Boden Radio - SF100SAI

 radiobunkerlDen 10 juli uppmärksammade vi att radiobunkern i Boden fyller 103 år med specialsignalen SF100SAI. Boden Radio hade signalen SAI, därav jubileumssignalens suffix. SF står för Swedish Fortress och 100 uppmärksammar 100 års jubileet.

FRO:are, varav de flesta är radioamatörer, i framförallt Boden är även medlemmar i föreningen "Boden Radio - först i etern - och brukar vara med på att aktivera jubileumssignalen SF100SAI för att uppmärksamma att just i denna bunker har det varit hög aktivitet. Anläggningen utgick ur krigsorganisationen 1985. Nu pågår arbetet med att försöka byggnadsminnesförklara anläggningen för att bevara platsen för kommande generationer.

Den 12 juli 2021 är det 100 år sedan första rundradiosändningen skedd just ifrån denna radiobunker och detta kommer att uppmärksammas denna dag! Vill du veta mer om Boden Radio - först i etern?

http://bodenradio.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boden_radio
http://glomdhistoria.se/project/bodens-fastning-radiobunkern/