Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalungdom på sommarkurs

ungd19LSignalungdoms sommarkurser på Ledningsregementet är igång. Efter en inledande dag med uppstart, materieltjänst och exercis har grundkursen och fortsättningskursen bedrivit utbildning på varsitt håll. Grundkursen har börjat lära sig signalering och med enklare radiosystem genomfört en radiopromenad där de fått leta reda på svaret till frågor de fått via sin radio. Fortsättningskursens dag har varit i ledar-, chef- och följarskapets tecken.

Dagens gemensamma aktivitet var hinderbanan, där ungdomarna gruppvis skulle få ”Sune” (en vattendunk) runt hela hinderbanan utan att han nuddade marken. Grupperna leddes av ungdomar ur fortsättningskursen, som därigenom fick sitt första tillfälle att tillämpa det som lärts ut om ledarskap. Bägge kurserna trycker på vikten av samarbete och alla grupperna fick Sune runt banan på ett bra sätt.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök