Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Två förbund blir ett

Vid en välbesökt förbundsstämma i helgen bildades det nya förbundet FRO Skåne genom sammanslagning av de tidigare förbunden FRO Malmöhus och FRO Norra Skåne. Det nya förbundet, med sina fyra avdelningar, har 229 medlemmar och blir det fjärde i storleksordning.

Det nya Totalförsvaret ställer nya krav på de frivilliga försvarsorganisationerna men det innebär även nya möjligheter till utveckling i såväl nya som mer kända riktningar. Men vi måste anpassa vår organisation till verkligheten. Ett sätt är att skapa handlingskraftiga förbund med goda möjligheter till samverkan med både civila och militära uppdragsgivare. FRO Skåne, med Bosse Alväng i spetsen, har dessa möjligheter och vi önskar det nya förbundet lycka till med det viktiga arbetet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök