minst med tanke på vad Gudrun Persson berättar. Den ryska satsningen på den militära stormakten samt intoleransen mot den egna befolkningen ser hon som exempel på Putins maktspel. De senaste veckornas demonstrationer och missnöje mot bland annat att oppositionsledare inte får ställa upp i lokalvalen visar på ett stort mod. Trots att många demonstranter gripits och att polisen tagit till övervåld fortsätter protesterna.  Det är mest unga ryssar som demonstrerar, de som inte sett och upplevt annat än Putins Ryssland.

Det är inte bara i Moskva man demonstrerar. Lokala frågor och pensionsreformen är orsaker till många protester runt om i landet. Kreml har de senaste åren bytt ut många guvernörer i hela landet.  De kallas för ”vikingar”. Alltså de har ingen som helst kunskap eller förankring över de områden de styr. Men blir Putins förlängda arm ute i Ryssland.

Ju mer Gudrun Persson berättar, ju mer inser jag hur oerhört viktigt det är är vi hela tiden fortsätter vår observation och forskning av vår östliga granne. Att det ständigt pågår ett icke-militärt krig, ett så kallat hybridkrig är också något vi måste ta till oss. Falsk ryktesspridning, fakenews, planterande av nyheter är ryssarna mycket bra på.  Vi måste vakna och inse konsekvenserna av detta. Och det är inte att sprida rysskräck. Tvärtom.