Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Generalsbesök på sommarkurserna i Höllviken

anna lyssnarFörsvarsmaktens ledningssystemchef, general Anna Eriksson, besökte under fredagen FRO:s sommarkurser på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Två kurser för blivande signalister till hemvärnet (del 1 och 2 av 3) samt en instruktörskurs (IK T Samband) pågick och generalen fick tillfälle att prata med både elever och kursledningar.

På kursgården fanns även två kurser för ledningsstödspersonal till samhällets civila krisberedskap. Det var dels en kurs för sambandsoperatörer, dels en utbildning i IT-säkerhet, som även de besöktes av general Eriksson.

Hemvärnssignalisterna jobbade med Ra 180 och samband över långa avstånd. Tre Ra 180 i tvånäts-relän (med normaleffekt, 5 W, och högantenn 2K i varje relä) skapade samband från Höllviken i söder till strax söder om gränsen till Småland, vid Osby i norr. Nästan 15 mil totalt med längsta hoppet på ca 4,3 mil. Detta visar på vad man kan åstadkomma med god planering av stationsplatser. En kunskap som kommer väl till användning när eleverna kommer ut till sina hemvärnsförband som signalister.

Vill du vara med i samhällets krisberedskap? Kontakta FRO här. Din insats behövs!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök