Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Länsstyrelsen i Skåne tar ett viktigt steg

 

- Länsstyrelsen behöver information om hur mycket och med vad de kan bidra med som en tillfällig resursförstärkning vid olyckor, samhällsstörningar, kris och höjd beredskap.

Ett led i projektet var ett möte som landshövdingen Anneli Hulthén var värd för i mars. Alla företrädare för de frivilliga försvarsorganisationerna var inbjudna.

- Meningen med mötet var just att informera om vårt projekt och att poängtera vikten av de frivilliga organisationernas hjälp i kriser. Användningen av de frivilliga resurserna ska bli snabb och effektiv och då behövs ett strukturerat samarbete.

All information har nu resulterat i ett häfte med en presentation av alla organisationerna och deras kompetenser. I häftet finns även rekommendationer på de användningsområden  de frivilliga resurserna kan ställa upp på samt en checklista hur kommunerna aktiverar de frivilliga resursförstärkningarna.

Kommunerna är självstyrande, måste de agera utefter era rekommendationer?

- Nej absolut inte. Vi vill bara hjälpa till att få en samlad konstruktiv bild av de resurser som finns. Flera kommuner har redan FRG (Frivilliga resursgrupper) som de använder sig av. Vårt projekt är ingen konkurrens till FRG utan ett komplement. Vi visar också exempel på hur ett ramavtal kan se ut, säger beredskapsdirektören.

Hur är det meningen att det ska fungera i framtiden?

- Vi är ju fortfarande i en uppbyggnadsfas och vi beräknas vara klara i slutet av 2019. När allt är klart och vi har avtalen klara och det uppstår en kris agerar räddningschefen i den berörda kommunen. Den personen kontaktar då kontaktpersonerna för frivilligorganisationerna som sedan i sin tur ser till att få ut de medlemmar som har avtal.

Finansieringen av projektet står Försvarsmakten och MSB för.

- De är våra uppdragsgivare och vi är alla angelägna om att de frivilliga försvarsorganisationerna används med tanke på de otroliga kompetenser som finns

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök