Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

En generaldirektörs stolthet

 

Myndigheten är ganska liten med drygt 200 anställda. Förutom huvudkontoret i Karlstad, finns prövningslokaler i Stockholm och Malmö.

- I januari förra året var vi 89 anställda, så vi har ökat markant i och med att man väckte värnplikten till liv igen. Men det ska också sägas att vi inte enbart har uppdrag av Försvarsmakten utan även av Polisen och MSB, säger Christina Malm.

Hur går urvalet till mönstringen till?

- Efter det att ungdomarna skickat in det så kallade beredskapsunderlaget med frågor om hälsa, fysik, skoltid, socialt liv, personlighet, inställning till att tjänstgöra med plikt samt intresse för att tjänstgöra i Försvarsmakten, så gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av vilka som ska kallas till mönstring. Den bygger dels på hur många som behöver utbildas för att bemanna krigsorganisationen samt de uppgifter ungdomarna har lämnat om sig själva. Det var 6091 som var födda 1999 som kallades till mönstring, säger generaldirektör Malm.

Är man klar för mönstring ska man kallas 74 dagar innan mönstringsdagen.

Själva mönstringen äger rum antingen i Stockholm eller Malmö, beroende på var man bor. Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Under mönstringen får ungdomarna bland annat träffa sjuksköterska, läkare, psykolog och till sist inskrivningshandläggare. Då får man beskedet om man ska göra värnplikten, var någonstans och vad man ska utbildas till.

Vad händer med dem som inte klarar mönstringen? Informerar ni om hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna?

- Ja det gör vi. Och även till alla dem som inte ska mönstra. Det finns uppgifter både på vår hemsida och snart också informationsmaterial i våra mönstringslokaler om de frivilliga försvarsorganisationerna.  Det är också viktigt att påpeka att det idag finns två vägar att göra värnplikten. Dels de som blir kallade till mönstring och dels den som går via frivillig ansökan.

Som Christina Malm berättade arbetar Rekryteringsmyndigheten även med antagningsprocessen till polisutbildningen.

- Sedan 2014 har vi det övergripande ansvaret för antagningsprocessen. Det betyder att vi efter ansökan gör ett urval och genomför tester och undersökningar inför själva uttagningarna.

Det råder officersbrist i Sverige. Är det något som ni kan råda bot på då ni även har ansvaret för uttagningen till Försvarshögskolans officersprogram.

- Vi kan själva inte råda bot på själva problemet, men vi följer noggrant bland annat försvarsberedningens arbete och tittar framåt. Officersbristen beror ju bland annat på problemen med personalförsörjningen och dess brister under flera år. I och med att  regeringen nu väckt liv i värnplikten och att det finns två vägar in i systemet så hoppas vi på sikt att vi kan få bukt på problemet.

Att Rekryteringsmyndigheten är proffs på uttagningar och antagningsprocesser är något som genomsyrar intervjun.

- Jag är väldigt stolt över vår myndighet och det arbete som personalen genomför och  det viktiga uppdrag som vi utför för Sverige, säger Christina Malm leende.

Fakta: Rekryteringsmyndigheten når man enklast på webben

Är man 18 år och har frågor kring värnplikt och mönstring hittar man det mesta på webben, men man kan även ringa 0771-24 40 30 eller skicka e-post. Man kan också ställa sina frågor till Värnpliktsboten, en tjänst i Messenger.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök