Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sommarkurser på Fårö

C P18LPå Fårö Kursgård pågår FRO:s befälskurser för personal i hemvärnet. Det är kurser för stabs- och sambandsgruppchefer i kompaniledningar och ledningsplutoner samt för ledningssystembefäl i bataljonsstaber.

Dessutom genomförs en kurs där stabsbefäl ges kunskap om möjligheterna med hemvärnets ledningssystem. På en annan kurs får personal i ledningsplutonerna utveckla sina färdigheter i att upprätta och betjäna en stabsplats.

Chefen P 18, överste Mattias Ardin, besökte kurserna och fick tillfälle att pratat med eleverna. Som chef för det nyupprättade Gotlands Regemente informerade han om verksamheten på ön. Han kunde även ge kompletterande information till eleverna som höll på att skriva order inför kommande verksamhet under kursen.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till hemvärnet. De placeras på befattningar från signalist i kompanier ända upp till sektionschef i bataljonsstab. Vill du vara med? Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök