Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vi har koll på allt som rör sig

 - På så sätt var jag ”normal” de första åren inom Försvarsmakten. Jag stack inte ut som kvinna. Och jag tror faktiskt att det gav mig en stadig och trygg bas att stå på, säger Anna Eriksson. Och när jag sedan gått vidare har jag hela tiden haft min stadiga grund att vila på.

Finns det några speciella förebilder under åren?

- Ja, säger Anna. När jag tjänstgjorde på STRIL i Skåne så fanns det en officerskollega, en före detta flyglotta, som var så enormt driftig, smart och engagerad. Och på Luftförsvarscentralen hade vi också en adjutant/planerare. Han gick hem i alla läger. Kraftfull, ödmjuk och en fantastisk människa. De har båda betytt mycket för mig.

Som ledningssystemchef företräder hon myndigheten i ledningssystemfrågor, både nationellt och internationellt. Det är ett stort och ganska tungt område du basar för. Hur ser du på utvecklingen i framtiden?

- Utvecklingen kan ses som motstridig  då ledningsstödsystem beläggs med allt hårdare säkerhetsbestämmelser samtidigt som vi har helt andra krav på tillgänglighet nu och i framtiden. Tillgänglighetskrav dels genom återtagandet av totalförsvaret, det militära och civila försvaret, dels genom beslut om interoperabilitet med andra stater, till exempel inom värdlandsstödsavtalet och internationella insatser. Jag tycker därför att vi i högre grad ska fokusera på övervakning av cyberarenan och inte bara stänga ute genom signalskydd. Idag har vi koll på allt som rör sig i luften och på ytan. Men vi måste koncentrera mer resurser på att övervaka cyberarenan, för det är där det mesta sker idag.

Var får ni er kunskap om cyberhot?

- Forsknings- och teknikanslagen har höjts så att vi idag kan vi fokusera mer och mer forskning på cyberhoten. Forskning som genomförs i huvudsak på FOI, FHS och FMV (Försvarets Forskningsinstitut, Försvarshögskolan och Försvarets Materialverk)

Brigadgeneralen menar att vi i Sverige är duktiga på och har övat en del på att genomföra operationer internationellt i respektive försvarsgren, medan vi, liksom många andra länder behöver öka antalet övningar som har gemensam operativ effekt från samtliga försvarsgrenar som övningsmål.

Kaffet är för längesedan urdrucket. Det är väldigt trevligt och intressant att prata med Anna Eriksson. Hon berättar om sitt besök på Falsterbo Kursgård i Höllviken förra sommaren.

- Jag är så imponerad av den kunskapsnivå och den kompetens som era medlemmar och instruktörer har. Den går både på djupet och bredden.

Kan det bli aktuellt med befattningar inom Försvarsmakten, inte enbart i hemvärnet?

- Absolut. Det är faktiskt helt nödvändigt. Vi måste använda oss av alla de kompetenta resurser som finns, säger ledningssystemchefen. - Tillförsel av ledningskompetens är nödvändigt i hela Försvarsmakten. Inte minst i staber och ledningslag.

Med facit i hand, kan du komma med några goda råd till unga kvinnor och män som planerar för en karriär inom försvaret?

- Planera inte för mycket och glöm inte att ha kul, säger Anna Eriksson med ett stort leende.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök